Retningslinjer for virksomhedsgodkendelse

Retningslinjer for virksomheder, der vil godkendes som uddannelsessted for elektrikerlærlinge.

Retningslinjer for virksomhedsgodkendelse

 
  • Godkendelsen til at uddanne lærlinge er gyldig, så længe virksomheden kontinuerligt uddanner lærlinge
  • Hvis virksomheden i en periode på 2 år ikke har lærlinge, så skal virksomheden godkendes på ny
  • Uddannelsesaftalen kan først godkendes, når virksomheden er godkendt som praktiksted af Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen.
  • parterne, inden lærlingen påbegynder sin uddannelse. Uddannelsesaftalen skal straks returneres til den tekniske skole.

Det påhviler Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen at træffe afgørelse om virksomhedernes egnethed som praktiksted for elever, der søger uddannelse til:

  • Vvs-installationstekniker
  • Vvs-energispecialist
  • Vvs og blikkenslager
  • Ventilationstekniker

Alle virksomheder, der ønsker at blive godkendt eller nygodkendt til at uddanne vvs-energilærlinge, skal ansøge digitalt herom.

Den digitale ansøgning kan findes i sektionen ‘selvbetjening’ eller via følgende link: 

Luk menu