EUX-vvs- og energispecialist- uddannelsen

Uddannelsen til EUX-vvs- og energispecialist er for fagligt dygtige og ambitiøse unge, som har mod på at tage to uddannelser på samme tid - en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse.

Vvs-branchen er i vækst, og der stilles store krav til branchens med­arbejdere om at kunne håndtere flere og mere komplekse tekniske systemer og opgaver. Det betyder, at kravene til uddannelsen af vores unge stiger. Derfor har TEKNIQ og Blik og Rørarbejderforbundet taget initiativ til en ny uddannelse; EUX-vvs- og energispecialist.

En EUX-lærling er attraktiv for din virksomhed

Uddannelsen kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. Derved får den unge og virksomheden et forløb, som kan være med til at løfte det faglige og teoretiske niveau i vvs- branchen.

Virksomheden får mulighed for at tiltrække dygtige unge med høje ambitioner for deres uddannelse og fremtidige karriere. EUX-vvs- og energispecialistuddannelsen appellerer primært til ambitiøse, motiverede og modne unge, som virksomheden dermed får glæde af i det daglige.

Studieforløb

EUX-vvs- og energispecialistuddannelsen er en vekseluddannelse på linje med den ordinære vvs-energi­uddannelse. Lærlingen skifter mellem at være i praktik i din virksomhed og modtage teoriundervisning på en erhvervsskole.

EUX-uddannelsen adskiller sig fra den ordinære uddannelse ved, at der er mere teori og skolegang. Det tager også lidt længere tid at blive udlært, men det er faktisk kun 8 måneder mere end den almindelige vvs-energiuddannelse.

Praktikperioden i virksomheden er forkortet med 13 uger i forhold til den ordinære uddannelse. Det er den, dels fordi det antages, at lærlingen hurtigt når et højt fagligt/praktisk niveau, dels for at undgå at uddannelsestiden bliver for lang.

uddannelsens forløb – eux kontra eud

 

Fordelingen af praktik- og teoriperioder tilgodeser  virksomhedens behov for oplæring af lærlingen i forhold til kompetencemål for praktikperioderne. Det samme gælder skoleuddannelsens faglige mål på gymnasialt niveau i udvalgte fag. Se fordelingen af praktik- og teoriperioder i illustrationen herunder.

Uddannelsesaftale

Virksomheder kan indgå en uddannelsesaftale med en lærling enten før eller imens denne er i gang med grundforløbet. Grundforløbet varer 39 uger. På evu.dk er det nærmere beskrevet, hvordan man indgår en uddannelses­aftale. 

De første tre måneder af praktiktiden betragtes som prøvetid, hvor parterne kan opsige aftalen. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.

EUX-bevis - fagindhold

EUX-beviset er på niveau med en gymnasial uddannelse og omfatter bl.a.:

1) Dansk på A-niveau og matematik op til A-niveau, engelsk på B-niveau og samfundsfag på C-niveau.
2) Kemi på C-niveau, fysik på B-niveau, teknikfag på A-niveau, og informationsteknologi på C-niveau.

Karriere­muligheder

Eux-vvs- og energispecia­lister er karriereorienterede, og uddannelsen er et godt springbræt til en jobkarriere i vvs-branchen. Den særlige sammensætning af EUD og gymnasiale fag giver også direkte adgang til videregående uddannelser som fx diplomingeniør, maskinmester eller civilingeniør. Det forudsætter blot, at lær­lingen vælger ­matematik på A-niveau.

Løn

Løn- og ansættelsesvilkår er de samme som for de ­ordinære vvs-energilærlinge.

EUX-svendebrev - fagindhold

EUX-svendebrevet er på niveau med en vvs-energiuddannelse inden for specialet vvs- og energispecialist.

Hent brochure

Du kan læse en brochure om EUX-vvs- og energispecialist- uddannelsen her:

EUX-vvs- og energispecialist

Aktuelle begivenheder

Vejen til DM i Skills 2019

El- og vvs-skoler

El- og vvs-skoler

Find skoler, der uddanner elektrikere og vvs'ere her:

EL | VVS

 

Nyt til LUU

Velkomstpjece til nye LUU'er


Hent de faglige udvalgs nye pjece til LUU-medlemmer for henholdsvis:

Elektrikeruddannelsen

Vvs-energiuddannelsen

 

KONTAKT EVU

Find vej

Brug for hjælp?

Du kan kontakte EVU alle dage mellem kl. 9-15.

Telefon: 3672 6400

E-mail: evu@evu.dk

Nyhedsbreve

Få nyheder fra EVU

Abonner på el-nyhedsbrevet:

NYHEDER

  • 30.8.2019

    Nyt om elektrikeruddannelsen

  • 28.7.2019

    Ny Energihåndbog sætter fokus på energiforbruget og besparelsespotentialer i boliger og erhverv.

  • 25.6.2019

    AMU….skuden er ved at vende?