Retningslinjer for virksomhedsgodkendelse

Retningslinjer for virksomheder, der vil godkendes som uddannelsessted for elektrikerlærlinge.
 • Godkendelsen til at uddanne lærlinge er gyldig, så længe virksomheden kontinuerligt uddanner lærlinge
 • Hvis virksomheden i en periode på 2 år ikke har lærlinge, så skal virksomheden godkendes på ny
 • En virksomhed skal normalt have eksisteret mindst ét år for at kunne opnå godkendelse som praktiksted.
 • Virksomheden kan normalt ikke godkendes til et større antal lærlinge end antallet af langtidsbeskæftigede, faglærte elektrikere i virksomheden (inkl. indehaver(e)).
 • Hvis ejer (autorisationsindehaver) ikke selv er uddannet elektriker, skal virksomheden beskæftige mindst én faglært elektriker, som skal stå for uddannelsen af lærlingen. (Gælder kun ved godkendelse af virksomheder til specialerne Installationsteknik og Elmontør).
 • Hvis virksomheden ikke har autorisation skal virksomheden beskæftige mindst én faglært elektriker, som skal stå for uddannelsen.
 • Uddannelsesaftalen kan først godkendes, når virksomheden er godkendt som praktiksted af Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen.
 • Når flere virksomheder indgår i et uddannelsesforløb, skal der udarbejdes enten kombinationsaftale, der indeholder den samlede uddannelsesperiode eller en udstationeringsaftale, hvor én eller flere virksomheder forpligter sig til i nærmere angivne perioder at uddanne lærlinge.
 • Virksomhederne skal i begge aftaletyper være godkendt af Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen til den pågældende uddannelse.
 • Ved ejerskifte i en virksomhed skal denne på ny godkendes af Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen.
 • Virksomhedens tidligere godkendelse overføres ikke direkte til den nye indehaver. Endvidere skal der oprettes tillæg til uddannelsesaftalen til de bestående uddannelsesaftaler i virksomheden, hvis lærlingeuddannelsesaftalerne ønskes videreført i den nye virksomhed.
 • Uddannelsesaftalen udleveres af de tekniske skoler og skal underskrives af parterne, inden lærlingen begynder på sin uddannelse. Uddannelsesaftalen skal straks returneres til den tekniske skole.

Godkendelsen gælder hvert P-enhed. Du kan læse mere om P-enheder her.

Sådan søger du virksomhedsgodkendelse

Det gør du på evu.dk/virksomhedsgodkendelse. Følg anvisningerne på skærmen. Du skal bruge virksomhedens CVR-nummer. Hvis virksomheden har flere adresser, skal du vælge det rigtige P-nummer. Det er vigtigt, at du udfylder kontaktoplysningerne korrekt, fordi virksomhedsgodkendelsen bliver sendt automatisk. Det er også vigtigt, at du er omhyggelig, når du udfylder arbejdsområder og niveauer, fordi det danner grundlag for den automatiske virksomhedsgodkendelse.

Når du har udfyldt formularen, bliver den automatisk sendt til EVU. Vær opmærksom på at ansøgningen først er gået igennem systemet, når du modtager en bekræftelse pr. e-mail. Hvis du ikke modtager en bekræftelse, kan der være sket en fejl – kontakt eventuelt EVU, hvis du er i tvivl.

Din ansøgning bliver automatisk behandlet, og i langt de fleste tilfælde vil du få svar på din ansøgning med det samme. I særlige tilfælde kan ansøgningen ikke behandles automatisk. I så fald får du besked herom. Sagsbehandlingstiden er maksimalt ti dage.

Luk menu