El-branchens Kompetenceudviklingsfond

Tilskudsmuligheder i 2020

Kompetenceudviklingsfonden er både for medarbejdere og virksomheder

Medarbejdere kan søge om tilskud til selvvalgt efteruddannelse.

Virksomheder kan søge om tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse.

Fra 1. januar 2020 er følgende kurser og uddannelser omfattet af fonden:

Begrænset mulighed for at søge tilskud til akademimoduler i resten af 2020

El-branchens kompetenceudviklingsfond indfører med virkning fra den 14. september en begrænsning for ansøgninger og bevilling af tilskud til efteruddannelse på akademiniveau.

Begrænsningen sker, fordi fonden har modtaget mange ansøgninger i 2020, og fordi VEU-omstillingsfonden har begrænsede midler. Det betyder, at El-kompetenceudviklingsfonden risikerer en øget udgift.

For at overholde de økonomiske rammer i fonden kan der fra den 14. september og indtil årets udgang, derfor kun ansøges om tilskud til ét modul på akademiniveau.

De øvrige tilskudsmuligheder i El-branchens kompetenceudviklingsfond påvirkes ikke.

Undtagelser

Der kan gives tilskud til modul nummer to i 2020, hvis der er tale om:
• Et afgangsprojekt
• Et af følgende valgfrie moduler indenfor bygningsautomatik: Bygningsautomatik systemkendskab eller
Bygningsautomatik koordination

Kriterier for tilskud

For at kunne søge om tilskud fra fonden er det en betingelse, at:

 • ansøger er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller er omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten, der er tegnet med Dansk El-Forbund
 • der samtidig søges om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Hvis du får afslag på tilskud fra VEU-omstillingsfonden, skal du bede erhvervsakademiet om at blive skrevet på ventelisten

For selvvalgt efteruddannese er det udover ovenstående en betingelse at:

 • ansøger har minimum 9 måneders anciennitet
 • at arbejdsgiver bekræfter, at deltagelse i kurset sker efter aftale med virksomheden

Tilskud til selvvalgt uddannelse 

AMU-kurser: Fonden yder et tilskud på 85% af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges VEU-refusion og evt. refusionen modregnes i tilskuddet fra fonden.

Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Hvis medarbejderen har uforbrugte kursusdage, kan den enkelte medarbejder overføre sin ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.

Akademimoduler: Fonden yder tilskud på 85% af bruttolønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges SVU og tilskud fra omstillingsfonden (max. 10.000 kr. årligt), som i givet fald modregnes i tilskuddet fra fonden.

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt.

Tilskud til virksomhedsplanlagt uddannelse

AMU-kurser: Fonden yder tilskud på 400 kr. pr. medarbejder pr. dag til medarbejders deltagelse i AMU-kurser. Der er ingen begrænsninger i antal kursusdage, der kan søges tilskud til.

Akademimoduler: Ved medarbejderes deltagelse i akademimoduler dækkes kursusgebyr evt. fratrukket tilskud fra omstillingsfonden (10.000 kr. årligt) og SVU-støtte.

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt.

Generelle betingelser

For at kunne søge om tilskud fra fonden, er det en betingelse, at ansøger:

 • Har minimum 9 måneders anciennitet i det aktuelle ansættelsesforhold.                  
 • Er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller er omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten, der er tegnet med Dansk El-Forbund.
 • Ikke er i en opsagt stilling.

Sådan søger du om tilskud fra fonden

Medarbejdere kan søge om tilskud til:

 • Deltagelse i AMU-kurser og akademimoduler ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges inden kurset/modulet påbegyndes.
 • Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU før tilskuddet fra fonden udbetales.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Virksomheden kan søge om tilskud til:

 • Deltagelse i akademimoduler ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges om tilskud når kurset er gennemført. Dokumentationen skal sendes via EVU’s digitale selvbetjeningssystem senest en måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.

Virksomheden får automatisk tilskud til:

 • Medarbejders deltagelse i AMU-kurser, når medarbejderen er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller er omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten der er tegnet med Dansk El-Forbund. Udbetalingen af tilskud fra kompetencefonden sker automatisk, når der er søgt VEU-refusion. Tilskuddet udbetales fra 1. januar 2020 af EVU.

Øvrige tilskudsmuligheder

Tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter

El-kompetencefonden kan give tilskud til faglig opdatering af elektrikere, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i mindst tre år, og som efterfølgende fortsat er ansat i virksomheden.

Læs mere om tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter.

Om Kompetencefonden

TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund oprettede Elbranchens Kompetence­udviklingsfond som en del af Overens­komsten 2007. Fonden sikrer gode muligheder for udvikling af medarbejdernes kompetencer via støtte til efteruddannelse. Det sker med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder i en teknologisk verden.

Det er ligeledes fondens formål at understøtte udviklingen af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ samt af virksomheder, der har tegnet en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund. Fonden administreres af EVU, el- og vvs-branchens uddannelsessekretariat.

 

Har du brug for hjælp?

Så ring og tal med Lene Sund Laursen på telefon 31663026

Der er telefontid tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:00-15:00

Du kan også skrive en mail til fond@evu.dk

Måske kan du finde svar i vores samling af ofte stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål om kompetenceudviklingsfonden

 

Hvad er tidsfristen for at søge om tilskud?

Ved selvvalgt efteruddannelse skal du søge om tilskud før kurset.

Hvis der er tale om virksomhedsplanlagte kurser er der tidsfristen senest en måned efter udgangen af det kvartal, du har været på kursus i.

Tilmelder El-kompetencefonden mig kurserne?

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. Elfonden tilmelder dig ikke.

Skal jeg selv søge tilskud i fonden til selvvalgt uddannelse?

Din brugerprofil er privat og du skal selv søge i fonden, og må ikke søge for dine venner eller andre.

Må jeg give mit firmas kontonummer ved selvvalgt uddannelse?

Du skal opgive dit private registrerings- og kontonummer. Din virksomhed udbetaler dig ikke løn under kursusperioden og du får dækket op til 85% af din løn af fonden. Der må ikke være et overlap mellem selvvalgte og virksomhedsplanlagte uddannelser.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Hvordan opretter jeg en bruger?

Gå ind på selvbetjeningssiden og følg instruktionerne. Hvis du er virksomhed, opretter du en virksomhedskonto, og hvis du er privatperson, opretter du en privat konto.

Hvad gør jeg hvis jeg har glemt mit password?

Hvis du har glemt dit password kan du nulstille det på vores selvbetjeningsside.

Luk menu