Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at ringe til EVU. Du kan enten ringe på vores hovednummer eller til den medarbejder, du skal have fat i. Vi tager telefonen mellem kl. 9.00 og 15.00. 

Hvis vi ikke tager telefonen, kan du lægge en besked eller sende en e-mail eller fax. Læs evt vores side om sikker post. Nedenfor er angivet, hvilke medarbejdere som kan modtage sikker post og hvordan.

 

Jesper Rønnow Simonsen
Sekretariatschef

Email: jrs@evu.dk
Tlf: 6010 1214

Lene Gonnsen
Chefkonsulent, vvs-energi

Email: lgo@evu.dk
Tlf: 4042 2244

Ansvar for vvs-energiuddannelsen
Ansvar for AMU og ref.-grupper
Div. uddannelsessager, herunder EUX
Ansvarlig for Skills og uge 26
Primær kontakt til skolerne
Censorkorps vvs
Besøge LUU

Søren Leig Olsen
Chefkonsulent, el

Email: slo@evu.dk
Tlf.: 3122 7468

Ansvar for elektrikeruddannelsen
AMU og referencegrupper
Div. uddannelsessager, herunder EUX
Skills og uge 26
Primær kontakt til skolerne
Besøge LUU

Pernille Meyn Milthers
Chefkonsulent

Email: pmm@evu.dk
Tlf: 4081 5777

Ansvar for AMU og ETIE
Koordinering og udvikling af AMU
Kontakt til Undervisningsministeriet vedr. AMU og uddannelseslovgivning
Uddannelsesjura
Projektledelse og -styring
Besøge LUU

Lars Henrik Pedersen
Regnskabschef

Email: lhp@evu.dk
Tlf.: 4059 3301

Løbende budget
Regnskab
Fonde

Lene Sund Laursen
Administrativ sagsbehandler

Email: lsl@evu.dk
Tlf: 3166 3026

Censorkorps vvs
Kompetenceudviklingsfonde

Kristian Henriksen
Uddannelseskonsulent, vvs-energi

Email: khe@evu.dk
Tlf.: 2222 6871

Daglig betjening af skoler, virksomheder, vvs'ere, LUU'er m.v.
Div. uddannelsessager, herunder AMU.
Uge 26, Skills og Skills-logistik
Besøge LUU

Jonna Jensen
Sagsbehandler

Email: joj@evu.dk
sikker mail: Ja
Tlf.: 2259 9944

Svendebreve for el
Daglig kontakt med skuemestre
Udpegning af skuemestre til prøver

Lone Sørensen
Administrativ sagsbehandler

Email: ls@evu.dk
Sikker mail: Ja
Tlf.: 2259 9913

Salg af bøger på el-området
Bogføring og fakturering
Lærlingeforsikringer
Svendebreve, vvs
A-certifikat

Béatrice Sloth
Juridisk konsulent

Email: bsl@evu.dk
Tlf.: 3120 6814

Afkortning/forlængelse
HK- og TL-kompetenceudviklingsfonden

Bruno Knudsen
Konsulent for arbejdstidsstudier

Email: bkn@evu.dk
Tlf.: 3127 0530

Morten Cassander
Uddannelseskonsulent, el

Email: mca@evu.dk
Tlf: 4182 1300

Besøge LUU, Skills og uge 26
Div. uddannelsessager, herunder AMU
Daglig betjening af skoler, elektrikere, virksomheder, LUU’er m.v.
Udformning af svendeprøver og uddannelsesmaterialer
Skills-ansvarlig EL

Kenneth Hansen
Kommunikationskonsulent

Email: kh@evu.dk
Tlf.: 2259 9965

Hjemmeside
Pjecer m.v.
Løbende nyhedskommunikation
Kompendier

Mette Lerche Jakobsen
Uddannelseskonsulent

Email: mlj@evu.dk
Tlf.: 2512 4898

Udarbejdelse af proces- handle- og tidsplaner
Processuel understøttelse af EVU’s konsulenter
Mødeplanlægning/referat
Varetagelse af div. administrative opgaver

Vincent Holler Gadegaard
Juniorkonsulent

Email: vhg@evu.dk
Tlf.: 3142 0590

Statistikansvarlig
Diverse ad hoc opgaver

EVU er sekretariat for de faglige udvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen. 

Højnæsvej 71
2610 Rødovre
CVR: 25138902

Tlf: +45 3672 6400
Email: evu@evu.dk

Luk menu