Power-to-X (PtX) er en fællesbetegnelse, der dækker over brændstoffer der er produceret af el-energi. Det kræver elektrisk strøm, som er generet af vedvarende energikilder som fx vindmøller og solceller. Det gør man ved hjælp af elektrolyse, som du sikkert har hørt om i fysik/kemitimerne.  

Elektro-hvad-for-noget?  
Elektrolyse bruges simpelthen til at dele vandmolekylerne og brint fra hinanden, og derefter bruges kulstofdioxid – også kendt som CO2 til at omdanne brinten til enten gas eller væske, som kan bruges som brændstof.  Denne proces kaldes PtX, hvor X kan betyde metan, flydende brændstof som diesel eller benzin. Derfor høres udtrykket PtX ofte når snakken falder på, hvad der skal afløse de fossile brændsler, der driver industri, lastbiler, skibe og fly som ikke kan elektrificeres.  

Men før alt dette kan lykkes skal strømmen fra vindmølle- eller solcelleparken transporteres ud til et PtX anlæg. Dette gøres den via store massive kabler, som også kaldes højspænding. Og det er her, at du som elektriker kommer ind i billedet. 

Som elektriker formår du at styre og optimere elektrolyseanlæg. Det er vigtigt at kablernesom bruges til at transportere energien er samlet korrekt for at undgå eksplosioner. Derudover indsamler og anvender du data fra de kommunikationssystemer, som er ude på anlæggene.  

Vil du også være med til at styre os ind i en grønnere
fremtid?