Opkvalificering af ophørte tillidsrepræsentanter

Medarbejdere, der har været tillidsrepræsentant i minimum 3 år, kan få tilskud til faglig opkvalificering. Her kan du læse om betingelserne og om, hvordan du søger tilskud.

Installationskompetenceudviklingsfonden yder tilskud til selvvalgt efteruddannelse, virksomhedsplanlagt efteruddannelse samt aftalt akademi- og diplomuddannelse. I tilknytning til denne ordning kan installationsfonden give et særligt tilskud til faglig opdatering af tillidsrepræsentanter, der skal til at ophøre som tillidsmand i en virksomhed. I den forbindelse kan parterne aftale opkvalificering og efteruddannelse for medarbejderen og i forlængelse heraf søge installationsfonden om tilskud efter fondens almindelige ansøgningsbetingelser.

Hvem er omfattet af fonden

Medarbejderen er omfattet af HK-installationsoverenskomsten indgået mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller en tiltrædelsesaftale med HK Privat.  

Virksomheden er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og medarbejderen er omfattet af overenskomsten indgået mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller en tiltrædelsesoverenskomst med HK Privat. 

For at få tilskud til AMU-kurser, er det en forudsætning, at der samtidigt søges  VEU-godtgørelse

For at få tilskud til akademi-moduler, er det en forudsætning, at der søges  SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Hvis du får afslag på tilskud fra VEU-omstillingsfonden, skal du bede erhvervsakademiet om at blive skrevet på ventelisten. 

Det kan få tilskud til

Kriterier

Hvis du har været tillidsrepræsentant i mindst tre år i træk og fortsat er ansat i virksomheden, har du ret til tre ugers faglig opdatering.

Hvis du har været tillidsrepræsentant i mindst seks år i træk og fortsat er ansat i virksomheden, har du ret til seks ugers faglig opdatering.

Hvis du er blevet opsagt, kan du stadig få støtte fra fonden. Kurset skal være afholdt inden du fratræder. Hvis du er i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det inden sidste arbejdsdag, skal fondens bestyrelse godkende, at du kan fortsætte og færdiggøre kurset.

Derudover følger kriterierne reglerne for selvvalgt efteruddannelse, det betyder bl.a. at din arbejdsgiver skal bekræfte, at der er aftalt frihed til deltagelse i uddannelsen.

Du skal søge inden dit kursus begynder

Tilskud til selvvalgt efteruddannelse skal så vidt muligt søges 1 måned inden kurset afholdes. Tilsagn om tilskud fra installationsfonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet. Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU, hvorefter tilskuddet udbetales til din arbejdsgiver.

Det får du i tilskud

AMU-kurser: Installationsfonden yder et tilskud på 85 % af din sædvanlige løn før skat samt dækning af kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter. 

Eventuel VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet. 

Andre kurser: Installationsfonden yder et tilskud på 85 % af din sædvanlige løn før skat samt dækning af kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter. 

Akademi- og diplommoduler: Installationsfonden yder et tilskud på 85 % af din sædvanlige løn før skat samt dækning af kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter. 

Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet. 

Sådan søger du tilskud

Udfyld formularen søg forhåndstilsagn til selvvalgt efteruddannelse, og skriv ’ophørt TR’ efter dit efternavn

skærmbillede fra formular

Har du brug for hjælp

Så ring og tal med Lene Sund Laursen på telefon 31663026.

Du kan også sende en mail til hk-fond@evu.dk