Prøvekørt: Elektrikeruddannelsens nye svendeprøve består sin første eksamen

12 friske elektrikerlærlinge havde fået fri fra arbejde i uge 13 for at hjælpe det faglige udvalg med at afprøve elektrikeruddannelsens nye svendeprøve i praksis. Det blev en uge med høj faglighed, dybe diskussioner, frustration og forløsning. Og vigtigst af alt blev der indsamlet en masse erfaringer, som udgør et solidt grundlag for svendeprøvegruppens videre arbejde.

”Bedre kommunikation på byggepladsen ved hjælp af en app. Femtidssikring af kabelinstallationer. En løfteanordning til vaskemaskiner. Automatisk varebestilling. Overvågning af intelligente installationer via IoT.”

Sådan lyder en håndfuld af de idéer, der bliver fremlagt mandag formiddag i uge 13, hvor 12 unge elektrikere befinder sig på TEC på Frederiksberg for at gå til svendeprøve efter principperne i den nye elektrikeruddannelse.

På blot én uge skal de 12 modige lærlinge som de første nogensinde planlægge og gennemføre et helt svendeprøveprojekt på den nye facon. Først skal lærlingene udarbejde en projektbeskrivelse, der skal fremlægges for et hold skuemestre. Efterfølgende skal projektet realiseres og i slutningen af ugen afleverer lærlingene en rapport og forbereder en fremlæggelse, der bliver bedømt af skuemestrene og givet en karakter. I skuemestrenes vurdering bliver der taget højde for, at lærlingene kun har haft en uge til at arbejde med projektet, hvor en rigtig svendeprøve varer tre uger.

Gode idéer

Den mest markante nyskabelse i den nye svendeprøve er, at 20 procent af den samlede bedømmelse skal ske ud fra en vurdering af, i hvor høj grad svendeprøveprojektet er innovativt. Det er der ingen, der har prøvet før, og derfor er ugens vigtigste overskrift innovation.

Hele mandag morgen har de unge været igennem en række forskellige oplæg og øvelsesopgaver, der alle har haft til formål at definere innovationsbegrebet og stimulere kreativitet og idéskabelse for at sætte gang i den innovative proces. Blandt andet har deltagerne fået at vide, at innovation er noget, der er nyt, nyttigt og nyttiggjort. De er blevet bedt om at udfordre normalen og gøre op med vanetænkning. Og så har de fået at vide, at innovation er et meget bredt begreb, som både kan omfatte den færdige tekniske løsning, et servicekoncept eller en proces – for blot at nævne et par eksempler.  

En efter en træder de unge nu op til tavlen med et stykke papir, hvorpå resultatet af formiddagens idé-arbejde er formuleret.

”Jeg har tænkt lidt på, at vi skulle lave nogle smarte systemer til vores firmabiler til bestilling af varer,” er der en der siger.

En anden har en løs idé om, at det skal være lettere for kunden at gennemskue, om en dyrere installation måske bedre kan betale sig på længere sigt. Andre vil opfinde nye produkter, og flere har idéer til, hvordan man kan forbedre elektrikeres arbejdsmiljø.

Ambitionsniveauet er højt.

Husk det elfaglige

Den nye svendeprøve er projektbaseret. Lærlingene skal selv definere en problemstilling og udarbejde en projektbeskrivelse, der skal tage udgangspunkt i de discipliner, de har lært i modul-undervisningen. Den nye svendeprøve åbner op for, at eleverne måske slet ikke afleverer en komplet fysisk installation, men derimod et teoretisk projekt, der f.eks. bliver demonstreret ved hjælp af en laboratorieopstilling. Og så skal det færdige projekt helst være innovativt.

Det er imidlertid stadig de elfaglige kompetencer, der vægtes højst, så det er altså ikke nok bare at have en god og innovativ idé – idéen skal også kunne kobles sammen med noget elfagligt.  

Herfra bliver det svært, for hvis man skal tage udgangspunkt i alt det, man kender i forvejen, hvordan er man så innovativ?

Hvad er innovation egentlig?

Ugens helt store spørgsmål blandt lærlingene er, hvornår en svendeprøve er innovativ. Er det f.eks. innovativt at præsentere en løsning, som kunden måske synes er ny og smart, men som ikke nødvendigvis er særligt banebrydende blandt kollegaerne i elbranchen? Eller er det i højere grad et spørgsmål om at kunne koble kendte teknologier sammen på nye og overraskende måder? 

Ifølge vejledningen til den nye svendeprøve handler innovation for en elektrikerlærling først og fremmest om at kunne udfordre vanetænkning og skabe en merværdi for kunden og/eller en større værdi for virksomheden. Det kan ske ved at videreudvikle eksisterende løsninger eller udvikle helt nye løsninger. I den proces skal lærlingen vise, at han kan samarbejde, tænke helhedsorienteret, søge ny viden, skabe overblik, udfordre traditionel tænkning, formidle løsningsforslag og kombinere teknologi med forretningsforståelse. Hvis de punkter er opfyldt, er der i princippet tale om et innovativt projekt.

Efterhånden som det går op for lærlingene, at de ikke behøver at genopfinde glødepæren, falder der lidt mere ro over gemytterne, og de efterfølgende projektbeskrivelser tager i højere grad afsæt i realiserbare projekter.

I alt bliver der dannet fem grupper med fem forskellige projekter:

 1. En tivoli-forlystelse skal gøres mere attraktiv og spændende, blandt andet ved hjælp af avanceret lysstyring med sensorer og motorstyring.
 2. En IHC-installation skal gøres trådløs ved hjælp af teknologi, man normalt kender fra alarmverdenen. Derudover skal der udvikles et system, der via data fra internettet automatisk kan handle med overskudsstrøm fra solceller og elbiler.
 3. Et fitnesscenter skal energi- og komfortoptimeres ved hjælp af intelligente bygningsinstallationer og zoneindeling. Hertil udvikles en tilhørende alarmløsning.
 4. En strandvejsvilla skal energioptimeres ved hjælp af en KNX-installation. Samtidig skal der etableres overvågning med en tilhørende serviceaftale for at sikre optimal driftssikkerhed.
 5. Tivoli-forlystelsen ”Det gyldne tårn” skal energioptimeres ved blandt andet at opsamle den energi, der bliver tabt ved nedkørsel.

Det, der startede med at være et lidt diffust og forvirrende begreb for de unge, er efter mange timers diskussion blevet mere håndgribeligt, og langt de fleste grupper har ugen igennem en relativ klar idé om, hvad det vil sige at være innovativ.

Et færdigt svendeprøveprojekt

Imponerede skuemestre

En ting er, at de unge har fundet svaret, men nok så vigtigt er det, at skuemestrene deler den samme definition. Derfor ligger der nu en vigtig opgave for EVU og Det Faglige Udvalg med at informere og uddanne landets skuemestre i at vurdere den nye type svendeprøver. Det kommer blandt andet til at ske hen over efteråret, hvor der bliver afholdt en række kurser for skuemestre i de nye svendeprøver. Desuden vil der senere på året blive afholdt en skuemesterkonference, hvor den nye svendeprøve ligeledes vil blive drøftet.

Hvad angår de i alt 6 skuemestre, der var med til test-forløbet i uge 13, så var de generelt enige om, at de fremmødte lærlinge fortjener stor ros for deres indsats. På blot én uge er det lykkedes 12 lærlinge, der aldrig før har arbejdet med innovation, at komme meget langt. Derfor var der også enighed om, at den nye svendeprøve nemt bliver en succes, når den bliver taget rigtigt i brug på den nye elektrikeruddannelse, hvor lærlingene har været vant til at arbejde med innovation som en del af den teoretiske undervisning.

Så selvom der ikke blev opfundet nogen revolutionerende lagersystemer, apps eller løfteanordninger, så blev der høstet masser af erfaringer, der nu kommer til at danne grundlag for den sidste og vigtigste del af arbejdet med den nye svendeprøve. 

Aktuelle begivenheder

Censorkursus

Det faglige udvalg for vvs-energiuddannelsen udbyder to kurser for nye censorer:

Tirsdag d. 27. november, TEC Gladsaxe

Tirsdag d. 4. december, Techcollege Aalborg

 

Program og tilmelding

Vejen til DM i Skills 2019

 

Elektriker | Vvs-energi

 

 

Workshop om netværk og datakommunikation

 

Info og tilmelding

 

El- og vvs-skoler

El- og vvs-skoler

Find skoler, der uddanner elektrikere og vvs'ere her:

EL | VVS

 

Nyt til LUU

Velkomstpjece til nye LUU'er


Hent de faglige udvalgs nye pjece til LUU-medlemmer for henholdsvis:

Elektrikeruddannelsen

Vvs-energiuddannelsen

 

KONTAKT EVU

Find vej

Brug for hjælp?

Du kan kontakte EVU alle dage mellem kl. 9-15.

Telefon: 3672 6400

E-mail: evu@evu.dk

Nyhedsbreve

Få nyheder fra EVU

Abonner på el-nyhedsbrevet:

NYHEDER

 • 28.9.2018

  Har du set elektriker-uddannelsens nye svendebrev?

 • 28.9.2018

  De første finalister til DM i Skills er fundet

 • 28.9.2018

  Nyt blikværksted i Herning