Akademimoduler med tilskud

Her finder du listen over de akademimoduler, som Kompetenceudviklingsfonden med Teknisk Landsforbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til.

TL-fonden giver tilskud til moduler på en række akademiuddannelser. Du kan se, hvilke på listen nedenfor.

Når du søger tilskud fra fonden til et akademi- eller diplommodul, er det et krav, at du samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

AU i El installation

Obligatoriske moduler

 • Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer (10 ECTS)
 • Installation og dokumentation (10 ECTS)
 • Bygningsinstallation (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Installationer og el-forsyningsanlæg (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik (5 ECTS)
 • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt i El-installation (10 ETCS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
 • Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
 • Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS)
 • Dynamisk lys (5 ECTS)
 • Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
 • Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen (10 ECTS)
 • Projektledelse og entreprisestyring (10 ECTS)
 • Salg og kundeforståelse (10 ECTS)
 • Større anlæg med konformkøl (10 ECTS)
 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)

AU i Energiteknologi

Obligatoriske moduler:

 • Energiformer – modul A (10 ECTS)
 • Boligens indeklima – modul B (10 ECTS)
 • Byggeteknik og analyse – modul C (10 ECTS)
 • Energiøkonomi og miljø – modul D (5 ECTS)
 • Energirigtig projektering – modul E (5 ECTS)
 • Afsluttende Projekt i AU i Energiteknologi (10 ECTS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • BedreBolig Rådgiver 1 (10 ECTS)
 • Biomassekedler og -ovne (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
 • Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Energikonsulent 1 (10 ECTS)
 • Solceller (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
 • Solvarme (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
 • Varmepumper (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen

AU i Automation og drift

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Udvikling af automatiske styringer (10 ECTS)
 • Regulering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler, der er obligatoriske for retningen industri, er:

 • Maskinteknologi, industri (10 ECTS)
 • SCADA, netværk og databaser (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler, der er obligatoriske for retningen offshore, olie og gas, er:

 • Maskinteknologi, offshore (10 ECTS)
 • Sikkerhed (5 ECTS)
 • Offshore produktion og teknologi (5 ECTS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Objektorienteret SCADA (5 ECTS)
 • Udvidet regulering (5 ECTS)
 • Opbygning og dimensionering af tavler (5 ECTS)
 • Robotteknologi (5 ECTS)
 • S88 (5 ECTS)
 • Maskinteknologi med hydraulik, pneumatik, servostyring og motorer (5 ECTS)
 • Internet of Things i anvendelse (5 ECTS)
 • Drift og vedligehold (5 ECTS)

AU i Ledelse

Obligatoriske moduler:

 • Ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
 • Det strategiske lederskab (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Arbejdsmiljø (10 ECTS)
 • Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS)
 • Coaching i organisationer (10 ECTS)
 • Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
 • Filosofi i ledelse (10 ECTS)
 • Forandringsledelse (10 ECTS)
 • Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
 • Human resource management (10 ECTS)
 • Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS)
 • Lean-ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Ledelse af bæredygtighed (5 ECTS)
 • Ledelse og forhandling (5 ECTS)
 • Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS)
 • Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Mediation (10 ECTS)
 • Mindfulness (5 ECTS)
 • Personalejura (10 ECTS)
 • Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS)
 • Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS)
 • Procesfacilitering (5 ECTS)
 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Strategi i juridisk perspektiv (5 ECTS)
 • Stress i organisationen forebyggelse og håndtering (5 ECTS)
 • Teamledelse (5 ECTS)
 • Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS)

AU i Vvs-installation

Obligatoriske moduler:

 • Grundlæggende vvs-tekniske begreber (10 ECTS)
 • Sanitet (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt – AU i VVS-installation (10 ECTS)

Valgfri moduler:

 • Varmeinstallation bolig (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Varmeinstallation bygninger (5 ECTS)
 • Gasteknisk teori (5 ECTS)
 • Gasfejlfinding (10 ECTS)
 • Salgs- og kundeforståelse (10 ECTS)
 • Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)
 • Forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Ventilationsteknik (10 ECTS)
 • Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
 • Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
 • Større komfortanlæg med køl (10 ECTS)
 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)

AU i Informationsteknologi

 • Grundlæggende programmering
 • Grundlæggende database
 • Netværk og operativsystemer
 • Videregående programmering
 • Grundlæggende systemudvikling
 • Videregående systemudvikling
 • Modellering
 • Grundlæggende systemudvikling
 • Brugervenlighed og grafisk design (Webdesigner)
 • Web-programmering, client-side
 • Web-programmering, server-side
 • Systemdrift
 • Grunduddannelsen i it-sikkerhed
 • Videregående it-sikkerhed
 • Afgangsprojekt

AU i Innovation, produkt og produktion

Obligatoriske moduler:

 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Værdikæden i praksis (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Retningsbestemte moduler, der er obligatoriske for retningen innovation:

 • Innovation i praksis (10 ECTS)
 • Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS)

Retningsbestemte moduler, der er obligatoriske for retningen produktion:

 • Produktionsoptimering (10 ECTS)
 • Kvalitetsoptimering (10 ECTS)

Valgfrie moduler:

 • Anvendt økonomi (5 ECTS)
 • Iværksætteri i praksis (10 ECTS)
 • Konstruktion (10 ECTS)
 • Kvalitetsstyring i praksis (5 ECTS)
 • Materialestyring (10 ECTS)
 • Miljø og sikkerhed (5 ECTS)
 • Organisering (5 ECTS)
 • Produktionsplanlægning (10 ECTS)
 • Produktledelse (5 ECTS)
 • Produktudvikling (10 ECTS)
 • Teknisk dokumentation (5 ECTS)
 • Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (5 ECTS)
 • Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis (5 ECTS)

AU i kommunikation og formidling

Obligatoriske moduler:

 • Kommunikation i praksis (10 ECTS)
 • Strategisk kommunikation (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Valgfrie moduler:

 • Branding i praksis (5 ECTS)
 • Digital indholdsproduktion (5 ECTS)
 • Digital mødeledelse (5 ECTS)
 • Fundraising i praksis (10 ECTS)
 • Interkulturel kommunikation (5 ECTS)
 • Grafisk facilitering i praksis (5 ECTS)
 • Online kommunikation (10 ECTS)
 • Pressehåndtering i praksis (10 ECTS)
 • Præsentationsteknik (5 ECTS)
 • Skriftlig kommunikation (5 ECTS)
 • Sociale medier (10 ECTS)
 • Strategisk fundraising (10 ECTS)
 • Teknologikommunikation (5 ECTS)
 • Videokommunikation (5 ECTS)
 • Visuel kommunikation (5 ECTS)

AU i Kvalitet og måleteknologi

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Drift og vedligehold af måleudstyr (10 ECTS)
 • Grundlæggende måleteknik (5 ECTS)
 • Usikkerhedsbudget og procesforståelse (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Geometriske målinger (10 ECTS)
 • Kvalificering og validering (10 ECTS)
 • Masse-, volumen- og flowmålinger (5 ECTS)
 • Materialeprøvning (5 ECTS)
 • Miljømålinger (5 ECTS)
 • Målinger af væskers egenskaber (5 ECTS)
 • pH og koncentrationsmålinger (5 ECTS)
 • Signalkæden (10 ECTS)
 • Tryk- og temperaturmåling (5 ECTS)