Akademimoduler med tilskud

Her finder du listen over akademimoduler, du kan søge tilskud til.

El-branchens kompetenceudviklingsfond giver tilskud til moduler på fire akademiuddannelser. Du kan se, hvilke på listen nedenfor.

Når du søger tilskud fra fonden til et akademimodul, er det et krav, at du samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Fonden yder tilskud til:

AU i El-installatation

For at opnå en fuld autorisation, er nedenstående moduler obligatoriske:

 • Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer (10 ECTS)
 • Installation og dokumentation (10 ECTS)
 • Bygningsinstallation (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Installationer og el-forsyningsanlæg (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik (5 ECTS)
 • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt i El-installation (10 ETCS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
 • Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
 • Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS)
 • Dynamisk lys (5 ECTS)
 • Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
 • Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen (10 ECTS)
 • Projektledelse og entreprisestyring (10 ECTS)
 • Salg og kundeforståelse (10 ECTS)
 • Større anlæg med konformkøl (10 ECTS)
 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)

AU i Energiteknologi

Obligatoriske moduler

 • Energiformer – modul A (10 ECTS)
 • Boligens indeklima – modul B (10 ECTS)
 • Byggeteknik og analyse – modul C (10 ECTS)
 • Energiøkonomi og miljø – modul D (5 ECTS)
 • Energirigtig projektering – modul E (5 ECTS)
 • Afsluttende Projekt i AU i Energiteknologi (10 ECTS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • BedreBolig Rådgiver 1 (10 ECTS)
 • Biomassekedler og -ovne (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
 • Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Energikonsulent 1 (10 ECTS)
 • Solceller (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
 • Solvarme (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
 • Varmepumper (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen

 AU i Automation og drift

 • EL-teknologi og integrerede automatiske enheder
 • Automationsdesign
 • Maskinteknologi og industri
 • El-teknologi og automatiske enheder
 • Objektorienteret Scada
 • Udvidet regulering
 • Opbygning og dimensionering af tavler
 • Robotteknologi
 • S88
 • Afgangsprojekt

AU Informationsteknologi

 • Grundlæggende programmering
 • Grundlæggende database
 • Netværk og operativsystemer
 • Videregående programmering
 • Grundlæggende systemudvikling
 • Videregående systemudvikling
 • Modellering
 • Grundlæggende systemudvikling
 • Brugervenlighed og grafisk design (Webdesigner)
 • Web-programmering, client-side
 • Web-programmering, server-side
 • Systemdrift
 • Grunduddannelsen i it-sikkerhed
 • Videregående it-sikkerhed
 • Afgangsprojekt

Sådan søger du tilskud

For at få tilskud til akademiuddannelse er der en række krav og betingelser. Dem kan du læse om på kompetencefondens hjemmeside.