Akademimoduler med tilskud

Her finder du listen over akademimoduler, du kan søge tilskud til.

Kompetenceudviklingsfonden yder tilskud til moduler på fire akademiuddannelser oplistet nedenfor. Bemærk, at hvis du søger tilskud fra fonden til en akademimodul, er det et krav, at du samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis uddannelsen berettiger til dette.

Fonden yder tilskud til:

AU i El-installatation

For at opnå en fuld autorisation, er nedenstående moduler obligatoriske:

 • Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer (10 ECTS)
 • Installation og dokumentation (10 ECTS)
 • Bygningsinstallation (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Installationer og el-forsyningsanlæg (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik (5 ECTS)
 • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt i El-installation (10 ETCS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
 • Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
 • Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS)
 • Dynamisk lys (5 ECTS)
 • Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
 • Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen (10 ECTS)
 • Projektledelse og entreprisestyring (10 ECTS)
 • Salg og kundeforståelse (10 ECTS)
 • Større anlæg med konformkøl (10 ECTS)
 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)

AU i Energiteknologi

Obligatoriske moduler

 • Energiformer – modul A (10 ECTS)
 • Boligens indeklima – modul B (10 ECTS)
 • Byggeteknik og analyse – modul C (10 ECTS)
 • Energiøkonomi og miljø – modul D (5 ECTS)
 • Energirigtig projektering – modul E (5 ECTS)
 • Afsluttende Projekt i AU i Energiteknologi (10 ECTS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • BedreBolig Rådgiver 1 (10 ECTS)
 • Biomassekedler og -ovne (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
 • Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Energikonsulent 1 (10 ECTS)
 • Solceller (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
 • Solvarme (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
 • Varmepumper (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen

 AU i Automation og drift

 • EL-teknologi og integrerede automatiske enheder
 • Automationsdesign
 • Maskinteknologi og industri
 • El-teknologi og automatiske enheder
 • Objektorienteret Scada
 • Udvidet regulering
 • Opbygning og dimensionering af tavler
 • Robotteknologi
 • S88
 • Afgangsprojekt

AU Informationsteknologi

 • Grundlæggende programmering
 • Grundlæggende database
 • Netværk og operativsystemer
 • Videregående programmering
 • Grundlæggende systemudvikling
 • Videregående systemudvikling
 • Modellering
 • Grundlæggende systemudvikling
 • Brugervenlighed og grafisk design (Webdesigner)
 • Web-programmering, client-side
 • Web-programmering, server-side
 • Systemdrift
 • Grunduddannelsen i it-sikkerhed
 • Videregående it-sikkerhed
 • Afgangsprojekt

Bemærk, at hvis du søger tilskud fra fonden til en akademimodul, er det et krav, at du samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis uddannelsen berettiger til dette.

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Kompetenceudviklingsfonden mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra omstillingsfonden udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

Læs mere om VEU-omstillingsfonden på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Luk menu