Formelle krav og udvælgelseskriterier 2020

Generelle betingelser

De formelle krav, der skal være opfyldt den dag DM-Skills starter d. 16. januar 2020, er:

Krav til lærlingen:

 • Lærlingen er i gang med specialet vvs-energispecialist
 • Lærlingen må højst være fyldt 25 år, når DM i Skills afholdes 16. - 18. januar 2020
 • Lærlingen skal være under uddannelse og må derfor tidligst være udlært 18. januar 2020.
 • Lærlingen skal kunne løse opgaver svarende til H3-niveau såsom varme-, vand- og afløbsinstallationer samt indregulering af installationerne. Herunder skal lærlinge kunne bukke diverse rørtyper i stål, aluminium og kobber, samle rør og fittings i diverse fabrikater og indstille en varmestyring.
 • Lærlingen må ikke tidligere have deltaget som finalist i danmarksmesterskaberne

Krav til praktikvirksomheden:

 • Praktikvirksomheden skal acceptere lærlingens deltagelse.
 • Praktikvirksomheden skal støtte lærlingens deltagelse, og det anbefales, at lærlingen tilbydes et træningsforløb inden deltagelse i DM i skills.
 • Praktikvirksomheden skal være indstillet på at bakke eleven op ved at give den fornødne frihed og løndækning ved deltagelse i både lokale og evt. efterfølgende danmarksmesterskaber.

Krav til skolerne

Skolemesterskaber:

 • Kandidater til regionsmesterskaberne bliver fundet ved at skolernes lokale mesterskaber.
 • Det er vigtigt at inddrage alle potentielle kandidater og at få informeret alle lærlinge og virksomheder om muligheden for at deltage, og dermed også dem der ikke lige er på skoleophold på tidspunktet for skolemesterskabet. Det vigtigste er at finde de dygtigste deltagere.
 • Skolen udvikler selv opgaven til skolemesterskabet og inddrager LUU i opgavetype og afvikling.
 • Det er den enkelte skole, der selvstændigt planlægger og afvikler skolemesterskabet. LUU tages med på råd, og LUU-medlemmerne skal have mulighed for at komme med gode ideer til opgaven samt være med til at kvalitetssikre opgaverne.
 • Uddannelsens censorer bedømmer opgaven. 

Datoer for skolemesterskaber skal meddeles EVU

 

Det regionale mesterskab:

Der afvikles regionale mesterskaber i Skills for unge vvs-energilærlinge hvert år på en erhvervsskole i:

 • Nord- og Midtjylland: Herningsholm, Aarhus Tech, Techcollege, Mercantec
 • Syddanmark: Hansenberg, EUC Syd, Rybners, Syddansk Erhvervsskole
 • Sjælland og øerne: EUC Sjælland, Roskilde Tekniske skole, CELF
 • Storkøbenhavn: TEC, Erhvervsskolen Nordsjælland

Rammerne for det regionale mesterskab

 • Det er skolerne i den enkelte region, der bliver enige om, hvem der skal være vært for det regionale mesterskab i Skills.
 • Alle hovedskoler i regionen har ret til at stille med mindst hver én kandidat.
 • Den afviklende skole planlægger og afvikler det regionale mesterskab i Skills i samarbejde med LUU, og regionens skoler og LUU’er bliver enige om antallet af deltagere ved de regionale mesterskaber, og udpeger 1., 2. og 3. plads. 
 • Det er den afviklende skole, der har ansvaret for, at mesterskabet bliver afviklet på en forsvarlig måde. 
 • Censorer fra de deltagende skolers censorkorps bedømmer opgaverne.
 • Det regionale mesterskab i Skills skal være afviklet inden den 31. oktober 2019.
 • Til brug for markedsføringen af skolemesterskaberne og de regionale mesterskaber i Skills, skal de skoler, der afvikler mesterskaberne fremsende oplysninger til EVU om dato for det regionale mesterskab.
 • Så snart det er muligt, skal EVU ligeledes modtage følgende oplysninger om lærlingenes: fødselsdato, adresse, virksomhed, erhvervsskole, udlært dato, samt om der evt. er særlige hensyn (sygdom, allergi, kost el.lign.).
 • Skolerne afholder al økonomi vedr. skole- og regionsmestermesterskabet.

Hvem der skal have afvikle regionsmesterskabernes og hvornår meldes til EVU senest med udgangen af juni 2019.

Derudover har skillsdenmark nogle generelle bestemmelser for deltagelse ved DM i skills, der kan ses her: skillsdenmark generelle bestemmelser

 

Mere om lærlingen:

Formålet med mesterskaberne er dels at synliggøre vvs-energiuddannelsen som en spændende og attraktiv uddannelse for unge, forældre og virksomheder, og dels at fungere som udstillingsrum for vejledere og elever i grundskolens afgangsklasser. Derudover skal konkurrencerne motivere og udfordre særligt talentfulde og dygtige elever.

Udover at opfylde de formelle krav skal lærlingen derfor gerne: 

 • Udstråle faglig dygtighed, og være stolt af sit fag.
 • Være en rigtig god håndværker. Det håndværksmæssige arbejde skal ligge helt i top, lærlingen skal på dette område have opbakning fra sin virksomhed.
 • Kunne arbejde effektivt i pressede situationer med tilskuere og tidsgrænser.
 • Være indstillet på- og have tid til at stille op til DM i Skills.
 • Være indstillet på de dertil hørende PR-forpligtelser mht. at få taget billeder og film undervejs i DM-konkurrencen og stille op til interviews. 

Lærlingen er desuden kendetegnet ved: 

 • at have overblik
 • at kunne planlægge sit arbejde
 • at have logisk sans
 • at have ordenssans

Aktuelle begivenheder

Vejen til DM i Skills 2019

El- og vvs-skoler

El- og vvs-skoler

Find skoler, der uddanner elektrikere og vvs'ere her:

EL | VVS

 

Nyt til LUU

Velkomstpjece til nye LUU'er


Hent de faglige udvalgs nye pjece til LUU-medlemmer for henholdsvis:

Elektrikeruddannelsen

Vvs-energiuddannelsen

 

KONTAKT EVU

Find vej

Brug for hjælp?

Du kan kontakte EVU alle dage mellem kl. 9-15.

Telefon: 3672 6400

E-mail: evu@evu.dk

Nyhedsbreve

Få nyheder fra EVU

Abonner på el-nyhedsbrevet:

NYHEDER

 • 30.8.2019

  Nyt om elektrikeruddannelsen

 • 28.7.2019

  Ny Energihåndbog sætter fokus på energiforbruget og besparelsespotentialer i boliger og erhverv.

 • 25.6.2019

  AMU….skuden er ved at vende?