Elbranchens Kompetenceudviklingsfond

OBS!

Ændring af tilskudsreglerne i El-Branchens Kompetenceudviklingsfond fra den 28. december 2017

El-Branchens Kompetenceudviklingsfond har fra torsdag den 28. december ændret regler for tilskud til virksomhedsplanlagt AMU-kursus og tilskud til akademimoduler samt er ophørt med at give tilskud til nye ansøgninger om aftalt akademiuddannelse

 

1.    Ophør af tilskud til aftalt akademiuddannelse – nye ansøgninger

Fonden er ophørt med at give flere bevillinger til aftalt akademiuddannelse. De allerede bevilligede tilskud til aftalt akademiuddannelse fortsætter uændret og sager under behandling, der er modtaget før den 28. december, får tilskud, hvis de opfylder tilskudsbetingelserne.

Ophøret skyldes, at fonden på baggrund af det store antal ansøgere og bevillinger har disponeret over det beløb, der er afsat til denne tilskudsordning.

2.    Tilskud til virksomhedsplanlagt AMU reduceres til 400,- kr. pr. medarbejder pr. kursusdag

Fonden reducerer tilskuddet til virksomheder ved virksomhedsplanlagt AMU-kurser fra 550,- kr. pr. medarbejder pr. kursusdag til 400,- kr.

Det reducerede tilskud gælder for ansøgninger, der modtages efter den 28. december 2017. Bevilligede tilskud og sager under behandling, der er modtaget i EVU I/S før den 28. december, får tilskud på 550,- kr.

Reduktionen skyldes bl.a., at AMU-godtgørelsen fra 1. januar 2018 hæves fra 80 pct. til 100 pct.

3.    Tilskud til selvvalgt og virksomhedsplanlagt akademimoduler

Tilskud til akademimoduler som selvvalgt efteruddannelse eller virksomhedsplanlagt efteruddannelse afhænger af, om en ansøger er i gang med en akademiuddannelse på deltid eller skal til at påbegynde en akademiuddannelse.

For medarbejdere, der inden for de senere 12 måneder har gennemført et akademimodul på en godkendt akademiuddannelse med tilskud fra fonden, gælder fra 1. januar 2018, at medarbejderen alene kan få tilskud til 2 akademimoduler om året eller hvad der svarer til 20 ECTS-point.

For medarbejdere, der ikke har gennemført et akademimodul med tilskud inden for de seneste 12 måneder, gælder fra 1. januar 2018, at medarbejderen alene kan få tilskud til ét akademimodul om året eller hvad der svarer til 10 ECTS-point.

De øvrige tilskudsbetingelserne vedr. anciennitet, overenskomstforhold, optjente - og forbrugte kursusdage samt øvrige betingelser gælder uændret.

 

Fredag den 13. oktober 2017 kl. 10.00 stopper El-kompetencefonden med at give tilskud til private kurser.

Fondens bestyrelse har besluttet at ændre på betingelserne for at få tilskud fra fonden. Det skyldes, at fonden har haft ekstraordinære mange ansøgninger og udbetalinger i 2017. For at få balance mellem indtægter og udgifter i fonden har fondens bestyrelse været nødt til at disponere straks.

Rigtig mange medarbejdere har allerede i 2017 været på efteruddannelse, og mange har fået tilsagn fra fonden om efteruddannelse, der endnu ikke er påbegyndt.

Så på grund af den store succes, er det desværre nødvendigt, at lukke ned for tilskud til private kurser, herunder grossist- og leverandørkurser fra fredag den 13. oktober 2017 kl. 10.00 til og med udgangen af 2018. Det gælder for både privat virksomhedsplanlagt efteruddannelse og privat selvvalgt efteruddannelse.

Det betyder, at alle ansøgninger, der er modtaget i fonden inden kl. 10.00 fredag den 13. oktober 2017 bliver behandlet, efter de indtil da gældende regler.

De ansøgninger, der er modtaget og hvor ansøger har fået tilsagn gælder fortsat – så her er der ingen grund til bekymring.

Fonden giver fortsat tilskud til selvvalgt og virksomhedsansøgt efteruddannelse efter de hidtil gældende regler til følgende:

 • Elbranchens AMU-kurser, se f.eks. el-branchens AMU-katalog på www.evu.dk.
 • En række andre brancherelevante AMU-kurser – optaget på en særlig positivliste. Se den på www.evu.dk.
 • Moduler på akademiuddannelser som er El-brancherelevante:
  • Au i el-installation.
  • Au i energiteknologi.
  • Au i automation og drift.
  • Au i informationsteknologi.

Hertil kommer, at fonden i tilknytning til OK 2017 etablerede en række nye tilskudsordninger - aftalt akademiuddannelse, tilskud til at ufaglærte, ansat i el-branchen, kan tage en elektrikeruddannelse og tilskud til ordinære uddannelsesaftaler og restuddannelsesaftaler, hvor der er mere end 3 år tilbage af uddannelsestiden.

Se mere herom på www.evu.dk, www.def.dk eller www.tekniq.dk

KLIK HER FOR AT SØGE OM TILSKUD

Om Kompetencefonden

TEKNIQ og Dansk El-Forbund oprettede Elbranchens Kompetence­udviklingsfond som en del af Overens­komsten 2007. Fonden sikrer gode muligheder for udvikling af medarbejdernes kompetencer via støtte til efteruddannelse. Det sker med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder i en teknologisk verden.

Det er ligeledes fondens formål at understøtte udviklingen af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ samt af virksomheder, der har tegnet en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund.Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat.

På grund af mange ansøgninger og en pukkel af sager har EVU I/S i øjeblikket en længere sagsbehandlingstid. Vi svarer på ansøgningerne inden for 4 uger.

Nye muligheder for tilskud fra Elbranchens Kompetenceudviklingsfond

Elbranchens Kompetenceudviklingsfond har – som resultat af den nye overenskomst mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund – fået tre nye tilskudsmuligheder til opkvalificering af medarbejdere.

De nye tilskudsmuligheder gælder kun for virksomheder, der er medlem af TEKNIQ eller har tiltrædelsesoverenskomst med Dansk El-Forbund og medarbejderen skal være omfattet af en overenskomst mellem TEKNIQ og Dansk El-forbund.

Tilskud til gennemførelse af en erhvervsuddannelse (EUV) for ufaglærte ansat i en installationsvirksomhed

Virksomheder kan få 1.500,- kr. om ugen, mens medarbejderen er i skole, og 750,- kr. om ugen, mens medarbejderen er i praktik i virksomheden, hvis de indgår en uddannelsesaftale som elektriker med en medarbejder over 25 år, der i forvejen har været ansat som ufaglært i virksomheden i mere end et år.

Læs mere om tilskud til gennemførsel af en erhvervsuddannelse (EUV) for ufaglærte ansat i en installationsvirksomhed (KLIK her).

Tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter

El-kompetencefonden kan give tilskud til faglig opdatering af elektrikere, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i mindst tre år, og som efterfølgende fortsat er ansat i virksomheden.

Læs mere om tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter (KLIK her)

Tilskud til at indgå ordinære uddannelsesaftaler og restlæreaftaler med en minimum restlæretid på 3 år

Fra den 1. august 2017 kan virksomheder, der indgår en uddannelsesaftale med en lærling, få et fast tilskud på kr. 7.000,-

Tilskuddet gælder kun for ordinære uddannelsesaftaler, der omfatter hele elektrikeruddannelsens hovedforløb (elektriker 1 eller elektriker 2) samt restlæreaftaler, der har en minimum restlæretid på 3 år.

Tilskuddet gælder altså ikke korte uddannelsesaftaler eller delaftaler i skolepraktik.

Læs mere om tilskud til at indgå uddannelsesaftaler af ordinære uddannelsesaftaler og restlæreaftaler af mindst 3 års varighed. (KLIK her)

Har du brug for hjælp?

Telefonnummeret til fonden er 31663026

 

Der er telefontid tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:00-15:00

 

Læs også vores samling af ofte stillede spørgsmål:

Ofte stillede spørgsmål

 

Du kan også skrive en mail til fond@evu.dk

Selvbetjening

Til min selvbetjeningsside

 

På din selvbetjeningsside kan du søge om virksomhedsgodkendelse, merit og tilskud fra kompetenceudviklingsfonden

 

Glemt password

Glemt password? Klik her!

Aktuelle begivenheder

Censorkursus

Det faglige udvalg for vvs-energiuddannelsen udbyder to kurser for nye censorer:

Tirsdag d. 27. november, TEC Gladsaxe

Tirsdag d. 4. december, Techcollege Aalborg

 

Program og tilmelding

Vejen til DM i Skills 2019

 

Elektriker | Vvs-energi

 

 

Workshop om netværk og datakommunikation

 

Info og tilmelding

 

El- og vvs-skoler

El- og vvs-skoler

Find skoler, der uddanner elektrikere og vvs'ere her:

EL | VVS

 

Nyt til LUU

Velkomstpjece til nye LUU'er


Hent de faglige udvalgs nye pjece til LUU-medlemmer for henholdsvis:

Elektrikeruddannelsen

Vvs-energiuddannelsen

 

KONTAKT EVU

Find vej

Brug for hjælp?

Du kan kontakte EVU alle dage mellem kl. 9-15.

Telefon: 3672 6400

E-mail: evu@evu.dk

Nyhedsbreve

Få nyheder fra EVU

Abonner på el-nyhedsbrevet:

NYHEDER

 • 30.11.2018

  JOB: Tidsbegrænset konsulentstilling med projektledelse

 • 28.9.2018

  Har du set elektriker-uddannelsens nye svendebrev?

 • 28.9.2018

  De første finalister til DM i Skills er fundet