HEAT

Undervisningsmaterialet fra HEAT består af en samlet kursusbeskrivelse og fire opgavesæt, der kan benyttes til undervisning i service på store fjernvarmeanlæg.