Information om procedure vedr. lærlinge, der ikke har bestået svendeprøven

Hvis en lærling ikke består svendeprøven, skal skolens prøveansvarlige faglærer underrette EVU og praktikvirksomheden herom.

Samtidig skal den prøveansvarlige faglærer informere lærling og praktikvirksomhed om muligheden for en ny prøve (omprøve) samt begynde at forberede denne omprøve gennem en ændring af uddannelsesplanen for lærlingen.

Når en lærling er dumpet, opfordrer EVU til, at skolen straks indkalder lærling og praktikvirksomhed til et møde for at drøfte og fastlægge tidspunktet for en omprøve.

I den forbindelse skal skolen – i samarbejde med praktikvirksomheden – opdatere uddannelsesplanen for lærlingen.

Uddannelsesplanen bør detaljeret beskrive, hvilke tiltag der skal føre til, at lærlingen bliver i stand til at bestå svendeprøven i det andet prøveforsøg. Tiltag kan være i form af aktiviteter i praktiktiden eller gennem supplerende undervisning.

EVU opfordrer til, at skolen tilrettelægger en omprøve uden forlængelse af uddannelsestiden. Skolen skal således undersøge, om omprøven kan gennemføres på skolen eller på en anden skole inden uddannelsestidens udløb.

Såfremt gennemførelsen af omprøven ikke kan ske uden en forlængelse af uddannelsestiden, bør skolen informere lærling og praktikvirksomhed om muligheden for at søge om forlængelse af uddannelsestiden i det faglige udvalg, jf. EUD-lovens §§57-59. 

Hvis praktikvirksomhed og lærling aftaler supplerende undervisning, og parterne derfor søger om forlængelse af uddannelsestiden, skal uddannelsesplanen vedlægges som dokumentation for, at der bliver gjort en målrettet indsats mod en ny svendeprøve.

Ansøgning om forlængelse kan ske på evu.dk under selvbetjening, hvor der er grundig vejledning om ansøgningsprocedure og de dokumenter, der skal anvendes. Skolen bør i forbindelse med ansøgningen bidrage med en opdateret uddannelsesplan for lærlingen.

Aktuelle begivenheder

Vejen til DM i Skills 2019

El- og vvs-skoler

El- og vvs-skoler

Find skoler, der uddanner elektrikere og vvs'ere her:

EL | VVS

 

Nyt til LUU

Velkomstpjece til nye LUU'er


Hent de faglige udvalgs nye pjece til LUU-medlemmer for henholdsvis:

Elektrikeruddannelsen

Vvs-energiuddannelsen

 

KONTAKT EVU

Find vej

Brug for hjælp?

Du kan kontakte EVU alle dage mellem kl. 9-15.

Telefon: 3672 6400

E-mail: evu@evu.dk

Nyhedsbreve

Få nyheder fra EVU

Abonner på el-nyhedsbrevet:

NYHEDER

  • 30.8.2019

    Nyt om elektrikeruddannelsen

  • 28.7.2019

    Ny Energihåndbog sætter fokus på energiforbruget og besparelsespotentialer i boliger og erhverv.

  • 25.6.2019

    AMU….skuden er ved at vende?