Uddannelsesaftaler

Links til relevante hjemmesider vedrørende uddannelsesaftaler

Alle nye uddannelsesaftaler vedr. elektrikeruddannelsen skal udarbejdes via elektrikeruddannelsen.dk, hvor du også kan læse mere om elektrikeruddannelsen. 

Ophævelse af uddannelsesaftale

Ophævelse af uddannelsesaftale skal ske ved at udfylde den dertil knyttede blanket, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside