Nyt om elektrikeruddannelsen

Ny uddannelsesordning – version 9

Som I sikkert er opmærksomme på, har Undervisningsministeriet i juni godkendt uddannelsesordningen for elektrikeruddannelsen, som I derfor har adgang til i jeres studieadministrative systemer. Uddannelsen er i alt grundlæggende identisk med den hidtidige elektrikeruddannelse, men man kan ikke længere tage talentspor, og derfor har Undervisningsministeriet vurderet, at det er nødvendigt med en ny version, version 9. Ændringerne i forhold til version 8 er dem, der var i høring på skolerne i foråret, dvs. primært den revision og ændringer af modulerne, der er sket i samarbejde med skolerne det sidste år. Der var få kommentarer fra skolerne i forbindelse med høringen, så vi har vedhæftet en oversigt over moduler med rettemarkeringer i forhold til version 8, så I kan se alle ændringer.

Overgangsordning mellem version 8 og 9

Alle elever har som udgangspunkt ret til at afslutte uddannelsen på den version, de er optaget. Det vil dog medføre en meget lang overgangsperiode, hvor skolerne i princippet skal udbyde de gamle moduler, før de nye – opdaterede – kan indfases. LUU’erne har derfor mulighed for at vedtage en overgangsordning, så elever på version 8 har mulighed for at blive overflyttet til version 9. Derfor bør LUU tage stilling til, hvordan det skal være muligt at skifte fra den nuværende version 8 til den nye version 9. Fagligt udvalg opfordrer alle skoler og LUU’er til at indsætte denne overgangsbestemmelse i den lokale undervisningsplan: Elever, der er optaget på elektrikeruddannelsen i henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker (BEK nr 368 af 26/04/2018 ) og ikke 1. august 2019 har afsluttet H1, kan overføres direkte til elektrikeruddannelsen i hht. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker (BEK nr 398 af 09/04/2019 ) Forslaget medfører, at elever, der allerede er optaget på en version af elektrikeruddannelsen, hvor der skal aflægges en delsvendeprøve efter H1, får adgang til de nye moduler, der oprettes pr. 1. august 2019.

Den Store Blå er opdateret

Den Store Blå er blevet opdateret med ændringerne i uddannelsesordningen pr. august 2019 og ligger nu tilgængelig på evu.dk.

Modulvælgeren på elektrikeruddannelsen.dk er opdateret

Da alle elever, der optages på elektrikeruddannelsen fra 1. august 2019 skal optages på version 9, er modulvælgeren på elektrikeruddannelsen.dk blevet ændret, så den svarer til det moduludbud, disse elever har. Ændringer i modulvalg inden for version 8, kan derfor ikke ske via elektrikeruddannelsen.dk, men skal ske manuelt.

Stærkstrømsbekendtgørelsen er endeligt udfaset Da vi har fået henvendelser fra nogle skoler, der har undret sig over, at L-AUS-kurserne efter de gamle regler er blevet nedlagt, vil vi blot gøre opmærksom på, at Stærkstrømsbekendtgørelsen er endeligt udfaset, og at reglerne for arbejde under spænding nu følger de regler og standarder, der følger af Elsikkerhedsloven. Vi vil derfor gerne understrege, at vi går ud fra, at alle skoler selvfølgelig underviser efter gældende lovgivning og standarder – både på EUD og i AMU.

Kort oversigt over ændringer til version 9.

Af væsentlige ændringer kan nævnes:

17436 Modul 1.3 Systemkomponenter til bygningsautomatik

(Tidligere: Automatiske anlæg i bygninger) Primært ændringer i overskriften, samt tilføjelse af målepinde:

17441 Modul 1.8 El-installationer på skibe og offshore 1

(Tidligere: Elinstallationer i særlige områder) De gamle moduler 2.13 & 2.14 er nu dækket af 1.8 & 2.13

17445 Modul 2.4 Indeklima med CTS og HVAC

(Tidligere: Regulering af klimaanlæg i bygninger)

Sammenlægning af tidligere modul 2.4 & 2.5

17446 Modul 2.5 - Industrielle El-processer

(Tidligere: CTS-anlæg)Nyt modul – se konkret modulbeskrivelse

17450 - Modul 2.7 Brandtekniske installationer

(Tidligere: Integration af sikringsanlæg) Nyt modul, hvor tidligere modul 2.7 er oprettet som 3.7 (4.7)

17453 Modul 2.13 El-installationer på skibe og offshore 2

(Tidligere: Modul 2.13 Skibsinstallationer & Modul 2.14 Elinstallationer i Offshore) Ændringer – se konkret modulbeskrivelse.

De gamle moduler 2.13 & 2.14 er nu dækket af 1.8 & 2.13

17456 Modul 3.5 (4.5) Energieffektivisering af bygningers energi og el-anlæg

(Tidligere: Cleantech)

Primært ændringer i overskriften, samt mindre tilføjelser

17458 Modul 3.7 (4.7) Integration af sikringsanlæg

Nyt modul som indeholder elementer fra det gamle modul 2.7, og bygger videre på det nye modul 2.7 – se konkret modulbeskrivelse

Aktuelle begivenheder

Vejen til DM i Skills 2019

El- og vvs-skoler

El- og vvs-skoler

Find skoler, der uddanner elektrikere og vvs'ere her:

EL | VVS

 

Nyt til LUU

Velkomstpjece til nye LUU'er


Hent de faglige udvalgs nye pjece til LUU-medlemmer for henholdsvis:

Elektrikeruddannelsen

Vvs-energiuddannelsen

 

KONTAKT EVU

Find vej

Brug for hjælp?

Du kan kontakte EVU alle dage mellem kl. 9-15.

Telefon: 3672 6400

E-mail: evu@evu.dk

Nyhedsbreve

Få nyheder fra EVU

Abonner på el-nyhedsbrevet:

NYHEDER

  • 30.8.2019

    Nyt om elektrikeruddannelsen

  • 28.7.2019

    Ny Energihåndbog sætter fokus på energiforbruget og besparelsespotentialer i boliger og erhverv.

  • 25.6.2019

    AMU….skuden er ved at vende?