Nødforanstaltninger som følge af coronavirus

Her finder du information om erhvervsskolernes nødforanstaltninger som følge af coronavirus.

Erhvervsskolerne gennemfører undervisning og prøver i henhold til de rammer der fremgår af gældende nødlovgivning på området. Lærlinge og virksomheder opfordres til at holde sig orienteret via digital post fra skolerne og deres respektive hjemmesider. Du finder en oversigt over skolerne og deres hjemmesider nederst på denne side.

Er du tilmeldt et AMU-kursus, skal du kontakte skolen for at få information om dit AMU-kursus bliver afholdt.

Herunder finder du en række svar på, hvordan du som skole, virksomhed eller lærling håndterer den nuværende situation med coronavirus og covid-19.

Siden er opdateret mandag den 30. marts kl. 12:10

Erhvervsskolerne skal gennemføre mest muligt planlagt undervisning og flest mulige prøver. Det er skolens opgave at tilrettelægge undervisningens forløb, så mest muligt kan gennemføres som nødundervisning. Skolen har således pligt til at gennemføre nødundervisning til alle de elever, der er hjemsendt fra skolerne som følge af lukning af skolen.

Eleverne, der er hjemsendt fra en skoleperiode, kan ikke sendes ud i praktik i virksomhederne, uden at det er aftalt med virksomhed og elev. Skoler kan altså ikke på egen hånd hjemsende elever til praktik i virksomhederne. Hvis nogen skoler allerede har hjemsendt elever til praktik, er det altså ugyldigt og hjemsendelsen skal ophæves med tilbagevirkende kraft.

Elever, der er på det afsluttende skoleophold med afvikling af den afsluttende prøve, er også underlagt regler om nødundervisning og hjemsendelse. Det betyder, at skolerne skal gøre alt, hvad der er menneskeligt muligt for at gennemføre disse.

Hvis og kun hvis, skoler og ansatte, har gjort alt, hvad de kan for at gennemføre planlagte svendeprøver, så har de mulighed for at udskyde prøven. I sådanne tilfælde kan fagligt udvalg – efter indstilling fra skolen – udstede et administrativt svendebevis.

Fagligt udvalg vil meget nødigt forlænge uddannelsesaftaler, hvis skolerne ikke når at afslutte svendeprøverne, inden uddannelsesaftalers ophør og forventer som udgangspunkt ikke at godkende forlængelser på den baggrund.

Hvis der er enkelte elever, der alligevel kommer i klemme og ikke kan nå at afslutte deres svendeprøve, inden deres uddannelsesaftale ophører, kan fagligt udvalg udstede et administrativt svendebevis. Skoler med elever i ovenstående kategori, kan sende deres indstillinger om udstedelse af administrativt svendebevis til fagligt udvalg. Indstillingen skal indeholde:

  • en begrundelse for hvorfor det ikke er muligt at gennemføre svendeprøven rettidigt,
  • en redegørelse for, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål,
  • en indstilling til en afsluttende standpunktskarakter.
  • Forudsætning for udstedelse af administrativt svendebevis er som under normale forhold betinget af, at der foreligger en af virksomheden underskrevet afsluttende praktikerklæring.

Indstillinger sendes til EVU på evu@evu.dk. Fagligt udvalg forventer ikke, at dette vil være nødvendigt for elever med uddannelsesaftaler, der afsluttes efter påske.

Hvis der er skolepraktik på elevens uddannelse, kan elever søge optagelse til skolepraktik, hvis uddannelsesaftalen mistes, og eleven opfylder betingelsen om, at man ikke selv må være skyld i ophævelsen. Elever skal kontakte deres erhvervsskole for at blive vejledt om optagelse.

El-branchens kompetenceudviklingsfond giver mulighed for støtte til virksomheder og medarbejderes deltagelse på AMU-kurser og akademiuddannelser. På vores side om kompetenceudviklingsfonden kan du læse mere om, hvilke uddannelser og kurser, du kan få støtte til, og hvordan du ansøger.

Her finder du link til de enkelte skoles hjemmesider

VVS-energiuddannelsen

Elektrikeruddannelsen

CELF’s håndtering af coronavirus

Elektrikeruddannelsen

Nyheder

Elektrikeruddannelsen

Coronavirus

Elektrikeruddannelsen

Nyheder

Elektrikeruddannelsen

Nyheder

Elektrikeruddannelsen

VVS-energiuddannelsen

Nyheder

Elektrikeruddannelsen

VVS-energiuddannelsen

Aktuel information om Coronasituationen

Elektrikeruddannelsen

VVS-energiuddannelsen

Corona-update

Elektrikeruddannelsen

VVS-energiuddannelsen

Seneste nyt

Elektrikeruddannelsen

VVS-energiuddannelsen

Nyheder

Elektrikeruddannelsen

VVS-energiuddannelsen

Syddansk Erhvervsskole er lukket

Elektrikeruddannelsen

Skive College lukket

Elektrikeruddannelsen

VVS-energiuddannelsen

Corona og TEC

Elektrikeruddannelsen

VVS-energiuddannelsen

Seneste nyt og praktiske informationer

Elektrikeruddannelsen

Corona – opdatering

Elektrikeruddannelsen

VVS-energiuddannelsen

U/NORD om COVID-19

Elektrikeruddannelsen

VVS-energiuddannelsen

ZBC lukker ned

Luk menu