Aftalt akademiuddannelse – HK og TEKNIQ Arbejdsgiverne

Tilskud til aftalt akademiuddannelse – AU i Ledelse, HR, Kommunikation og formidling, Økonomi- og ressourcestyring samt Koordinatoruddannelsen fra 2. januar 2018

Som en ny mulighed kan virksomhed og medarbejder i fællesskab søge om tilskud til aftalt akademiuddannelse på 5 akademiuddannelser.

Der kan søges om tilskud til at gennemføre en akademiuddannelse indenfor 3 år eller til enkeltmoduler på en akademiuddannelse, jf. nedenfor.

Virksomhed og medarbejder kan få et særligt højt tilskud, der dækker hele kursusgebyret, den sædvanlige løn i efteruddannelsesperioden modregnet evt. SVU fra det offentlige, udgift til transport mellem hjem udover 24 km og kursussted samt overnatning og forplejning i forbindelse hermed, hvis den samlede transportafstand er mere end 240 km.

Den sædvanlige løn dækker timeløn + fritvalgskonto + feriepenge samt arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag.

På denne ordning yder fonden ikke tilskud til undervisningsmaterialer.

Fonden kan ved aftalt akademiuddannelse yde tilskud til en hel akademiuddannelse. Der kan også ydes tilskud til enkeltmoduler.

Der kan maksimalt ydes tilskud til to akademimoduler om året.

Kompetenceudviklingsfonden mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK/Privat har kun afsat et begrænset beløb til denne særlige gunstige tilskudsordning til moduler på akademiuddannelserne.

Fonden bevilliger derfor tilskud efter først til mølle-princippet fra den 2. januar 2018, hvor fonden åbner for indsendelse af ansøgninger. Ansøgninger bliver registreret i rækkefølge og tilskudsordningen er gældende, så længe de øremærkede midler i fonden rækker til det.

Hent ansøgningsblanket til aftalt akademiuddannelse

Hent særlig ansøgningsblanket til akademimodulvalg

Hvilke akademiuddannelser og akademimoduler?

Følgende 5 akademiuddannelser er godkendt til tilskud til det forhøjede tilskud:

 • Akademiuddannelse i Ledelse
 • Akademiuddannelse i HR
 • Akademiuddannelse i Kommunikation og formidling
 • Akademiuddannelse i Økonomi- og ressourcestyring
 • Koordinatoruddannelsen – AU

Følgende akademimoduler på 5 udvalgte akademiuddannelser er godkendt af fonden til det forhøjede tilskud:

1.    Tilskudsberettigede moduler på Akademiuddannelsen i Ledelse

Obligatoriske fagmoduler (4)

 • Ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
 • Det strategiske lederskab (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (11):

 • Lean ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Personalejura (10 ECTS)
 • Projektstyring i praksis (10 ECTS)
 • Human ressource management (10 ECTS)
 • Coaching i organisationer (10 ECTS)
 • Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
 • Positiv psykologi i organisationer (5 ECTS)
 • Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
 • Forandringsledelse (10 ECTS)
 • Teamledelse (5 ECTS)

2.    Tilskudsberettigede moduler på Akademiuddannelsen i HR

Obligatoriske fagmoduler (4):

 • Organisationsudvikling i HR-perspektiv (10 ECTS)
 • Den strategiske HR-funktion (10 ECTS)
 • Strategisk kompetenceudvikling (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (8):

 • HR’s servicering af linjeledelse (10 ECTS)
 • Samtalen som redskab (10 ECTS)
 • Rekruttering (5 ECTS)
 • Personalejura (10 ECTS)
 • Præsentationsteknik (5 ECTS)
 • Coaching i organisationer (10 ECTS)
 • Lederens Forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Human ressource management (10 ECTS) – indledningsfag

3.    Tilskudsberettigede moduler på Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling

Obligatoriske fagmoduler (3):

 • Kommunikation i praksis (10 ECTS)
 • Strategisk kommunikation (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (6):

 • Online kommunikation (10 ECTS)
 • Skriftlig kommunikation (5 ECTS)
 • Præsentationsteknik (5 ECTS)
 • Sociale medier (10 ECTS)
 • Digital markedsføring (10 ECTS)
 • Pressehåndtering i praksis (10 ECTS)

4.    Tilskudsberettigede moduler på Akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring

Obligatoriske fagmoduler (2):

 • Erhvervsøkonomi (10 ECTS)
 • Økonomistyring i praksis (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Valgfrie fagmoduler (4):

 • Global økonomi (10 ECTS)
 • Regneark til økonomistyring (10 ECTS)
 • Statistik (10 ECTS)
 • Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS)

5.    Tilskudsberettigede moduler på Koordinatoruddannelsen – AU

Obligatoriske fagmoduler (6):

 • Projektledelse og koordinering (10 ECTS)
 • Kommunikation i Praksis (10 ECTS)
 • Digitale Redskaber (10 ECTS)
 • Salgspsykologi og Service (10 ECTS)
 • Coaching (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Tilskudsbetingelser:

 • Medarbejderen skal søge om tilskud til aftalt akademiuddannelse inden efteruddannelsen påbegyndes dvs. undervisningen på akademimodulet påbegyndes.
 • Fonden yder kun tilskud til en fuld akademiuddannelse, der påbegyndes efter den 1. december 2017. Der kan maksimalt ydes tilskud til to akademimoduler om året.
 • Fonden kan også yde tilskud til enkeltmoduler på en akademiuddannelse, der påbegyndes efter den 1. december 2017.
 • En medarbejder kan anvende sine 10 dage til både selvvalgt efteruddannelse og til aftalt akademiuddannelse, så længe den maksimale grænse på 10 dages uddannelse ikke overskrides.
 • Medarbejderen skal søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), som er en offentlig uddannelsesstøtte, der giver en medarbejder mulighed for at efter- eller videreuddanne sig i arbejdstiden. Ansøgning om SVU skal ske efter tilsagn om optagelse på modulet på akademiuddannelsen.
 • Medarbejderen skal inden et år efter tilsagn om tilskud fra fonden påbegynde modulet på akademiuddannelsen/akademimodulet. I modsat fald bortfalder tilskuddet.

Tilskuddet udbetales til virksomheden efter afslutningen af hvert modul på akademiuddannelsen.

Hent ansøgningsblanket til aftalt akademiuddannelse

Hent særlig ansøgningsblanket til akademimodulvalg

Dokumentation for kursusdeltagelse, faktura og løntab sendes til EVU på en særlig udbetalingsblanket.

Luk menu