Brancherelevante AMU-kurser med tilskud

Her kan du se hvilke brancherelevante AMU-kurser, som industrikompetencefonden og installationskompetencefonden giver tilskud til.

I listen herunder kan du søge på både kursusnavn og kursusnummer, for at se, om fondene giver tilskud til det kursus, du gerne vil have.

KursusnummerKursusnavn
25000RKV før erhvervsuddannelse for voksne
40001Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet
40002Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet
40003Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
40004Produktinformation og vejledning i detailhandlen
40007Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen
40008Årsafslutning af bogholderiet
40012Personalejura i lønberegning
40013Lønberegning og lønrapportering
40022Effektive, individuelle brugerflader
40025Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager
40049Konkurrentanalyse i detailhandlen
40067Anvendelse af ESDH til sagsbehandling
40068Konceptopfølgning i detailhandlen
40069Service og kommunikation i administration
40071It og økonomi i administration
40137Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
40146Den administrative medarbejder
40148Allround administrativ medarbejder
40327Administrativ it-superbruger
40329Driftssikring i detailhandlen
40330Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen
40331Salgsplanlægning i Detailhandlen
40332Medarbejderintroduktion i detailhandlen
40335Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik
40336Kunderådgivning i forhold til fødevare
40337Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system
40338Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen
40342Design af hjemmesider med CMS
40343Projektstyring med IT-værktøj
40343Projektstyring med IT-værktøj
40347Oprettelse af e-formularer
40366Ansættelse af nye medarbejdere
40370Lean i administrative funktioner
40371Optimering ved 5S af den administrative funktion
40372Lean-kortlægning af værdistrøm i administration
40373Sidemandsoplæring
40377Kvalifikationer og kompetencer i ansøgning og CV
40378Den professionelle ansøgningshåndtering
40380Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale
40381Afdækning af kompetencebehov ved rekruttering
40382Forebyggelse af stress på arbejdspladsen
40383Administrativ HR-støtte ved stress
40386Vejledning om personlig arbejdsplanlægning
40387HR-strategi i HR-medarbejderens funktion
40388De svære samtaler - procedurer og værktøjer
40392Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
40393Administration af personalegoder
40394Anvendelse af Funktionærloven
40399Administration af MUS
40400Rådgivning om brug af MUS-/GRUS-værktøjer
40402Planlægning og administration af uddannelse
40403Anvendelse af personaledatabaser
40405Kompetenceafklaring af medarbejdere
40406Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver
40407Adm. håndtering af personalejuridiske formularer
40408Formidling af information om personalejura
40414Bearbejdning af data fra informationsindsamling
40425Facilitering af udviklingen af en eventidé
40427Økonomisk risikovurdering af events
40428Drejebog for events
40430Storytelling ifm kommunikation af events
40431Udvidet værdistrømsanalyse i B2B-handel
40446Gennemførelse af personalesamtaler
40448Salgsledelse
40473Kamerateknik og optagelse af digitale fotos
40474Lys og komposition til digital fotografering
40475Digital fotografering "on location"
40476Ombrydning - kreative og komplekse opgaver i dtp
40477Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design
40533Introduktion til et brancheområde (F/I)
40534Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
40653Lederens rekrutteringsværktøjer
40748Anvendelse af store datamængder i regneark
40749Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
40750Præsentation af tal i regneark
40752Anvendelse af etb til administrative opgaver
40754Anvendelse af pivot-tabeller
40755Effektiv anvendelse af tekstbehandling
40775Dynamiske beregninger og diagrammer i etb
40776Samarbejde om dokumenter
40782Kortlægning og forebyggelse af sygefravær
40783Planlægning, registrering og opfølgning på GRUS
40799Digital print - print og montering af folier
40800Digital print med inline efterbehandling
40803Digital tryk og print - optimering
40804Elektronisk korrektur med PDF
40810Design af CMS til webbaseret grafisk produkt
40811Vedligehold af CMS til webbaseret grafisk produkt
40813Opsætning af CMS til webbaseret grafisk produkt
40814Søgemaskineoptimering af digital kommunikation
40976Logistikopgaver ved internationalt samarbejde
40995Nye kunder via viral markedsføring
41371Anvendelse af regneark til statistik
42730Introduktion til førstehjælp på jobbet
42742Administrativ anv. af tidsregistreringssystemer
42833Anerkendende ledelse
43160Butikkens budget
43179Fastlæggelse af mål ved personligt salg
43180Introduktion til Detailhandel
43343Praktik for F/I
43345Konceptstyring i detailhandlen
43572Ledelse af forandringsprocesser
43573Ledelse af teams/produktionsgrupper
43575Lederens forhandlingsteknik
43614Farvestyring - Soft- og hardproof/prøvetryk
43766Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
43817Grafiske filtyper og formater - Grafisk Workflow
43837Enkel ombrydning - Ombrydning og produktion
43856Grafisk Design - strategi og medievalg
43863Publicering og reg. af dig. kommunikationsproduk.
43865Produktion af sidebaseret digital kommunikation
43868Produktion af dig. kommunikation i grafisk værktøj
43869Fremstilling af tekst og grafik til dig. kommunika
44309Udarbejdelse af årsregnskabet
44337Oprettelse af database til jobbrug
44340Oprette brugerflader og udskrifter i database
44346Design og automatisering af regneark
44350Standardisering af virksomhedens dokumenter
44354Fletning af dokumenter til masseproduktion
44361DeskTop Publishing i virksomheden
44371Jobrelateret brug af styresystemer på pc
44373Anvendelse af præsentationsprogrammer
44374Elektronisk journalisering
44377Møde- og konferencetilrettelæggelse
44383Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
44396Præsentationsteknik i administrative funktioner
44478Reklamationshåndtering
44568Lederens ressourceoptimering
44633Coaching som ledelsesværktøj
44853Kommunikation og konflikthåndtering - service
44978Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
44979Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
45215Grundlæggende faglig regning
45261Kundeservice
45347Grundlæggende faglig matematik
45350Kundeservice i detailhandelen
45362Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
45368Værdibaserede arbejdspladser
45369Videndeling og læring for medarbejdere
45383Grafik og tekster til virksomhedens webside
45389Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
45511Faglig læsning
45536Faglig skrivning
45545Dansk som andetsprog for F/I, basis
45563Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
45565Brug af pc på arbejdspladsen
45567Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45569Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45571Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
45572Dansk som andetsprog for F/I, basis
45573Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45574Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45622Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
45657Farvestyring - spektrofotometrisk opmåling
45659Grafisk Workflow - output
45661Print og cut - klargøring af job til produktion
45662Print og cut - betjening af udstyr til print & cut
45667Valg af printmetode til jobbet
45703Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde
45704Pc-bruger, introduktion til programmering
45782Integration af data mellem adm. it-systemer
45855Videoredigering i medarbejderens jobfunktion
45859Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
45909Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion
45910Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion
45925Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen
45951Kundeanalyse og e-strategi
45952Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering
45953E-markedsføring og reklameindsats
45955E-administration og betalingssystemer
45956E-teknologi og online opdatering
45958Økonomiske styring af lageret
45959Likviditetsstyring
45960Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
45961Kreditorstyring
45962Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov
45963Konteringsinstrukser
45964Debitorstyring
45965Placering af resultat- og balancekonti
45967Registreringsmetoder ved virksomhedens drift
45969Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
45970Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet
45972Opstilling og analyse af årsregnskabet
45973Likviditets- og balancebudgettering
45983Samarbejde i grupper i virksomheden
45984Organisationens strukturelle opbygning
45985Mål og strategier for administrative medarbejdere
45986Arbejdsplanlægning i den administrative funktion
45987Projektudvikling og gennemførelse
45988Projektorienteret arbejde
45989Udarbejdelse af projektrapporter
45992Adm. og registrering af budgetter i et ERP system
45993Fakturahåndtering i et ERP system
46124Kundevejledning, binderi og blomsterhandel
46128Mersalg i butikken
46472Personligt salg - kundens behov og løsninger
46473Styring af butikkens nøgletal
46475Varepræsentation i detailhandlen
46476Økonomistyring i butikken
46486Virksomhedskommunikation med e-mail
46489Informationssøgning på internettet til jobbrug
46490Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job
46491Anvend informationer fra internettet til jobbrug
46506Programmering i virksomhedens adm. it-systemer
46685Rådgiverrollen indenfor B2B-handel
46692Tryk - Automatisk styringssystem på trykmaskine
46693Tryk - Papir og mediers egenskaber i trykprocessen
46694Tryk - Anvendelse af trykkeriets udstyr
46695Tryk - Densitometer i trykprocessen
46696Tryk - Fejlfinding med tryksimuleringsprogram
46697Tryk - CTP og pladefremstilling
46698Tryk - Certificeret prøvetryk
46699Tryk - Brug af trykmetoder
46702Serigrafi - Stencils til fler-farve opgaver
46703Serigrafi - Kvalitetskontrol og dokumentation
46704Serigrafi - Indstilling og tryk
46705Serigrafi - Farver, brug og blanding
46706Serigrafi - Belysning og fremkaldelse
46709Billedbehandling - Klargøring af billeder til tryk
46716Grafik - Farvelægning og farver
46717Grafik - Enkle grafikopgaver
46718Grafik - Kreative og komplekse illustrationer
46726Ombrydning - Fremstilling af mindre tryksager
46729Webdesign - Websitets strukturelle opbygning
46730Webdesign - Brugerflader til digital kommunikation
46732Webdesign - Test af brugervenlighed
46736Design - 3D-typografi og motion graphics
46743Design - 3D design af grafiske produkter
46746Grafisk produktion - Design af små produkter
46754Grafisk produktion - Planlægning af produktionen
46758Billedbehandling - Brug af vektorgrafik i billeder
46760Billedbehandling - Enkle masker og fritlægning
46761Billedbehandling - Farvejustering af billeder
46764Billedbehandling - Komprimering af billedfiler
46765Billedbehandling - Korrektion af digitale billeder
46769Billedbehandling - Skabelse af realistisk billede
46770Billedbehandling - Tekst i billeder
46772Billedbehandling - Ukomplicerede billeder
46776Design - Brug af billeder og farver
46777Design - Fra idé til rough
46779Design - Målgruppe og budskab
46784Interaktiv publicering - Cross-media
46798Administrativ behandling af afskedigelsessager
47071Controlling af omkostninger og investeringer
47073Controlling af salgs- og debitorområdet
47184Administrativ drift af varelager
47188Logistikplanlægning
47189Online kundeservice og -rådgivning
47190Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet
47193Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden
47196Økonomisk styring i handelsvirksomheden
47197Konceptanvendelse i handelsvirksomheden
47212Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram
47214Håndtering og strukturering af længere tekster
47215Opstillinger og layout i tekst
47216Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem
47217Indskrivning og formatering af mindre tekster
47218Anvendelse af regneark til enkle beregninger
47235Administrationens rolle i salg, indkøb og lager
47236Administrative opgaver i salgsarbejdet
47245Tryk - Grafiske udviklingstendenser
47247Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner
47248Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner
47249Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner
47250Samtalestyring i kundekontaktfunktioner
47252Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner
47253Mersalg i kundekontaktfunktioner
47268Innovativ udvikling af grafiske produkter
47269Udvikling af en e-publikation
47270Workflow - E-publicering
47293E-mail til jobbrug
47295Kulturafstemt kommunikation i salg og service
47296Kundeservice i administrative funktioner
47297Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
47298Referat- og notatteknik
47299Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug
47300Tekster på papir - formulering og opbygning
47301Tekster til nettet - formulering og opbygning
47302Virksomhedens sprogpolitik i praksis
47313Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns
47330Webdesign - responsivt webdesign
47341Sociale medier som kommunikationskanal i detail
47379Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
47380Overenskomster mm. i lønberegning
47380Overenskomster mm. i lønberegning
47381Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
47382Anvendelse af periodisk beregning og registrering
47382Anvendelse af periodisk beregning og registrering
47462Opsætning og styring af RIP software
47471Lederens værktøjer til at udvikle ledertalenter
47472Ledelse af innovationsprocesser
47560Segmentering og målgruppevalg i markedsføring
47562Valg af markedsføringskanal
47598Konceptanvendelse i detailhandlen
47606Innovative processer i den administrative praksis
47609Iscenesættelse af salgsfremstødsvarer (spotvarer)
47613Fremtidens convenienceforbruger
47617Vejledning om mærkningsordninger i detail
47629Markedsføring i praksis
47632Den personlige uddannelses- og jobplan
47635Salg og varer
47637Konceptforståelse og drift i detailhandelen
47647Praktisk administrativ håndtering af sygefravær
47668Grundlæggende faglig regning
47669Grundlæggende faglig matematik
47670Faglig læsning
47671Faglig skrivning
47750Medarbejderinvolvering i ledelse
47751Kommunikation som ledelsesværktøj
47752Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
47753Ledelse og samarbejde
47754Mødeledelse
47755Anvendelse af situationsbestemt ledelse
478363D print - print af modeller på 3D printer
47845Innovation og kreativ idégenerering
47916Sikkerhedssamarbejde ved events
48012Instruktører og elever i praktikcentret
48013Mål og læring i praktikcentret
48039Samspil med kolleger med særlige behov
48049Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
48050Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
48253Købmandskab og forretningsforståelse i detail
48254Salg og kundekommunikation i detailhandelen
48296Indtjeningsoptimering
48297Investering og finansiering i virksomheden
48318Multikanalmarkedsføring - forretningsmodeller
48319Multikanalmarkedsføring - anvendelse
48325Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer
48335Butiksdrift - Bemandingsplaner og ressourcestyring
48336Butiksdrift - Daglig drift og kampagner
48337Butiksdrift - Lagerstyring og lagersammensætning
48338Butiksdrift - Optimering
48339Butiksdrift - Økonomi, ressourceforbrug, logistik
48366Produktets værdikæde
48367Sortimentsoptimering og økonomiske nøgletal
48368Branding og optimeret salg
48370Afsætning i detailhandlen
48404Opbygning af virksomhedens website I
48405Videreudvikling af virksomhedens website II
48462Grundlæggende detailhandel
48463Grundlæggende handel
48464Grundlæggende administration
48549Kasse- og kundebetjening
48569Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
48633Salg og salgsanalyse
48634Logistik og logistikanalyse
48635Indkøb og indkøbsanalyse
48653Håndtering af personoplysninger
48754Grundlæggende videooptagelse og redigering
48757Supplerende viden om den nye ferielov
48763Iværksætteri - ny forretningside
48993Ombrydning - Planlægning og layout
48994Priskalkulation i Detailvirksomheder
49030Materialestyring i virksomheder vha ERP system
49031Billedbehandling - Import af billeddata
49032Controlling af kreditor, indkøb og lager
49033Indkøbsprocessen i et ERP system
49034Billedbehandling - Billedlige udtryk
49035Billedbehandling - Manipulation og sammenkopiering
49036Ressourcestyring i virksomheder vha ERP system
49037Interaktiv publicering-Produktion til mobilenheder
49038Udarbejdelse af rapporter i et ERP system
49039Produktionsplanlægning af kommunikationsløsninger
49040Dokumenter og værktøjer - Ombrydning og produktion
49047Kodebaseret produktion af digital kommunikation
49048Anvendelse af hyperlinkteknik
49049Digital efterbehandling/videofilformater og workfl
49050Opsætning af systemer ifm. web-to-print løsninger
49053Ombrydning - Skabeloner
49054Ombrydning - Typografisk æstetik
49055Ombrydning - Typografiske forme
49056Ombrydning - Automatiseret ombrydning
49084Professionelt indkøb i virksomheden
49085Logistik mål i handelsvirksomheder
49234EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
49240Kvalitetsudvikling af administrative arbejdsgange
49320Butiksindretning
49321Dialogbaseret markedsføring
49327Anvendelse af database i jobbet
49328Grundlæggende eventkoordinering
49348Kampagneoptimering i detailhandel
49435Tolke eksisterende regneark til analyse
49436Virksomhedens digitale profilering
49437Virksomhedens budgetter
49438Værdi og kvalitet i oplevelser og events
49441Arbejdsmiljøledelse
49442Lederens værktøjer til at forebygge stress
49444Lederens redskaber til kompetenceudvikling
49445Projektledelse
49446Økonomi og databehandling for ledere
49522Anvendelse af Ferieloven
49556Anvendelse af sociale medier i virksomheden
49556Anvendelse af sociale medier i virksomheden
49580EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl
49627GDPR og IT-sikkerhed
49659Ledelse på afstand
49683Bæredygtigt indkøb
49684Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen
49728Ledelse og det personlige lederskab
49729Kommunikation som ledelsesværktøj
49730Mødeledelse
49732Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
49733Situationsbestemt ledelse
49734Forandringsledelse
49773Møde- og webinartilrettelæggelse
49792Hygiejne i kunde- og gæstebetjening
49799Udarbejdelse af publikationer i et dtp-program
49446-ABudget som ledelsesværktøj
49446-BTolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj
49446-CNøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj