Svendeprøver og GF2

Information og vejledning til svendeprøver samt procedure vedr. lærlinge, der ikke har bestået svendeprøven

Vejledninger for Eletrikeruddannelsen version 11 (pr. 1. august 2023)

Hent svendeprøver

Du kan hente svendeprøver til både GF2, H1 og AIA certifikat på skuemester.dk. 

Pr. 1. januar 2024 er prøvebank blevet integreret i skuemestersite, og prøvebank er derfor permanent lukket.

Hvis du har nogen spørgsmål til den nye procedure, er du velkommen til at ringe til EVU på nummeret 3672 6400 eller sende en mail til evu@evu.dk.

Du kan finde en vejledning til skuemestersite her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet. Find kontaktoplysninger her.

Ikke bestået svendeprøve

Hvis en lærling ikke består svendeprøven, skal skolens prøveansvarlige faglærer underrette EVU og oplæringsvirksomheden herom.

Samtidig skal den prøveansvarlige faglærer informere lærling og oplæringsvirksomhed om muligheden for en ny prøve (omprøve) samt begynde at forberede denne omprøve gennem en ændring af uddannelsesplanen for lærlingen.

Når en lærling er dumpet, opfordrer EVU til, at skolen straks indkalder lærling og oplæringsvirksomhed til et møde for at drøfte og fastlægge tidspunktet for en omprøve.

I den forbindelse skal skolen – i samarbejde med oplæringsvirksomheden – opdatere uddannelsesplanen for lærlingen.

Uddannelsesplanen bør detaljeret beskrive, hvilke tiltag der skal føre til, at lærlingen bliver i stand til at bestå svendeprøven i det andet prøveforsøg. Tiltag kan være i form af aktiviteter i oplæringstiden eller gennem supplerende undervisning.

EVU opfordrer til, at skolen tilrettelægger en omprøve uden forlængelse af uddannelsestiden. Skolen skal således undersøge, om omprøven kan gennemføres på skolen eller på en anden skole inden uddannelsestidens udløb.

Såfremt gennemførelsen af omprøven ikke kan ske uden en forlængelse af uddannelsestiden, bør skolen informere lærling og oplæringsvirksomhed om muligheden for at søge om forlængelse af uddannelsestiden i det faglige udvalg, jf. EUD-lovens §§57-59. 

Hvis oplæringsvirksomhed og lærling aftaler supplerende undervisning, og parterne derfor søger om forlængelse af uddannelsestiden, skal uddannelsesplanen vedlægges som dokumentation for, at der bliver gjort en målrettet indsats mod en ny svendeprøve.

Her kan du søge om forlængelse af uddannelsesaftalen. På siden er der er grundig vejledning om ansøgningsprocedure og de dokumenter, der skal anvendes. Skolen bør i forbindelse med ansøgningen bidrage med en opdateret uddannelsesplan for lærlingen.