Når der er lidt køligt i skolen mandag morgen, solafskærmningen automatisk ruller ned eller lyset automatisk tænder, når du træder ind på toilettet, tænker du så over, at der er noget der styrer det? Som elektriker er du med til at programmere, montere og servicere intelligente bygningsinstallationer.

Energieffektivisering på den intelligente måde
Bygninger og deres drift bliver i højere grad integreret med intelligente systemer, som kan optimere driften og samstyre forskellige dele af bygningens komfort – som elektriker arbejder du bag facaden.

Der anvendes begreber som IBI (Intelligente Bygningsinstallationer, CTS (Central Tilstandsstyring) og BMS (Building Management System), som er samlede termer for digitale styringsenheder. Du kan som elektriker programmere og installere disse styringsenheder, som kan regulere energiforbruget i en bygning fx belysning og opvarmning. 

Grundet de skærpede lovkrav til vores energiforbrug, samt kraftigt stigende energipriser, er efterspørgslen på intelligente installationer forøget betydeligt. Dette gælder især erhvervslivet men også i de private hjem. Derfor er det vigtigt at der er elektrikere som dig, som har tekniske færdigheder til at kunne installere intelligente styringsanlæg.

Vil du også være med til at styre os ind i en grønnere
fremtid?