Mere end 60% af alle danske husstande er tilknyttet fjernvarme, hvoraf en stor del er lejligheder og store bygninger

Fjernvarme er en stabil opvarmningskilde. Men når et varmeanlæg er forkert indstillet og ikke trækker varmen effektivt ud af fjernvarmevandet, betaler kunderne mere for energien, end de behøver,
fordi energien i bygningen og hele fjernvarmesystemet udnyttes dårligt.
Der er desværre flere af de store fjernevarmeanlæg som ikke har været indstillet optimaltdét er energispild. 

Derfor er VVS’ernes optimering af store fjernvarmevarmeanlæg en naturlig del af den grønne omstilling, da det kan give store energibesparelser for miljø, ejere og beboere 

Det er mere end blot at skrue på en ventil
Som vvs’er indregulerer og udfører du service på større fjernvarmeanlæg. Det betyder først og fremmest, at du har kendskab til gældende love og regler. Men som vvs’er har du også viden om drift af radiatoranlæg og indstilling af temperaturer. Desuden er det også dig, som vurderer fjernvarmeforsynede anlægs drift på baggrund af energidata og temperaturer. 

Vil du også
installere
fremtidens grønne løsninger?