FAQ om nye uddannelser og EUD-reform

Spørgsmål og svar, der gælder begge uddannelser:

Spørgsmål: ”Kan skoler, der kun udbyder grundforløbet af en uddannelse foretage realkompetencevurderinger af euv-elever?”

Undervisningsministeriets svar: "Hovedreglen er, at kun skoler, som er godkendt til at udbyde hovedforløbet kan udbyde uddannelsen tilrettelagt som euv. Hvis en skole, som ikke har godkendelse til at udbyde hovedforløbet, ønsker at gennemføre euv-undervisning, herunder realkompetencevurdering, forudsætter det, at skolen kan indgå en samarbejdsaftale med en anden skole, som er godkendt til at udbyde hovedforløbet.

Den skole, som eleven er optaget på, gennemfører realkompetencevurderingen. Er skolen alene godkendt til grundforløb, må den samarbejdende skole, der er godkendt til hovedforløbet omkring kompetencevurderingen, da RKV skal tage udgangspunkt i målene for den pågældende erhvervsuddannelse."

 

Spørgsmål og svar om elektrikeruddannelsen

Spørgsmål: Er der fortsat en regel om, at der maksimalt må gå 6 måndeder fra aflagt svendeprøve til lærlingens kontrakt udløber?

Svar: Reglen om afholdelse af svendeprøve er fastsat i hovedbekendtgørelsen § 41, stk. 2:

”Den afsluttende prøve (svendeprøve) finder sted inden aftaleperiodens ophør. Hvis ikke andet er fastsat i reglerne om den pågældende uddannelse, finder en afsluttende prøve tidligst sted tre måneder, dog i ganske særlige tilfælde indtil seks måneder, før aftaleperiodens ophør.”

Aktuelle begivenheder

Konference for vvs-energiskoleledere og LUU-formænd

Det faglige udvalg for vvs-energiuddannelsen inviterer til konference for uddannelsesledere samt formandskaber for LUU på vvs-energiuddannelsen. Konferencen afholdes 19. marts 2018 i Middelfart.

Mere info og tilmelding

Konference for elektriker-uddannelsens skoleledere

Årets el-skolelederkonference afholdes 9.-10. april på Tune Kursuscenter i Greve. Program om tilmelding her:

El-skolelederkonference 2018

Kursus for censorer på vvs-energi-uddannelsen

Læs mere og tilmeld dig her:

Censorkursus 2017/2018 

El- og vvs-skoler

El- og vvs-skoler

Find skoler, der uddanner elektrikere og vvs'ere her:

EL | VVS

 

Nyt til LUU

Velkomstpjece til nye LUU'er


Hent de faglige udvalgs nye pjece til LUU-medlemmer for henholdsvis:

Elektrikeruddannelsen

Vvs-energiuddannelsen

 

KONTAKT EVU

Find vej

Brug for hjælp?

Du kan kontakte EVU alle dage mellem kl. 9-16.

Telefon: 3672 6400

E-mail: evu@evu.dk

Nyhedsbreve

Få nyheder fra EVU

Abonner på el-nyhedsbrevet:

NYHEDER

  • 21.1.2018

    Danmarks bedste elektrikerlærling på TV

  • 21.1.2018

    Her er Danmarks bedste vvs-energilærling

  • 21.1.2018

    Her er Danmarks bedste elektrikerlærling