Om udstyr til svendeprøver i moduler der ikke udbydes på hovedskolen

Har skoler pligt til at stille dyrt udstyr til rådighed for lærlinge, der skal til svendeprøve i moduler, som er gennemført på en anden skole? 

Lærlinge på elektrikeruddannelsen kan sammen med deres virksomheder vælge frit mellem 28 forskellige moduler, der udgør lærlingens specialisering. Det er disse moduler, lærlingen skal til svendeprøve i. På grund af uddannelsens bredde, er det ofte nødvendigt, at en lærling skal modtage undervisning i et eller flere moduler på en anden skole, fordi hovedskolen ikke udbyder de valgte moduler.

EVU modtager en del henvendelser fra skoler, der i forbindelse med en svendeprøve er i tvivl om, hvorvidt det er nødvendigt at have udstyr til moduler, som de ikke underviser i. 

En svendeprøve er aldrig gratis
Svaret er, at hovedskolen indkalder lærlingen til svendeprøve. Derfor er det også hovedskolens ansvar at tage højde for, om lærlingen eventuelt har behov for særlige materialer og fysiske rammer for at kunne udarbejde et svendeprøveprojekt, der dækker lærlingens moduler. 
 
Skolen, der indkalder til svendeprøven, er ikke forpligtet til ekstraordinært at investere i dyrt udstyr, men skal som altid påtage sig de omkostninger, der er ved en svendeprøve. Lærlingens materialevalg til det praktiske produkt skal altid godkendes af lærlingens vejleder og kan være afhængig af de tilgængelige materialer på skolen. 

Materialer er ikke vigtige for karakteren
En lærling kan sagtens gå til svendeprøve på en skole, der ikke udbyder alle lærlingens moduler. Hvis der mangler noget bestemt kostbart udstyr til den praktiske del af projektet, kan det f.eks. løses ved hjælp af en laboratorieopstilling, programmering, grafiske brugerflader, computersimulation eller lignende. I den sammenhæng er det værd at huske på, at det er funktionen eller det værdiskabende i projektet, som er vigtigt, når projektet bedømmes. 
 
Husk, at lærlingen har modtaget og bestået undervisningen i de valgte moduler og bør derfor være i stand til at sammensætte et svendeprøveprojekt. Når skolen skal vejlede en lærling ved svendeprøven, kan vejlederen med fordel kigge i modulernes kompetencemål for at få inspiration. 
 
Hvis skolen alligevel vurderer, at det vil være umuligt at gennemføre svendeprøven med det forhåndenværende udstyr, kan svendeprøven i stedet afholdes på en anden skole, der har adgang til de nødvendige materialer. En sådan vurdering bør imidlertid finde sted, inden lærlingen begynder på sit svendeprøveprojekt. 
 
Det er aldrig lærlingen selv eller praktikvirksomheden, der skal betale for materialerne til svendeprøven. Det er tilladt, hvis lærlingen eller virksomheden selv ønsker det, at medtage særlige materialer, men det er aldrig et krav.

EVU og Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen har udarbejdet en vejledning til elektrikeruddannelsens svendeprøve, der kan hentes her:

Aktuelle begivenheder

Vejen til DM i Skills 2019

El- og vvs-skoler

El- og vvs-skoler

Find skoler, der uddanner elektrikere og vvs'ere her:

EL | VVS

 

Nyt til LUU

Velkomstpjece til nye LUU'er


Hent de faglige udvalgs nye pjece til LUU-medlemmer for henholdsvis:

Elektrikeruddannelsen

Vvs-energiuddannelsen

 

KONTAKT EVU

Find vej

Brug for hjælp?

Du kan kontakte EVU alle dage mellem kl. 9-15.

Telefon: 3672 6400

E-mail: evu@evu.dk

Nyhedsbreve

Få nyheder fra EVU

Abonner på el-nyhedsbrevet:

NYHEDER

  • 12.4.2019

    EVU afholder workshops på Campus One/SDE

  • 3.4.2019

    Jobopslag: Administrativ sagsbehandler

  • 3.4.2019

    De bakker op om fremtidens klimahelte: RHEINZINK