Elbranchens Kompetenceudviklingsfond

El-Branchens Kompetenceudviklingsfond – tilskudsmuligheder i 2019

Kompetenceudviklingsfonden er både for medarbejdere og virksomheder

Medarbejdere kan søge om tilskud til selvvalgt efteruddannelse.

Virksomheder kan søge om tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse.

Fra 1. januar 2019 giver fonden tilskud til:

Selvvalgt uddannelse

Fonden yder et tilskud til AMU på 85% af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges VEU-refusion og evt. refusionen modregnes i tilskuddet fra fonden.

Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år, dog kan den enkelte opspare sin uforbrugte ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.

Fonden yder et tilskud til Akademimoduler på 85% af bruttolønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges SVU og tilskud fra omstillingsfonden (max. 10.000 kr. årligt), som i givet fald modregnes i tilskuddet fra fonden. Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt.

Virksomhedsplanlagt uddannelse

Fonden yder et tilskud på 400 kr. pr. medarbejder pr. dag til medarbejders deltagelse i AMU-kurser. Der er ingen begrænsninger i antal kursusdage, der kan søges tilskud til.

Ved medarbejderes deltagelse i akademimoduler dækkes kursusgebyr evt. fratrukket tilskud fra omstillingsfonden (10.000 kr. årligt) og SVU-støtte. Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt.

Generelle betingelser

For at kunne søge om tilskud fra fonden, er det en betingelse, at ansøger;

 • Har minimum 9 måneders anciennitet i det aktuelle ansættelsesforhold                  
 • Er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller er omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten der er tegnet med Dansk El-Forbund
 • Ikke er i en opsagt stilling

Hvordan søges tilskud

Medarbejdere skal søge om tilskud til:

 • Deltagelse i AMU-kurser og akademimoduler ved ansøgning til EVU
 • Der skal søges inden kurset/modulet påbegyndes
 • Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU før tilskuddet fra fonden udbetales.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Virksomheden skal søge om tilskud til:

 • Deltagelsen i AMU-kurser for medarbejder, der ikke er medlem af DEF, ved ansøgning til EVU.
 • Deltagelse i akademimoduler ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges om tilskud når kurset er gennemført – Dokumentationen skal sendes via EVU’s digitale selvbetjeningssystem senest en måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Virksomheden får automatisk tilskud til:

 • Medarbejders deltagelse i AMU-kurser, når medarbejderen er medlem af Dansk El-Forbund. Udbetalingen af tilskud fra kompetencefonden sker automatisk, når der er søgt VEU-refusion og tilskuddet udbetales som hidtil af Dansk El-Forbund.

Information

På www.evu.dk finder du information om kompetencefonden, positivlister over, hvad fonden yder tilskud til, ansøgningsblanketter m.v. Du får svar på din ansøgning hurtigst muligt, dog senest 4 uger efter at den er modtaget i EVU. Har du spørgsmål, kan du kontakte Lene Sund Laursen på lsl@evu.dk eller 3166 3026.   

Fredag den 13. oktober 2017 stoppede El-kompetencefonden med at give tilskud til private kurser.

Fondens bestyrelse har besluttet at ændre på betingelserne for at få tilskud fra fonden. Det skyldes, at fonden har haft ekstraordinære mange ansøgninger og udbetalinger i 2017. For at få balance mellem indtægter og udgifter i fonden har fondens bestyrelse været nødt til at disponere straks.

Rigtig mange medarbejdere har allerede i 2017 været på efteruddannelse, og mange har fået tilsagn fra fonden om efteruddannelse, der endnu ikke er påbegyndt.

Så på grund af den store succes, er det desværre nødvendigt, at lukke ned for tilskud til private kurser, herunder grossist- og leverandørkurser fra fredag den 13. oktober 2017 kl. 10.00 til og med udgangen af 2018. Det gælder for både privat virksomhedsplanlagt efteruddannelse og privat selvvalgt efteruddannelse.

Det betyder, at alle ansøgninger, der er modtaget i fonden inden kl. 10.00 fredag den 13. oktober 2017 bliver behandlet, efter de indtil da gældende regler.

De ansøgninger, der er modtaget og hvor ansøger har fået tilsagn gælder fortsat – så her er der ingen grund til bekymring.

Fonden giver fortsat tilskud til selvvalgt og virksomhedsansøgt efteruddannelse efter de hidtil gældende regler til følgende:

Hertil kommer, at fonden i tilknytning til OK 2017 etablerede en række nye tilskudsordninger – aftalt akademiuddannelse, tilskud til at ufaglærte, ansat i el-branchen, kan tage en elektrikeruddannelse og tilskud til ordinære uddannelsesaftaler og restuddannelsesaftaler, hvor der er mere end 3 år tilbage af uddannelsestiden.

Se mere herom på www.evu.dkwww.def.dk eller www.tekniq.dk

Om Kompetencefonden

TEKNIQ og Dansk El-Forbund oprettede Elbranchens Kompetence­udviklingsfond som en del af Overens­komsten 2007. Fonden sikrer gode muligheder for udvikling af medarbejdernes kompetencer via støtte til efteruddannelse. Det sker med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder i en teknologisk verden.

Det er ligeledes fondens formål at understøtte udviklingen af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ samt af virksomheder, der har tegnet en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund.Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat.

På grund af mange ansøgninger og en pukkel af sager har EVU I/S i øjeblikket en længere sagsbehandlingstid. Vi svarer på ansøgningerne inden for 4 uger.

Nye muligheder for tilskud fra Elbranchens Kompetenceudviklingsfond

Elbranchens Kompetenceudviklingsfond har – som resultat af den nye overenskomst mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund – fået tre nye tilskudsmuligheder til opkvalificering af medarbejdere.

De nye tilskudsmuligheder gælder kun for virksomheder, der er medlem af TEKNIQ eller har tiltrædelsesoverenskomst med Dansk El-Forbund og medarbejderen skal være omfattet af en overenskomst mellem TEKNIQ og Dansk El-forbund.

Tilskud til gennemførelse af en erhvervsuddannelse (EUV) for ufaglærte ansat i en installationsvirksomhed

Virksomheder kan få 1.500,- kr. om ugen, mens medarbejderen er i skole, og 750,- kr. om ugen, mens medarbejderen er i praktik i virksomheden, hvis de indgår en uddannelsesaftale som elektriker med en medarbejder over 25 år, der i forvejen har været ansat som ufaglært i virksomheden i mere end et år.

Læs mere om tilskud til gennemførsel af en erhvervsuddannelse (EUV) for ufaglærte ansat i en installationsvirksomhed.

Tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter

El-kompetencefonden kan give tilskud til faglig opdatering af elektrikere, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i mindst tre år, og som efterfølgende fortsat er ansat i virksomheden.

Læs mere om tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter.

Tilskud til at indgå ordinære uddannelsesaftaler og restlæreaftaler med en minimum restlæretid på 3 år

Fra den 1. august 2017 kan virksomheder, der indgår en uddannelsesaftale med en lærling, få et fast tilskud på kr. 7.000,-

Tilskuddet gælder kun for ordinære uddannelsesaftaler, der omfatter hele elektrikeruddannelsens hovedforløb (elektriker 1 eller elektriker 2) samt restlæreaftaler, der har en minimum restlæretid på 3 år.

Tilskuddet gælder altså ikke korte uddannelsesaftaler eller delaftaler i skolepraktik.

Læs mere om tilskud til at indgå uddannelsesaftaler af ordinære uddannelsesaftaler og restlæreaftaler af mindst 3 års varighed

Har du brug for hjælp?

Telefonnummeret til fonden er 31663026

Der er telefontid tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:00-15:00

Læs også vores samling af ofte stillede spørgsmål:

Du kan også skrive en mail til fond@evu.dk

Ofte stillede spørgsmål om kompetenceudviklingsfonden

Hvad er tidsfristen for at søge om tilskud?

Ved selvvalgt efteruddannelse skal du søge om tilskud før kurset.

Hvis der er tale om virksomhedsplanlagte kurser er der tidsfristen senest en måned efter udgangen af det kvartal, du har været på kursus i.

Tilmelder El-kompetencefonden mig kurserne?

Elfonden tilmelder dig ikke noget kursus. Du skal selv stå for at tilmelde dig.

Skal jeg selv søge tilskud i fonden til selvvalgt uddannelse?

Din brugerprofil er privat og du skal selv søge i fonden, og må ikke søge for dine venner eller andre.

Må jeg give mit firmas kontonummer ved selvvalgt uddannelse?

Du skal opgive dit private registrerings- og kontonummer. Din virksomhed udbetaler dig ikke løn under kursusperioden og du får dækket op til 85% af din løn af fonden. Der må ikke være et overlap mellem selvvalgte og virksomhedsplanlagte uddannelser.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Hvordan opretter jeg en bruger?

Gå ind på https://evu.dk/selvbetjening og følg instruktionerne. Hvis du er virksomhed, opretter du en virksomhedskonto, og hvis du er privatperson, opretter du en privat konto.

Hvad gør jeg hvis jeg har glemt mit password?

Hvis du har glemt dit password kan du nulstille det her https://evu.dk/selvbetjening.

Luk menu