Andre brancherelevante AMU-kurser

Her kan du se hvilke andre brancherelevante AMU-kurser, som el-branchens kompetenceudviklingsfond giver tilskud til.

Særlige regler som følge af corona-virus

I perioden 9. marts til 8. juli givers der alene tilskud til AMU-kurser, der udbydes som fjernundervisning. På amukurs.dk kan du finde en opdateret liste over de kurser, der udbydes som fjernundervisning.

Herunder finder du den komplette liste over, brancherelevante kurser, som du kan søge kompetencefonden om tilskud til. Brug kursusnummeret eller kursusnavnet når du vil søge kurset på amukurs.dk.

Kursusnummer Kursusnavn
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
40751 Anvendelse af databaseprogrammets data
44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark
40391 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
45986 Arbejdsplanlægning i den administrative funktion
44647 Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik
44653 Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding
44652 Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer
44651 Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding
44650 Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding
44494 Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv
45910 Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion
45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
44983 Byggeledelse - rådgivning fra udbud til aflevering
43749 Byggepladslogistik
40558 Certifikatuddannelse C for kranførere
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
42795 Dampspærre - Montering og trykprøvning i nybyg
44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug
44346 Design og automatisering af regneark
44999 Dimensionering af klimatekniske anlæg
47590 Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B
40178 Elektr.indberet. af lovpligtige eftersynsrapporter
44648 El-introduktion for maskinreparatører, el-lære
40515 Køletekm termodynamik og lovgivning for køleanlæg
40179 Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg
46588 Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage
43179 Fastlæggelse af mål ved personligt salg
40899 Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør P 311, EN 287-1
44725 Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311
44724 Gassvejsnning proces 311
47854 Godstransport med lastbil
40516 Køletek. dim. af køleanlæg og anvendelse af lovgivning
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
40080 Individuel kompetencevurdering i AMU
44997 Indregulering af ventilations- og klimaanlæg
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster
45721 Instrumentrørlægger, offshore
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
44555 Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg
44375 Klimateknik, fejlfinding på automatikkomponenter
44990 Klimateknik, service og drift
44988 Klimatekniske målinger og komponenter
45366 Kommunikation i teams
43560 Kommunikation som ledelsesværktøj
43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
47752 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj
45371 Kvalitetsstyring i virksomheden
44710 Køleteknisk dokumentation, styring og automatik
40517 Køletek.opbygn., idriftsættelse af køleanlæg
44713 Køleteknik, montage af kobberrør
44931 Køleteknik, opbygning og funktion af køleanlæg
44715 Køleteknik, valg af kølemidler
44932 Køleteknik, opbygning af enkle el-relæstyringer
45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E
47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D
43572 Ledelse af forandringsprocesser
47753 Ledelse og samarbejde
40593 Lederens projektplanlægning
40089 Lys b svejs-stumps plade alle pos
40091 Lys b svejs-stumps rør alle pos
40090 Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC
40086 Lys b. svejs-kants plade/plade
44154 Lysbuesvejsning
40092 MAG-svejs-kants plade/plade pr 135
44676 MAG-svejsning proces 135
40103 MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136
44848 Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion
44847 Maskintegning, Projektionstegning i cad
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
47750 Medarbejderinvolvering i ledelse
 46128 Mersalg i butikken
46589 Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller
47386 Montage af nøglerør og -bokse
47754 Mødeledelse
44998 Måling af termisk og akustisk indeklima
44947 Netteknik, anvendelse af teknologier og begreber
44952 Netteknik, implementering af WAN løsninger
48603 Køletek., dim. af køleanlæg & anvendelse af lovgivn.
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database
44337 Oprettelse af database til jobbrug
43577 Opstart af bygge- og anlægsprojekter
45734 Personlifte og arb.platforme - anv. og sikkerhed
46472 Personligt salg - kundens behov og løsninger
44637 PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg
45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
44914 Programmering: Udvikling af objektorienteret app
40594 Projektledelse
45988 Projektorienteret arbejde
40343 Projektstyring med IT-værktøj
45987 Projektudvikling og gennemførelse
40750 Præsentation af tal i regneark
44714 Reparationsteknik, brandbare kølemidler
45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
45845 Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer
40510 Sjakbajsen som leder
40164 Stillads - Evakuering og redning i højde
44659 Systematisk vedligehold på automatiske maskiner
47833 Teknologisk ajourføring audio- og video-systemer
40152 Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.
40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening
40108 TIG-svejs-kants rustfri plade/rør
40104 TIG-svejs-kants uleg plade/rør
44451 TIG-svejsning
40114 TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos
40109 TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade
40112 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos
40111 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC
40107 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos
40106 TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC
3398 Vejen som arbejdsplads
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat
45000 VENT ordning, opkvalificering
44830 Volumenmodeller, dynamisk cad, produktionstegning
40131 Vurdering af basale færdigheder
48602 Køleteknik, termodynamik & lovgivning køleanlæg
48604 Køleteknisk dokumentation, styring og automatik
48605 Køleteknik, opbygning og funktion af køleanlæg
48606 Køleteknik, opbygning af enkle el-relæstyringer
48607 Ajourføring af lovgivning for køleanlæg
48608 Varmegenvinding på kommercielle CO2-køleanlæg
40517 Køletek.opbygn., idriftsættelse af køleanlæg
Luk menu