El-branchens AMU-kurser

Find el-branchens AMU-kurser samt andre godkendte brancherelevante AMU-kurser her.

Du kan finde alle El-branchens AMU-kurser på amukurs.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

I tabellen herunder kan du se alle kurserne og søge på både kursusnummer og kursusnavn. Du kan læse mere om de enkelte kurser i vores online kursuskatalog.

Du finder oversigten over andre godkendte brancherelevante kurser her.

KursusnummerKursusnavn
40191ATEX, anvendelse
40743Robotteknik, off-line programmering
40855Køleteknik, klargøring og idriftsættelse*
45141Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj
45711Montage/idriftsætning af hydrailiksys., offshore
45712Indregulering af hydrauliktekn. systemer, offshore
47139Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende
47140Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn
47306Hårdlodning af kobber og stål til DN13
48077Droneteknologi: Systemforståelse
49079Droneteknologi: Sensorteknologier til droner
48166Den gode læresvend i elbranchen
48259Kabelmontage – føringsveje
48260Kabelmontage – kabler
48261Kabelmontage - trækning, fastgørelse
48262Kabelmontør – overdragelse*
48263Installationstekniske tegninger og diagrammer
48391Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder
48470Dimensionering, særlige områder
48472Dimensionering, industriinstallationer TN-systemer
48473Dimensionering, bolig/mindre erhverv TT-systemer
48884Belysning - Lyskilder og kvalitet
48885Belysning - Design og dimensionering
48886Belysningsanlæg - energieffektivisering og komfort
48889Fiberkabling - grundlæggende + udendørs
48890Fiber - fejlfinding og reparation
48892Varmepumper - installation og service
48893Energitjek og -besparelser - tekniske installationer
48947Intelligente bygningsinstallationer - funktion og montage
48948CTS-anlæg og BMS - systemkendskab
48949CTS-anlæg, programmering og grafiske brugerflader
48950Termografering
48952KNX-installationer, programmering og systemkendskab*
48953netværk - grundlæggende
48954Netværk - konfiguration
48955Trådløst netværk - opsætning og konfiguration
48956Netværk - switch
48991Tekniske installationer - Kundeservice og salg
49023PLC systemer - Opbygning og installation
49024PLC - sekventiel programmering af netværk
49025PLC - Programmering af PLC og opsætning af regulatorer
49026Regulering - indreguleringsmetoder og fejlfinding
49027Pneumatiske anlæg - Installation og fejlfinding
49028Motorregulering - frekvensomformere
49029Motorregulering - avancerede motortyper
49044Maskinanlæg - fejlfinding
49045Automatiske anlæg - sikkerhed
49046Elektrisk støj - EMC
49051Robotteknik - idriftsættelse
49052Robotteknik - avanceret
49069Hvidevarer - service og teknologi
49534Verifikation af elektriske installationer
49547PMS-system
49551Fejlfinding på maritim hovedfordelingssystemer
49565Power over Ethernet
49572Elevatorteknik 1-1, intro, begreber og sikkerhed
49573Elevatorteknik 1-2, skakt, stol og drivmaskinrum
49574Elevatorteknik 2-1, hydrauliske elevatorer
49575Elevatorteknik 2-2, tovbårne elevatorer
49576Elevatorteknik 2-3, rulletrappe og specialelevator
49646Installation og service af lavspændingstavler
49647Installation og service af maskintavler
49660Brand – Tætning af installationsgennemføringer
49661Brand 1 – Enkeltstående brandtekn. installationer
49662Brand 2 – ABA og integrerede brandanlæg
49663Brand - Installation af brandventilationsanlæg
49664Brand - tone/talevarslingsanlæg
49665Brand - projektering af Automatiske Brand Anlæg
48666Nød-, flugt- og panikbelysning
49667Sikringsanlæg – grundlæggende AIA, TVO, ADK
49668AIA 1 – Design og installation af anlæg
48669AIA videregående - objekt- og perimeterovervågning
49670AIA videregående - Bus- og IP-baserede anlæg
49671AIA – projektering af installationer
49672Alarm, sikring og overvågning – ajourføring
49673Sikringsanlæg - IP-teknik
49674ADK 1 - Adgangskontrol installation
49675ADK 2 - Adgangskontrol BUS- og IP-baserede anlæg
49676TVO 1 - TV-overvågning grundlæggende
49677TVO 2 - TV-overvågning netværksbaseret
49678TVO - TV-overvågning projektering
49666Nød- flugt og panikbelysning
49698Ajourføring af regler på tavleområdet
49702IoT i el-branchen - introduktion
49704IoT i installationsbranchen 2, sammenkobling af systemer
49705IoT i installationsbranchen 3, systemintegration
49707Eftersyn af elværktøj
49712Ladestandere til elbiler - installation
49717Cybersikkerhed grundlæggende
49718Cybersikkerhed videregående
48891 ASolceller - installation & service
48891 BHusstandsvindmøller - installation
48948 ACTS-anlæg - systemkendskab
48948 BBMS - vejledning og energioptimering
49025 APLC - Programmering af PLC
49025 BRegulering: opsætning af regulatorer
49069 AInstallation og service på hvidevarer
49069 BMikrobølgeovne
49069 CKomfurer, ovne og emhætter
49069 DVaskemaskiner, opvaskemaskiner og tørretumblere
49645 AIntroduktion til tavlebygning for elektrikere