Akademi- og diplommoduler med tilskud

Her kan du se hvilke brancherelevante akademi- og diplommoduler, som industrikompetencefonden og installationskompetencefonden giver tilskud til.

Industri- og installationskompetencefondene giver tilskud til moduler på en række akademiuddannelser og diplomuddannelsen i ledelse. Du kan se, hvilke på listen nedenfor.

Når du søger tilskud fra fonden til et akademi- eller diplommodul, er det et krav, at du samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Fagligt brancherelevante akademimoduler

Akademiuddannelse i Human Resource                                       

Uddannelsens obligatoriske fag er:           

 • Den strategiske HR-funktion (10 ECTS)
 • Strategisk kompetenceudvikling (10 ECTS)
 • Organisationsudvikling i HR-perspektiv (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie fag er:                     

 • Personalejura (10 ECTS)
 • HR’s servicering af linjeledelsen (10 ECTS)
 • HR og ledelse i en global verden (5 ECTS)
 • Samtalen som redskab (10 ECTS)
 • Rekruttering (5 ECTS)

Afgangprojekt (10 ETCS)                           

Akademiuddannelse i salg og markedsføring                            

Uddannelsens obligatoriske fag er:           

 • Markedsinformation og -analyse (10 ECTS)
 • Marketingplanlægning og -forhandling (10 ECTS)
 • Marketingstrategi og forretningsudvikling (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie fag er:                     

 • Dataanalyse (5 ECTS)
 • Digital markedsføring (10 ECTS)
 • Erhvervsret (10 ECTS)
 • Eksport og internationalisering (10 ECTS)
 • E-handel (10 ECTS)
 • E-mail marketing (5 ECTS)
 • Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
 • Service (5 ECTS)
 • Sociale medier og indhold (5 ECTS)
 • Strategisk networking (5 ECTS)
 • Strategisk salg (10 ECTS)
 • Søgemaskineoptimering (5 ECTS)
 • Søgemaskiner, markedsføring og annoncering, SEA (5 ECTS)

Afgangprojekt (10 ETCS)       

Akademiuddannelse i Kommunikation og formidling                                       

Uddannelsens obligatoriske fag er:           

 • Kommunikation i praksis (10 ETCS)
 • Strategisk kommunikation (10 ETCS)

Uddannelsens valgfrie fag er:                     

 • Branding i praksis (5 ECTS)
 • Digital indholdsproduktion (5 ECTS)
 • Digital mødeledelse (5 ECTS)
 • Fundraising i praksis (10 ECTS)
 • Interkulturel kommunikation (5 ECTS)
 • Grafisk facilitering i praksis (5 ECTS)
 • Online kommunikation (10 ECTS)
 • Pressehåndtering i praksis (10 ECTS)
 • Præsentationsteknik (5 ECTS)
 • Skriftlig kommunikation (5 ECTS)
 • Sociale medier (10 ECTS)
 • Teknologikommunikation (5 ECTS)
 • Videokommunikation (5 ECTS)
 • Visuel kommunikation (5 ECTS)

Afgangprojekt (10 ETCS)                                                   

Akademiuddannelse i Økonomi- og ressourcestyring                                       

Uddannelsens obligatoriske fag er:           

 • Erhvervsøkonomi (10 ETCS)
 • Økonomistyring i praksis (10 ETCS)

Uddannelsens valgfrie fag er:                     

 • Global økonomi (10 ETCS)
 • Regneark til økonomistyring (10 ETCS)
 • Statistik (10 ETCS)
 • Teknologiforståelse til Robotic Process Automation, RPA (10 ETCS)
 • Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ETCS)

Afgangprojekt (10 ETCS)    

Akademiuddannelse i Ledelse                                   

Uddannelsens obligatoriske fag er:           

 • Ledelse i praksis (10 ETCS)
 • Organisation og arbejdspsykologi (10 ETCS)
 • Det strategiske lederskab (10 ETCS)

Uddannelsens valgfrie fag er:                     

 • Arbejdsmiljø (10 ECTS)
 • Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS)
 • Coaching i organisationer (10 ECTS)
 • Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
 • Filosofi i ledelse (10 ECTS)
 • Forandringsledelse (10 ECTS)
 • Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
 • Human resource management (10 ECTS)
 • Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS)
 • Lean-ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Ledelse af bæredygtighed (5 ECTS)
 • Ledelse og forhandling (5 ECTS)
 • Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS)
 • Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Mediation (10 ECTS)
 • Mindfulness (5 ECTS)
 • Personalejura (10 ECTS)
 • Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS)
 • Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS)
 • Procesfacilitering (5 ECTS)
 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Strategi i juridisk perspektiv (5 ECTS)
 • Stress i organisationen forebyggelse og håndtering (5 ECTS)
 • Teamledelse (5 ECTS)
 • Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS)

Afgangprojekt (10 ETCS)                                

Akademiuddannelse i Informationsteknologi  

Uddannelsens obligatoriske fag er:           

 • Programmering (5 ECTS)
 • Cloud (5 ECTS)
 • Databaser (5 ECTS)
 • It-sikkerhed (5 ECTS)

Retningsbestemte fag (Udvikling)             

 • Systemudvikling (5 ECTS)
 • Videregående programmering (10 ECTS)
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 • Web-programmering client side (5 ECTS)
 • Web-programmering server side (5 ECTS) 

Valgfrie fag (Udvikling)        

 • Automatisering og videregående scripting (10 ECTS)
 • Avanceret programmering (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Forretnings IT/digitalisering (5 ECTS)
 • Internet of Things (10 ECTS)
 • Modellering (5 ECTS) 
 • Oplevelsesdesign til Virtual Reality (5 ECTS)
 • Problem and Change Management (5 ECTS)
 • Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
 • Service-Management og kommunikation (5 ECTS)
 • Videregående databaser (5 ECTS)
 • Videregående It-sikkerhed (5 ECTS)
 • Videregående programmering (5 ECTS)
 • Videregående systemudvikling (5 ECTS) 
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 • Videregående programmering til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Web-programmering client side (5 ECTS)
 • Web-programmering server side (5 ECTS)

Retningsbestemte fag (Drift)                       

 • Systemdrift (10 ECTS)
 • Videregående It-sikkerhed (5 ECTS)

Valgfrie fag (Drift)                 

 • Automatisering og videregående scripting (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Forretnings IT/digitalisering (5 ECTS)
 • Internet of Things (10 ECTS)
 • Modellering (5 ECTS)
 • Oplevelsesdesign til Virtual Reality (5 ECTS)
 • ServiceManagement og kommunikation (5 ECTS)
 • Systemudvikling (5 ECTS)
 • Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
 • Problem and Change Management (5 ECTS)
 • Videregående programmering (10 ECTS)
 • Videregående programmering til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Videregående databaser (5 ECTS)
 • Videregående systemdrift (10 ECTS)
 • Videregående systemudvikling (5 ECTS)
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 • Web-programmering client side (5 ECTS)
 • Web-programmering server side (5 ECTS)

Afgangprojekt (10 ETCS)   

Fagligt brancherelevante moduler på diplomuddannelse   

Diplomuddannelse i ledelse                                      

Uddannelsens obligatoriske fag er:           

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie fag er:                     

Vælger du at gennemføre uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du følge tre valgfrie moduler.                 

 • Faglig ledelse (5 ECTS)
 • Forandringsledelse (5 ECTS)
 • Human Ressource Management og ledelse (5 ECTS)
 • Kommunikation og organisation (5 ECTS)
 • Kvalitetsudvikling og evaluering (5 ECTS)
 • Ledelse af digital transformation (5 ECTS)
 • Ledelse af implementering (5 ECTS)
 • Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS)
 • Ledelse af social kapital (5 ECTS)
 • Ledelse i relationel kompleksitet (5 ECTS)
 • Ledelse med data (5 ECTS)
 • Ledelse og arbejdsmiljø (5 ECTS)
 • Ledelse og bæredygtighed (5 ECTS)
 • Ledelse og coaching (5 ECTS)
 • Ledelse og de retslige rammer (% ECTS)
 • Ledelse og facilitering (5 ECTS)
 • Ledelse og filosofi (5 ECTS)
 • Ledelse og forhandling (5 ECTS)
 • Ledelse og kompetenceudvikling (5 ECTS)
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer (5 ECTS)
 • Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)
 • Netværksledelse (5 ECTS)
 • Oplevelsesledelse (5 ECTS)
 • Organisationspsykologi og ledelse (5 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)
 • Strategisk ledelse (5 ECTS)
 • Teamledelse (% ECTS)
 • Tværgående ledelse (5 ECTS)
 • Viden- og innovationsledelse (5 ECTS)

Afgangprojekt (15 ETCS)  

Sådan søger du tilskud

For at få tilskud til akademiuddannelse er der en række krav og betingelser. Dem kan du læse om på installationskompetencefondens og industrikompetencefondens hjemmesider.