Uddannelsesaftaler

Links til relevante hjemmesider vedrørende uddannelsesaftaler

Alle nye uddannelsesaftaler vedr. elektrikeruddannelsen skal indgås digitalt via lærepladsen.dk. Det er muligt at få hjælp af den lokale erhvervsskole til at indgå uddannelsesaftalen via lærepladsen.dk.

Læs mere om uddannelsesaftalen på elektrikeruddannelsen.dk.

Her kan du også læse mere om valg af moduler og aftaletyper.

Ophævelse af uddannelsesaftale

Ophævelse af uddannelsesaftale skal ske ved at udfylde den dertil knyttede blanket, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.