Retningslinjer for virksomhedsgodkendelse

Retningslinjer for virksomheder, der vil godkendes som uddannelsessted for elektrikerlærlinge.
 • Godkendelsen til at uddanne lærlinge er gyldig, så længe virksomheden kontinuerligt uddanner lærlinge
 • Hvis virksomheden i en periode på 2 år ikke har lærlinge, så skal virksomheden godkendes på ny
 • En virksomhed skal normalt have eksisteret mindst ét år for at kunne opnå godkendelse som praktiksted.
 • Virksomheden kan normalt ikke godkendes til et større antal lærlinge end antallet af langtidsbeskæftigede, faglærte elektrikere i virksomheden (inkl. indehaver(e)).
 • Hvis ejer (autorisationsindehaver) ikke selv er uddannet elektriker, skal virksomheden beskæftige mindst én faglært elektriker, som skal stå for uddannelsen af lærlingen. (Gælder kun ved godkendelse af virksomheder til specialerne Installationsteknik og Elmontør).
 • Hvis virksomheden ikke har autorisation skal virksomheden beskæftige mindst én faglært elektriker, som skal stå for uddannelsen.
 • Uddannelsesaftalen kan først godkendes, når virksomheden er godkendt som praktiksted af Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen.
 • Når flere virksomheder indgår i et uddannelsesforløb, skal der udarbejdes enten kombinationsaftale, der indeholder den samlede uddannelsesperiode eller en udstationeringsaftale, hvor én eller flere virksomheder forpligter sig til i nærmere angivne perioder at uddanne lærlinge.
 • Virksomhederne skal i begge aftaletyper være godkendt af Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen til den pågældende uddannelse.
 • Ved ejerskifte i en virksomhed skal denne på ny godkendes af Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen.
 • Virksomhedens tidligere godkendelse overføres ikke direkte til den nye indehaver. Endvidere skal der oprettes tillæg til uddannelsesaftalen til de bestående uddannelsesaftaler i virksomheden, hvis lærlingeuddannelsesaftalerne ønskes videreført i den nye virksomhed.
 • Uddannelsesaftalen udleveres af de tekniske skoler og skal underskrives af parterne, inden lærlingen begynder på sin uddannelse. Uddannelsesaftalen skal straks returneres til den tekniske skole.

Godkendelsen gælder hvert P-enhed. Du kan læse mere om P-enheder her.

 Virksomhedsgodkendelse

Luk menu