Til Censorer

I denne sektion finder du relevante dokumenter og links der vedrører censorer som censorvedledninger og information om svendeprøver.

Vvs-energiuddannelsen er beskrevet gennem målbeskrivelser i uddannelsesbekendtgørelsen og fagbeskrivelser i uddannelsesordningen.

Det er det Faglige Udvalg for vvs-energi-uddannelsen, der har udarbejdet mål- og fagbeskrivelser.

Mål- og fagbeskrivelserne er det fælles grundlag gennem hele uddannelsesforløbet fra planlægning af uddannelsen til gennemførelse af undervisningen – og er derfor også grundlaget for bedømmelsen ved uddannelsens afsluttende eksamen (svendeprøve).

De overordnede regler og rammer for gennemførelse og bedømmelser ved eksaminer og svendeprøver er fastsat i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Herunder finder du flere oplysninger, der er relevante for censorer: