Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Om EVU

EVU er El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk El-Forbund og Blik- & Rørarbejderforbundet.

Er du interesseret i at arbejde i EVU? Se ledige stillinger her.

Illustration over EVU's organisation

EVUs bestyrelse og faglige udvalg

I organogrammet herover kan du se, hvem der sidder i bestyrelsen og i de faglige udvalg.

EVUs arbejde

Gennem de seneste år har flere analyser og rapporter vist at Danmark kommer til at mangle omkring 70.000 faglærte de kommende år. Samtidig øger den teknologiske udvikling kompetencebehovet inden for de faglærte arbejdsområder i stigende fart. EVUs formål er derfor at sikre høj kvalitet og skabe udvikling hos de to attraktive erhvervsuddannelser samt i de kompetencegivende efteruddannelsestilbud inden for El-og Vvs-energiområderne, så de fortsat matcher arbejdsmarkedets behov. Således ønsker EVU også at arbejde mod realiseringen af FNs verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse.

Vi løser denne opgave ved at være sekretariat for de nedsatte faglige udvalg hos Elektriker-uddannelsen og Vvs-energiuddannelsen samt hos Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi (ETIE) i overensstemmelse med gældende lovgivning og aftaler på området.

Konkret betyder dette, at vi løbende kvalitetssikrer og videreudvikler Elektriker-uddannelsen og Vvs-energiuddannelsen samt deres respektive efteruddannelsesudbud i samarbejde med vores ejerorganisationer (TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk EL-forbund og Blik- og Rørarbejderforbundet) og i samarbejde med virksomheder, erhvervsskoler, lokale uddannelsesudvalg, skuemestre/censorer, lærlinge, og øvrige interessenter. I forlængelse heraf informerer, kommunikerer og markedsfører vi uddannelsesmulighederne udadtil, således at

• flere unge motiveres til at vælge elektriker-uddannelsen og vvs-energiuddannelsen.
• flere virksomheder bliver inspireret til at oprette oplæringspladser til lærlinge.
• flere vælger efteruddannelsestilbud i AMU-regi ved at benytte sig af de diverse tilskud til efter- og videreuddannelse.

Strategiske pejlemærker for EVU

I marts 2018 har EVUs ejerorganisationer fastlagt følgende strategiske pejlemærker for arbejdet i sekretariatet, som fortsat er gældende for den kommende periode frem mod 2025.

• Pejlemærke 1: EVU er et proaktivt og professionelt sekretariat, der understøtter organisationernes visioner for uddannelserne.

• Pejlemærke 2: Der skal anvendes flere ressourcer på udvikling og færre på drift.
 
• Pejlemærke 3: Der skal gennemføres flere ad hoc projekter, analyser og aktiviteter i sekretariatet eller hvor sekretariatet er projektleder.
 
• Pejlemærke 4:  Sagsbehandlingen af myndighedsopgaver (virksomhedsgodkendelser, lærlingesager m.v.) skal effektiviseres.
• Pejlemærke 5: Der er et engageret og innovativt miljø i sekretariatet, der understøtter kompetencebehovet i installationsbranchen.
 
• Pejlemærke 6:  Understøtte et digitalt læringsmiljø på skolerne/i branchen.
 
• Pejlemærke 7:  Medarbejdernes kompetencer matcher opgaverne i sekretariatet.

EVU ejes af: