El-branchens AMU-kurser

Find el-branchens AMU-kurser samt andre godkendte brancherelevante AMU-kurser her.

Du kan finde alle El-branchens AMU-kurser på amukurs.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

I tabellen herunder kan du se alle kurserne og søge på både kursusnummer og kursusnavn. Du kan læse mere om de enkelte kurser i vores online kursuskatalog.

Du finder oversigten over andre godkendte brancherelevante kurser her.

KursusnummerKursusnavn
40191ATEX, anvendelse
40743Robotteknik, off-line programmering
40855Køleteknik, klargøring og idriftsættelse*
45141Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj
45711Montage/idriftsætning af hydrailiksys., offshore
45712Indregulering af hydrauliktekn. systemer, offshore
47139Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende
47140Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn
47306Hårdlodning af kobber og stål til DN13
48077Droneteknologi: Systemforståelse
48079Droneteknologi: Sensorteknologier til droner
48166Den gode læresvend i elbranchen
48259Kabelmontage – føringsveje
48260Kabelmontage – kabler
48261Kabelmontage - trækning, fastgørelse
48262Kabelmontør – overdragelse*
48263Installationstekniske tegninger og diagrammer
48391Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder
48470Dimensionering, særlige områder
48472Dimensionering, industriinstallationer TN-systemer
48473Dimensionering, bolig/mindre erhverv TT-systemer
48884Belysning - Lyskilder og kvalitet
48885Belysning - Design og dimensionering
48886Belysningsanlæg - energieffektivisering og komfort
48889Fiberkabling - grundlæggende + udendørs
48890Fiber - fejlfinding og reparation
48892Varmepumper - installation og service
48893Energitjek og -besparelser - tekniske installationer
48947Intelligente bygningsinstallationer - funktion og montage
48948CTS-anlæg og BMS - systemkendskab
48949CTS-anlæg - Programmering og fejlfinding
48950Termografering
48952KNX-installationer, programmering og systemkendskab*
48953netværk - grundlæggende
48954Netværk - konfiguration
48955Trådløst netværk - opsætning og konfiguration
48956Netværk - switch
48991Tekniske installationer - Kundeservice og salg
49023PLC systemer - Opbygning og installation
49024PLC - sekventiel programmering af netværk
49025PLC - programmering af PLC & regulering: opsætning
49026Regulering - indreguleringsmetoder og fejlfinding
49027Pneumatiske anlæg - Installation og fejlfinding
49028Motorregulering - frekvensomformere
49029Motorregulering - avancerede motortyper
49044Maskinanlæg - fejlfinding
49045Automatiske anlæg - sikkerhed
49046Elektrisk støj - EMC
49051Robotteknik - idriftsættelse
49052Robotteknik - avanceret
49069Hvidevarer - service og teknologi
49534Verifikation af elektriske installationer
49547PMS-system
49551Fejlfinding på maritim hovedfordelingssystemer
49565Power over Ethernet
49572Elevatorteknik 1-1, intro, begreber og sikkerhed
49573Elevatorteknik 1-2, skakt, stol og drivmaskinrum
49574Elevatorteknik 2-1, hydrauliske elevatorer
49575Elevatorteknik 2-2, tovbårne elevatorer
49576Elevatorteknik 2-3, rulletrappe og specialelevator
49646Installation og service af lavspændingstavler
49647Installation og service af maskintavler
49660Brand – Tætning af installationsgennemføringer
49661Brand 1 – Enkeltstående brandtekn. installationer
49662Brand 2 – ABA og integrerede brandanlæg
49663Brand - Installation af brandventilationsanlæg
49664Brand - tone/talevarslingsanlæg
49665Brand - projektering af Automatiske Brand Anlæg
49667Sikringsanlæg – grundlæggende AIA, TVO, ADK
49668AIA 1 – Design og installation af anlæg
48669AIA videregående - objekt- og perimeterovervågning
49670AIA videregående - Bus- og IP-baserede anlæg
49671AIA – projektering af installationer
49672Alarm, sikring og overvågning – ajourføring
49673Sikringsanlæg - IP-teknik
49674ADK 1 - Adgangskontrol installation
49675ADK 2 - Adgangskontrol BUS- og IP-baserede anlæg
49676TVO 1 - TV-overvågning grundlæggende
49677TVO 2 - TV-overvågning netværksbaseret
49678TVO - TV-overvågning projektering
49666Nød- flugt og panikbelysning
49698Ajourføring af regler på tavleområdet
49702IoT i el-branchen - introduktion
49704IoT i installationsbranchen 2, sammenkobling af systemer
49705IoT i installationsbranchen 3, systemintegration
49707Eftersyn af elværktøj
49712Ladestandere til elbiler - installation
49717Cybersikkerhed grundlæggende
49718Cybersikkerhed videregående
48891 ASolceller - installation & service
48891 BHusstandsvindmøller - installation
48948 ACTS-anlæg - systemkendskab
48948 BBMS - vejledning og energioptimering
49025 AAnalog PLC
49025 BOpsætning af regulatorer
49069 AInstallation og service på hvidevarer
49069 BMikrobølgeovne
49069 CKomfurer, ovne og emhætter
49069 DVaskemaskiner, opvaskemaskiner og tørretumblere
49645 AIntroduktion til tavlebygning for elektrikere
48952 AKNX-installationer, systemkendskab  (48952 A)
48952 BKNX-programmering  (48952 B)
49667 ASikringsanlæg - grundlæggende elteknik
49667 BSikringsanlæg - grundlæggende alarm og sikring