Øvelsesoplæg og tegninger til AutoCAD 2004 og VVSTEK 3.0

1. Varmeanlæg

Inden for de første skoleperioder i hovedforløbet gennemføres et undervisningsforløb, hvor eleverne skal installere et varmeanlæg bestående af:
- Kedel/kedelattrap
- Trykekspansionsbeholder
- Cirkulationspumpe
- Sikkerhedsarmatur
- Varmtvandsbeholder
- Radiator med termostatstyring
Forinden påbegyndelsen af installationsarbejdet opmåler eleverne arbejdskabinerne og tegner målfaste plan og snit- og evt. isometriske tegninger af anlægget. Udstyr og komponenter placeres hensigtsmæssigt i arbejdskabinerne efter de lokale forhold på skolen. Radiatoren placeres på første sal i kabinen. Ved selve installationsarbejdet skal eleverne følge egne tegninger.

Inden eleverne påbegynder tegningen af varmeanlægget anbefales det, at der gennemføres et indledende kursusforløb, hvor eleverne trænes målrettet i at anvende AutoCAD til plan-,
snit- og eventuelt isometrisk tegning af varmeinstallationer.
Til brug herfor er der udviklet følgende tegninger som eleverne
skal færdiggøre:
o-varmepla01.dwg
o-varmesnit01.dwg

Endvidere er følgende filer lærervejledning til undervisningsforløbet:
v-varmepla01.dwg
v-varmesnit01.dwg
v-varmedia01.dwg (vist på figuren her til højre)

De 5 tegninger kan downloade's her.

2. Bestykning af varmeanlæg

Løbende i uddannelsesforløbet skal eleverne trænes i at bestykke forskellige anlægstyper. Opgaverne - der udarbejdes med stigende sværhedsgrad - skal løses under hensyn formulerede krav til økonomi, funktionalitet og komfort.
En opgave kan som her omfatte:
- Kedelanlæg med pumpe
- Trykekspansion
- Seperat varmtvandsbeholder
- Termostatstyret radiator
- Gulvvarme med shuntunit
- Varmluftventilator

Tegningen som eleverne skal færdiggøre ved brug af VvsTek er: o-varme02.dwg

Der medfølger endvidere et eksempel på hvorledes opgaven kan løses:
v-varme02.dwg

Begge tegninger kan downloade's her.

3. Lukket kedelanlæg med to-strengsfordeling

I takt med at eleverne bliver bedre til at beherske AutoCAD og VvsTek, kan der indlægges øvelser med større vvs-teknisk sværhedsgrad.
Eleverne arbejder med tegningskonstruktion i forbindelse med undervisningen i anlægstyper og strengsystemer.

Eleverne skal her:
- Indtegne to-stengssystem
- Placere pumpe
- Placere sikkerhedsarmatur og lukket ekspansionsbeholder
- Påsætte ventilsymboler

Til brug i undervisningen er der udviklet en grundtegning, som eleverne skal færdiggøre: o-varme03.dwg

Endvidere er lærervejledningen til undervisningen:
v-varme03.dwg

Begge tegninger kan downloades her.

4. Direkte fjernvarmeanlæg med trykdifferensstyring

I forbindelse med skoleperioder, hvor eleverne lærer om forskellige principper ved installation af fjernvarmesystemer, indgår også anlæg med styring via en trykdifferenceregulator.
Eleverne skal her:
- Placere energimåler, termometre og filter
- Placere trykdifferensregulator
- Tilslutte kapilarrør
- Placere styring af varmtvandsbeholder
- Påsætte ventilsymboler på radiatorer og gulvvarme

Til brug i undervisningen er der udviklet en grundtegning, som eleverne skal færdiggøre: o-varme04.dwg

Og en lærervejledning til undervisningsforløbet:
v-varme04.dwg.

Tegningerne kan downloades her.

5. Fjernvarmeanlæg med varmeveksler

Et andet meget benyttet installationsprincip er fjernvarmeanlæg med varmeveksler.
Eleverne skal her:
- Placere energimåler, termometre og filter
- Placere trykekspansion og sikkerhedsarmatur
- Placere pumpe og fjernvarmestyring
- Placere styring af varmtvandsbeholder
- Påsætte ventilsymboler på radiatorer og gulvvarme

Til brug i undervisningen er der udviklet en grundtegning, som eleverne skal færdiggøre: o-varme05.dwg

Og en lærervejledning til undervisningsforløbet:
v-varme05.dwg.

Begge tegninger kan downloades her.

6. Fra plan- og snittegninger til isometrisk tegning

Senere i uddannelsesforløbet skal eleverne trænes i at kunne omsætte plan- og snittegninger til isometriske rørdiagramtegninger og omvendt.
Eleverne arbejder med tegningskonstruktion i forbindelse med planlægningen af praktiske installationsopgaver.

Forinden gennemførelsen af tematiserede undervisningsforløb hvor eleverne skal omsætte plan- og snittegninger til isometriske tegninger eller omvendt anbefales det, at der gennemføres et indledende kursusforløb.

Til brug herfor er der udviklet et eksempel på en tegning som eleverne skal færdiggøre:
o-retviso01.dwg

Endvidere er lærervejledningen til undervisningsforløbet:
v-retviso01.dwg (vist på figuren her til højre)

Tegningerne kan downloade's her.

7. Vandinstallation i jagthytte

Tidligt i uddannelsen arbejder eleverne med isometrisk tegningskonstruktion af en simpel koldtvandsinstallation i en jagthytte.
I undervisningen fokuseres der foruden de isometriske tegningsmetoder på lovkrav og miljøforhold ved brugsvandsinstallationer.

Til brug ved tegneopgaven er der udviklet en plantegning af jagthytten med angivelse af installationernes placering: Jagthytte.dwg

Endvidere er lærervejledningen til undervisningsforløbet Jagthyttedia.dwg medtaget.

Begge tegninger kan download'es her.

8. Vandinstallation i fritidshus

Tidligt i uddannelsen arbejder eleverne med isometrisk tegningskonstruktion af en simpel koldt- og varmtvandsinstallation i et fritidshus.
I undervisningen fokuseres der foruden de isometriske tegningsmetoder på lovkrav og miljøforhold ved brugsvandsinstallationer og varmtvandsproduktion.

Til brug ved tegneopgaven er der udviklet en plantegning af fritidshuset med angivelse af installationernes placering: Fritidshus.dwg

Endvidere er lærervejledningen til undervisningsforløbet Fritidshusdia.dwg medtaget.

Begge tegninger kan download'es her.

Aktuelle begivenheder

Vejen til DM i Skills 2019

El- og vvs-skoler

El- og vvs-skoler

Find skoler, der uddanner elektrikere og vvs'ere her:

EL | VVS

 

Nyt til LUU

Velkomstpjece til nye LUU'er


Hent de faglige udvalgs nye pjece til LUU-medlemmer for henholdsvis:

Elektrikeruddannelsen

Vvs-energiuddannelsen

 

KONTAKT EVU

Find vej

Brug for hjælp?

Du kan kontakte EVU alle dage mellem kl. 9-15.

Telefon: 3672 6400

E-mail: evu@evu.dk

Nyhedsbreve

Få nyheder fra EVU

Abonner på el-nyhedsbrevet:

NYHEDER

  • 30.8.2019

    Nyt om elektrikeruddannelsen

  • 28.7.2019

    Ny Energihåndbog sætter fokus på energiforbruget og besparelsespotentialer i boliger og erhverv.

  • 25.6.2019

    AMU….skuden er ved at vende?