Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Energihåndbog

Den teknologiske udvikling og de muligheder der følger med, sker så hurtigt, at de ansatte og lærlingene i branchen hele tiden skal have adgang til opdateret viden. Den viden finder du i Energihåndbogen.

Energihåndbogen fra 2019 giver mulighed for et overblik over installationsopgaver med energioptimering i boliger og erhverv. Dermed kan Energihåndbogen understøtte, at kvaliteten i det udførende arbejde med energirenovering og -effektivisering bliver endnu bedre, og at de løsninger, der leveres til kunderne, altid er af høj kvalitet. Energihåndbogen stilles derfor frit til rådighed for alle beskæftigede i branchen.

Energihåndbogen retter sig mod det installationstekniske område og kan understøtte og bibringe vvs-energiuddannede og elektrikere back up, inspiration og hjælp til de opgaver, de møder i dagligdagen. Den kan hjælpe elektriker- og vvs-energilærlinge i deres uddannelse ved at sætte fokus på energiforbruget og besparelsespotentialer i boliger og erhverv. Håndbogen kan desuden bruges på en række AMU-kurser for elektrikere og vvs-energiuddannede inden for energiområdet.

Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag Energihåndbogen, der er udarbejdet af Teknologisk Institut. Håndbogen er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Håndbogen kan downloades og læses i sin helhed, men kan også bruges som opslagsværk i de enkelte kapitler, der kan downloades enkeltvis.

Hent hele håndbogen her.