Tilskudsbetingelser til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter

El-branchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til selvvalgt efteruddannelse og virksomhedsplanlagt efteruddannelse. I tilknytning til denne ordning kan fonden give et særligt tilskud til faglig opdatering af tillidsrepræsentanter, der skal til at ophøre som tillidsmand i en virksomhed.

En medarbejder, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år i træk, har adgang til at drøfte muligheden for faglig opdatering med sin virksomhed. Hér afklares det, om der er et behov for faglig opdatering, og hvordan denne skal finde sted.

I den forbindelse kan parterne aftale opkvalificering og efteruddannelse for medarbejderen og i forlængelse heraf søge Elbranchens Kompetenceudviklingsfond om tilskud efter fondens almindelige ansøgningsbetingelser.

Kan medarbejderen og virksomheden ikke blive enige, kan medarbejderen ansøge fonden om op til tre ugers faglig opdatering. Har medarbejderen været tillidsrepræsentant i mindst seks år i træk, kan medarbejderen søge op til seks ugers faglig opdatering.

Tilskudsbetingelser

  • Medarbejderen kan søge tilskud til de samme kurser og uddannelser som øvrige ansøgere i Elbranchens Kompetenceudviklingsfond.
  • Det er en betingelse, at elektrikeren ikke længere er tillidsrepræsentant i virksomheden.
  • Medarbejderen skal fortsat være ansat i virksomheden.
  • Medarbejderen modtager sædvanlig tidløn af den normale ugentlige arbejdstid under den faglige opdatering.
  • Medarbejderen skal søge om løntabsgodtgørelse. Det drejer sig om VEU-godtgørelse på AMU-kurser og Statens Uddannelsesstøtte (SVU) på akademiuddannelser.

Sådan søger du tilskud

Send en mail til fond@evu.dk med oplysning om medarbejderens og virksomhedens kontaktoplysninger.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til EVU.