Elbranchens Kompetenceudviklingsfond

El-Branchens Kompetenceudviklingsfond – tilskudsmuligheder i 2019  

Kompetenceudviklingsfonden er både for medarbejdere og virksomheder

Medarbejdere kan søge om tilskud til selvvalgt efteruddannelse.

Virksomheder kan søge om tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse.

Fra 1. januar 2019 giver fonden tilskud til:

 • AMU-kurser (El-branchens AMU-kurser samt en række andre brancherelevante AMU-kurser). Listen over godkendte AMU-kurser findes på www.evu.dk
 • Akademimoduler (liste over tilskudsberettigede akademiuddannelser/moduler findes på www.evu.dk

Selvvalgt uddannelse

Fonden yder et tilskud til AMU på 85% af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges VEU-refusion og evt. refusionen modregnes i tilskuddet fra fonden.

Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år, dog kan den enkelte opspare sin uforbrugte ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.

Fonden yder et tilskud til Akademimoduler på 85% af bruttolønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges SVU og tilskud fra omstillingsfonden (max. 10.000 kr. årligt), som i givet fald modregnes i tilskuddet fra fonden. Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt.

Virksomhedsplanlagt uddannelse

Fonden yder et tilskud på 400 kr. pr. medarbejder pr. dag til medarbejders deltagelse i AMU-kurser. Der er ingen begrænsninger i antal kursusdage, der kan søges tilskud til.

Ved medarbejderes deltagelse i akademimoduler dækkes kursusgebyr evt. fratrukket tilskud fra omstillingsfonden (10.000 kr. årligt) og SVU-støtte. Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt.

Generelle betingelser

For at kunne søge om tilskud fra fonden, er det en betingelse, at ansøger;

 • Har minimum 9 måneders anciennitet i det aktuelle ansættelsesforhold                  
 • Er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ eller er omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten der er tegnet med Dansk El-Forbund
 • Ikke er i en opsagt stilling

 

Hvordan søges tilskud

Medarbejdere skal søge om tilskud til:

 • Deltagelse i AMU-kurser og akademimoduler ved ansøgning til EVU
 • Der skal søges inden kurset/modulet påbegyndes
 • Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU før tilskuddet fra fonden udbetales.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Virksomheden skal søge om tilskud til:

 • Deltagelsen i AMU-kurser for medarbejder, der ikke er medlem af DEF, ved ansøgning til EVU.
 • Deltagelse i akademimoduler ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges om tilskud når kurset er gennemført – Dokumentationen skal sendes via EVU’s digitale selvbetjeningssystem senest en måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Virksomheden får automatisk tilskud til:

 • Medarbejders deltagelse i AMU-kurser, når medarbejderen er medlem af Dansk El-Forbund. Udbetalingen af tilskud fra kompetencefonden sker automatisk, når der er søgt VEU-refusion og tilskuddet udbetales som hidtil af Dansk El-Forbund.

Information

www.evu.dk finder du information om kompetencefonden, positivlister over, hvad fonden yder tilskud til, ansøgningsblanketter m.v. Du får svar på din ansøgning hurtigst muligt, dog senest 4 uger efter at den er modtaget i EVU. Har du spørgsmål, kan du kontakte Lene Sund Laursen på lsl@evu.dk eller 3166 3026.   

 

El-kompetencefonden er stoppet med at give tilskud til private kurser.

Fondens bestyrelse har besluttet at ændre på betingelserne for at få tilskud fra fonden. 

På grund af den store succes, har det desværre været nødvendigt at lukke ned for tilskud til private kurser, herunder grossist- og leverandørkurser fra fredag den 13. oktober 2017 kl. 10.00 til og med udgangen af 2019. Det gælder for både privat virksomhedsplanlagt efteruddannelse og privat selvvalgt efteruddannelse.

Fonden giver fortsat tilskud til selvvalgt og virksomhedsansøgt efteruddannelse efter de hidtil gældende regler til følgende:

 • Elbranchens AMU-kurser, se f.eks. el-branchens AMU-katalog på www.evu.dk.
 • En række andre brancherelevante AMU-kurser – optaget på en særlig positivliste. Se den på www.evu.dk.
 • Moduler på akademiuddannelser som er El-brancherelevante:
  • Au i el-installation.
  • Au i energiteknologi.
  • Au i automation og drift.
  • Au i informationsteknologi.

Hertil kommer, at fonden i tilknytning til OK 2017 etablerede en række nye tilskudsordninger - aftalt akademiuddannelse, tilskud til at ufaglærte, ansat i el-branchen, kan tage en elektrikeruddannelse og tilskud til ordinære uddannelsesaftaler og restuddannelsesaftaler, hvor der er mere end 3 år tilbage af uddannelsestiden.

Se mere herom på www.evu.dk, www.def.dk eller www.tekniq.dk

KLIK HER FOR AT SØGE OM TILSKUD

Om Kompetencefonden

TEKNIQ og Dansk El-Forbund oprettede Elbranchens Kompetence­udviklingsfond som en del af Overens­komsten 2007. Fonden sikrer gode muligheder for udvikling af medarbejdernes kompetencer via støtte til efteruddannelse. Det sker med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder i en teknologisk verden.

Det er ligeledes fondens formål at understøtte udviklingen af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ samt af virksomheder, der har tegnet en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund.Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat.

På grund af mange ansøgninger og en pukkel af sager har EVU I/S i øjeblikket en længere sagsbehandlingstid. Vi svarer på ansøgningerne inden for 4 uger.

Nye muligheder for tilskud fra Elbranchens Kompetenceudviklingsfond

Elbranchens Kompetenceudviklingsfond har – som resultat af den nye overenskomst mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund – fået tre nye tilskudsmuligheder til opkvalificering af medarbejdere.

De nye tilskudsmuligheder gælder kun for virksomheder, der er medlem af TEKNIQ eller har tiltrædelsesoverenskomst med Dansk El-Forbund og medarbejderen skal være omfattet af en overenskomst mellem TEKNIQ og Dansk El-forbund.

Tilskud til gennemførelse af en erhvervsuddannelse (EUV) for ufaglærte ansat i en installationsvirksomhed

Virksomheder kan få 1.500,- kr. om ugen, mens medarbejderen er i skole, og 750,- kr. om ugen, mens medarbejderen er i praktik i virksomheden, hvis de indgår en uddannelsesaftale som elektriker med en medarbejder over 25 år, der i forvejen har været ansat som ufaglært i virksomheden i mere end et år.

Læs mere om tilskud til gennemførsel af en erhvervsuddannelse (EUV) for ufaglærte ansat i en installationsvirksomhed (KLIK her).

Tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter

El-kompetencefonden kan give tilskud til faglig opdatering af elektrikere, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i mindst tre år, og som efterfølgende fortsat er ansat i virksomheden.

Læs mere om tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter (KLIK her)

Tilskud til at indgå ordinære uddannelsesaftaler og restlæreaftaler med en minimum restlæretid på 3 år

Fra den 1. august 2017 kan virksomheder, der indgår en uddannelsesaftale med en lærling, få et fast tilskud på kr. 7.000,-

Tilskuddet gælder kun for ordinære uddannelsesaftaler, der omfatter hele elektrikeruddannelsens hovedforløb (elektriker 1 eller elektriker 2) samt restlæreaftaler, der har en minimum restlæretid på 3 år.

Tilskuddet gælder altså ikke korte uddannelsesaftaler eller delaftaler i skolepraktik.

Læs mere om tilskud til at indgå uddannelsesaftaler af ordinære uddannelsesaftaler og restlæreaftaler af mindst 3 års varighed. (KLIK her)

Har du brug for hjælp?

Telefonnummeret til fonden er 31663026

 

Der er telefontid tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:00-15:00

 

Læs også vores samling af ofte stillede spørgsmål:

Ofte stillede spørgsmål

 

Du kan også skrive en mail til fond@evu.dk

Selvbetjening

Til min selvbetjeningsside

 

På din selvbetjeningsside kan du søge om virksomhedsgodkendelse, merit og tilskud fra kompetenceudviklingsfonden

 

Glemt password

Glemt password? Klik her!

Aktuelle begivenheder

Vejen til DM i Skills 2019

El- og vvs-skoler

El- og vvs-skoler

Find skoler, der uddanner elektrikere og vvs'ere her:

EL | VVS

 

Nyt til LUU

Velkomstpjece til nye LUU'er


Hent de faglige udvalgs nye pjece til LUU-medlemmer for henholdsvis:

Elektrikeruddannelsen

Vvs-energiuddannelsen

 

KONTAKT EVU

Find vej

Brug for hjælp?

Du kan kontakte EVU alle dage mellem kl. 9-15.

Telefon: 3672 6400

E-mail: evu@evu.dk

Nyhedsbreve

Få nyheder fra EVU

Abonner på el-nyhedsbrevet:

NYHEDER

 • 30.8.2019

  Nyt om elektrikeruddannelsen

 • 28.7.2019

  Ny Energihåndbog sætter fokus på energiforbruget og besparelsespotentialer i boliger og erhverv.

 • 25.6.2019

  AMU….skuden er ved at vende?