Andre brancherelevante AMU-kurser

Her kan du se hvilke andre brancherelevante AMU-kurser, som Vvs-branchens kompetenceudviklingsfond giver tilskud til.

Herunder finder du den komplette liste over, brancherelevante kurser, som du kan søge kompetencefonden om tilskud til, du kan søge på kursusnavn eller kursusnummer.

Du skal bruge kursusnummeret eller kursusnavnet, når du vil søge kurset på amukurs.dk.

KursusnummerKursusnavn
40003Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
40080Individuel kompetencevurdering i AMU
40085Sikkerhed ved udv. Arbejde med asbestmaterialer
40086Lys b. svejs-kants plade/plade
40089Lys b svejs-stumps plade alle pos
40090Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC
40091Lys b svejs-stumps rør alle pos
40092MAG-svejs-kants plade/plade pr 135
40103MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136
47137TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC
40108TIG-svejs-kants rustfri plade/rør
40109TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade
48882TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos
40114TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos
40131Vurdering af basale færdigheder
40164Stillads - Evakuering og redning i højde
40178Elektr.indberet. af lovpligtige eftersynsrapporter
40179Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg
40343Projektstyring med IT-værktøj
48049Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
48050Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
48970Udvikling af sjakbajsen som leder
48970ANy i rollen som sjakbajs
48970BSjakbajsen som leder
48603Køletek. dim. af køleanlæg og anvendelse af lovgivning
40517Køletek.opbygn., idriftsættelse af køleanlæg
49445Projektledelse
40748Anvendelse af store datamængder i regneark
40750Præsentation af tal i regneark
40805Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
40899Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
42905PCB - håndtering, fjernelse og bortskaffelse
43179Fastlæggelse af mål ved personligt salg
43488Betjening af personlift
49729Kommunikation som ledelsesværktøj
43572Ledelse af forandringsprocesser
43577Opstart af bygge- og anlægsprojekter
43748Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
43749Byggepladslogistik
49625Lysbuesvejsning
44337Oprettelse af database til jobbrug
44340Oprette brugerflader og udskrifter i database
44346Design og automatisering af regneark
44371Jobrelateret brug af styresystemer på pc
44375Klimateknik, fejlfinding på automatikkomponenter
44383Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
44465Anvendelse af faldsikringsudstyr
44530Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
44555Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg
44637PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg
49416Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik
49399El-introduktion for reparatører 1, el-lære
49417Automatiske anlæg 1-2, pneumatik og fejlfinding
49418Automatiske anlæg 1-3, hydraulik og fejlfinding
49419Automatiske anlæg 2-1, fejlf. relæstyringer, motor
49420Automatiske anlæg 2-2, El-pneumatik og fejlfinding
40648Automatiske maskiner, systematisk vedligehold
49653MAG-svejsning proces 135
44713Køleteknik, montage af kobberrør
44714Reparationsteknik, brandbare kølemidler
44724Gassvejsnning proces 311
44725Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311
44726Gassvejsning af stumpsømme - rør*
44830Volumenmodeller, dynamisk cad, produktionstegning
44847Maskintegning, Projektionstegning i cad
44848Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion
49501Programmering: Objektorienteret programmering
48605Køleteknik, opbygning og funktion af køleanlæg
48606Køleteknik, opbygning af enkle el-relæstyringer
44978Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
44979Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
44983Byggeledelse - rådgivning fra udbud til aflevering
44997Indregulering af ventilations- og klimaanlæg
48177Måling af termisk, atmosfærisk & akustisk indeklim
44999Dimensionering af klimatekniske anlæg
49259Kommunikation i teams
49430Kvalitetsstyring i virksomheden
45389Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
45563Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
45565Brug af pc på arbejdspladsen
45566Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
45721Instrumentrørlægger, offshore
45734Personlifte og arb.platforme - anv. og sikkerhed
45845Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer
45859Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
45910Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion
45969Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
45986Arbejdsplanlægning i den administrative funktion
45987Projektudvikling og gennemførelse
45988Projektorienteret arbejde
46128Mersalg i butikken
46472Personligt salg - kundens behov og løsninger
46588Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage
47136Vejen som arbejdsplads - Certifikat
47217Indskrivning og formatering af mindre tekster
47218Anvendelse af regneark til enkle beregninger
47286TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC
47463Gassvejsning, kantsømme plade/rør, alle positioner
47465TIG-svejsning, Rustfri, svært rør PA-PC
47890Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B
47592Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
47750Medarbejderinvolvering i ledelse
47752Konflikthåndtering som ledelsesværktøj
47753Ledelse og samarbejde
47754Mødeledelse
47854Godstransport med lastbil
48001Digital ansøgning i bygge- og miljøsager
48320Nedrivning - PCB, bly o.lign skadelige stoffer
48602Køleteknik, termodynamik & lovgivning køleanlæg
48604Køleteknisk dokumentation, styring og automatik
48607Ajourføring af lovgivning for køleanlæg
48608Varmegenvinding på kommercielle CO2-køleanlæg
48671Teleskoplæsser - Certifikat
48964Arbejdsmiljø – Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
48969Sjakbajs – planlægning og styring
48984Bygningsreglementet – anvendelse
49067Teknisk brandisolering - ventilation og brandlukning
49234EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
49236Energi- og klimavejleder i byggebranchen
49580EUD - Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige
48080Arbejde på eller nær spænding - introduktion (LAUS)
48567Arbejde på eller nær spænding - ajourf& 1. hjælp (LAUS)
48568Arbejde på eller nær spænding - ajourf& praksis (LAUS)