I denne sektion finder du en lang række dokumenter og links med information, der vedrører arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg som temaoplæg og LUU oversigt.

I denne sektion finder du relevante dokumenter og links der vedrører censorer som censorvedledninger og information omkring svendeprøver.

Bliv klogere på frafaldet på vvs- energiuddannelsen

For at finde mulige forklaringer på frafaldet af elever og lærlinge på vvs-energiuddannelsen har fagligt udvalg bedt konsulentfirmaet Moos-Bjerre om at udarbejde en data- og interviewundersøgelse der sætter spot på gennemførelse og frafaldsårsager.

Læs mere