Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Behandling af personoplysninger

EVU har brug for personoplysninger til at kunne besvare henvendelser og behandle din sag.

EVU er dataansvarlig i forbindelse med behandling af dine personoplysninger, når vi skal løse opgaver som fx, at udstede svendebreve til lærlinge, der gennemfører en elektriker- eller vvs-energiuddannelse, være sekretariat for Sikkerhedsstyrelsens A-certifikatordning og en række kompetenceudviklingsfonde, udvikle og drive elektriker- og vvs-energiuddannelsen samt installationsbranchens efteruddannelser, samt betjene de faglige udvalg, fortælle om uddannelserne og træffe afgørelser i henhold til uddannelseslovgivningen.

EVU behandler persondata på lovlig og saglig vis og i overensstemmelse med dine rettigheder. Vi indsamler og anvender kun data til et specifikt formål. Vi indsamler og anvender kun det data, der er nødvendigt for at løse den opgave, de er indsamlet til. Vi sørger for at indsamle korrekt data og holde det opdateret, hvor det er nødvendigt. Vi gemmer ikke personoplysninger i længere tid end nødvendigt. Vi behandler persondata ansvarligt og, hvor nødvendigt, fortroligt.

Den dataansvarlige i EVU er:

Jesper Rønnow Simonsen, Sekretariatschef

Højnæsvej 71, 2610 Rødovre 

Tlf.: 3672 6400 

evu@evu.dk 

Generelt

Databeskyttelseslovgivningen giver dig en række rettigheder, der har til formål at skabe åbenhed og gennemsigtighed i forbindelse med EVUs opbevaring og behandling af dine oplysninger. Det betyder bl.a. at du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger EVU har om dig. Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ikke ønsker, at EVU behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan behandle din henvendelse, eller ønsker du at trække et samtykke, som du har afgivet, tilbage, vil konsekvensen normalt være, at vi ikke kan behandle din henvendelse, og at vores samarbejde evt. må bringes til ophør.

Hvis du er utilfreds med, den måde EVU behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Telefon 33 19 32 00

E-mail:  dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere på datatilsynets hjemmeside.

Du kan også få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af dine personoplysninger. Det koster ikke noget at klage.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i boksen herunder.

Sådan behandler vi dine data

EVU har brug for personoplysninger for at kunne udstede A-certifikat. Personoplysningerne i forbindelse med ansøgning om A-certifikat gemmes elektronisk og i papirform, hvor det kun er relevante medarbejdere i EVU, der har adgang til disse oplysninger.

For at kunne udstede kopi af A-certifikater gemmer vi oplysningerne i 30 år jf. jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra d) og e).

Sager om afkortelse eller forlængelse af uddannelsestiden, tvistigheder og klager behandles på baggrund af Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser.

Sagerne gemmes elektronisk i EVU, hvor det kun er de relevante medarbejdere i EVU, der har adgang til oplysningerne.

Medarbejdere i EVU kan, iht. Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, videresende sagerne til behandling i det lokale uddannelsesudvalg og/eller faglige udvalg.

Oplysningerne slettes efter 5 år.

EVU har brug for personoplysninger til at kunne yde tilskud til efteruddannelse med det formål at støtte ansatte i installationsbranchen.

Personoplysninger i forbindelse med ansøgning om støtte fra kompetenceudviklingsfonde gemmes elektronisk, og det er kun relevante medarbejdere i EVU samt fondenes bestyrelser, der har adgang til oplysningerne.

Personoplysningerne gemmes i 5 år.

Personoplysninger i forbindelse med svendeprøver behandles på baggrund af Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser samt de respektive fags bekendtgørelser.

Personoplysninger i forbindelse med deltagelse i en svendeprøve gemmes elektronisk og i papirform, hvor det kun er de relevante medarbejdere i EVU, der har adgang til disse oplysninger.

For at kunne udstede erstatningssvendebrev gemmer vi oplysningerne i 30 år, jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Når virksomheder og elektrikerlærlinge indgår uddannelsesaftaler via EVUs digitale platform bliver oplysningerne registreret, så virksomheder og erhvervsskoler via login med NemID kan se oplysninger om uddannelsesaftalen og modulvalg for de lærlinge, der er tilknyttet den enkelte virksomhed og skole.

Personoplysningerne bliver gemt i platformen indtil virksomheden eller skolen sletter dem.

EVU har ikke adgang til personoplysningerne i platformen.