Opkvalificering af ophørte tillidsrepræsentanter

Medarbejdere, der har været tillidsrepræsentant i minimum 3 år, kan få tilskud til faglig opkvalificering. Her kan du læse om betingelserne og om, hvordan du søger tilskud.

TL-Kompetenceudviklingsfonden yder tilskud til selvvalgt efteruddannelse, virksomhedsplanlagt efteruddannelse samt aftalt akademi- og diplomuddannelse. I tilknytning til denne ordning kan fonden give et særligt tilskud til faglig opdatering af tillidsrepræsentanter, der skal til at ophøre som tillidsmand i en virksomhed. I den forbindelse kan parterne aftale opkvalificering og efteruddannelse for medarbejderen og i forlængelse heraf søge TL-fonden om tilskud efter fondens almindelige ansøgningsbetingelser.

Hvem er omfattet af fonden

Medarbejderen er omfattet af overenskomsten indgået mellem Teknisk Landsforbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller en tiltrædelsesaftale med Teknisk Landsforbund.

Virksomheden er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og medarbejderen er omfattet af overenskomsten indgået mellem Teknisk Landsforbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller en tiltrædelsesoverenskomst med Teknisk Landsforbund.

For at få tilskud til AMU-kurser, er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse.

For at få tilskud til akademi-moduler, er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Hvis du får afslag på tilskud fra VEU-omstillingsfonden, skal du bede erhvervsakademiet om at blive skrevet på ventelisten.

Det kan du få tilskud til

  • Brancherelevante AMU-kurser
  • Akademimoduler på positivlisten [link]

Kriterier

Hvis du har været tillidsrepræsentant i mindst tre år i træk og fortsat er ansat i virksomheden, har du ret til tre ugers faglig opdatering.

Hvis du har været tillidsrepræsentant i mindst seks år i træk og fortsat er ansat i virksomheden, har du ret til seks ugers faglig opdatering.

Derudover følger kriterierne reglerne for selvvalgt efteruddannelse, det betyder bl.a. at din arbejdsgiver skal bekræfte, at der er aftalt frihed til deltagelse i uddannelsen.

Du skal søge inden dit kursus begynder

Tilskud til selvvalgt efteruddannelse skal så vidt muligt søges 1 måned inden kurset afholdes. Tilsagn om tilskud fra TL-fonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet. Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU, hvorefter tilskuddet udbetales til din arbejdsgiver. 

Det får du i tilskud

Du kan maksimalt få udbetalt 20.000 kr. pr. år.

AMU-kurser: Fonden yder et tilskud til din arbejdsgiver på 85% af din sædvanlige løn samt dækning af kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter.

Eventuel VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet.

Akademimoduler: Fonden yder et tilskud til din arbejdsgiver på 85% af din sædvanlige løn samt dækning af kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter.

Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet.

Sådan søger du tilskud

Udfyld formularen Søg tilsagn til selvvalgt efteruddannelse, og skriv ’ophørt TR’ efter dit efternavn

billedguide til ansøgningsformular

Har du brug for hjælp

Så ring og tal med Aynur Taslicukur på telefon: 25124898

Du kan også sende en mail til tl-fond@evu.dk