Tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter – TL og TEKNIQ Arbejdsgiverne

Kompetenceudviklingsfonden mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og TL kan som noget nyt give et særligt tilskud til faglig opdatering af tillidsrepræsentanter, der ophører som tillidsmand i en virksomhed.

Det er en betingelse for tilskud, at medarbejderen har været tillidsrepræsentant i en sammenhængende periode på tre år forud for ansøgningen.

En medarbejder, der har været tillidsrepræsentant i en sammenhængende periode på mindst tre år i træk, har adgang til at drøfte muligheden for faglig opdatering med sin virksomhed. Hér afklares det, om der er et behov for faglig opdatering, og hvordan denne skal finde sted.

I den forbindelse kan parterne aftale opkvalificering og efteruddannelse for medarbejderen og i forlængelse heraf søge Kompetenceudviklingsfonden mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og TL om tilskud efter fondens almindelige ansøgningsbetingelser.

Det er dog en betingelse, at der er tale om kurser, hvor medarbejderen har ret til lovbestemt løntabsgodtgørelse. Dvs. at der kun kan søges tilskud til AMU-kurser, hvortil der ydes VEU-godtgørelse og til akademimoduler, hvortil der kan søges SVU.

Kan medarbejderen og virksomheden ikke blive enige, kan medarbejderen ansøge fonden om op til tre ugers faglig opdatering. Har medarbejderen været tillidsrepræsentant i mindst seks år i træk, kan medarbejderen søge op til seks ugers faglig opdatering.

Tilskudsordningen gælder for tillidsrepræsentanter, der ophører med deres tillidsrepræsentation efter den 1. maj 2017.

Virksomhed og medarbejder skal søge om tilskud til faglig opdatering på en særlig ansøgningsblanket. 

Tilskudsbetingelser

  • Medarbejderen kan søge de samme kurser og uddannelser, bortset fra private kurser som øvrige ansøgere i Kompetenceudviklingsfonden mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og TL, jf. ansøgningsbetingelser på www.evu.dk.
  • Det er en betingelse, at den tekniske medarbejder ikke længere er tillidsrepræsentant i virksomheden.
  • Medarbejderen skal fortsat være ansat i virksomheden.
  • Medarbejderen modtager sædvanlig løn under den faglige opdatering.
  • Medarbejderen skal søge om offentlig løntabsgodtgørelse. Det drejer sig om VEU-godtgørelse på AMU-kurser og Statens Uddannelsesstøtte (SVU) på akademiuddannelser.
  • Fonden giver kun tilskud til efteruddannelse, hvor ansøgeren har ret til lovbestemt løntabsgodtgørelse.

Tilskuddet udbetales til virksomheden efter afslutningen af kurset.

Dokumentation for kursusdeltagelse, faktura fra kursusudbyder samt løntab m.m. sendes til EVU på en særlig udbetalingsblanket.