Vvs-branchens Efteruddannelse Årskatalog

VVS-branchen er i solid vækst, og der er susende travlt i virksomhederne. Den teknologiske udvikling holder højt tempo og bidrager til behovet, for at virksomheder og medarbejdere sikrer sig opdaterede kompetencer. AMU-kurser rettet mod branchen giver, som dette katalog viser, en bred vifte af muligheder for at finde netop det kursus man, som medarbejder eller virksomhed, har brug for.

I kataloget har vi samlet alle branchens AMU-kurser og beskrevet kursernes omfang og mål. Længere nede op siden finder du kataloget opdelt i emner, som du kan downloade og bladre igennem. Vores ambition med kataloget er at bidrage til, at læseren får kendskab til og benytter de mange gode AMU-kurser, erhvervsskolerne tilbyder .

Udover kurserne i kataloget, kan du finde andre brancherelevante kurser på denne positivliste

Prøver i AMU – hvad er det nu for noget

Fra 1. januar 2020 er der prøver som afslutning på de fleste AMU-kurser. Det gælder også for kurserne til elektrikere og vvs’ere. Målet med prøverne i AMU er at sikre, at alle kurser har det samme niveau og indhold i hele landet, og at man ikke kan få et AMU-bevis for at være til stede.

På de fleste kurser er det skriftlige multiple choice-prøver, hvor man skal krydse de rigtige svar af. På kurser, der har meget praktisk indhold, er der dog praktiske prøver. Der er fx praktiske prøver på hårdlodningskurset og på kurserne på blikkenslagerområdet, hvor man skal vise, at man har lært at lave det, kurset går ud på. Endelig er der et par kurser, hvor der er mundtlige case-prøver. Skolerne sørger for at vejlede deltagerne om, hvad prøverne går ud på, og hvad der skal til for at bestå dem, når man begynder på de enkelte kurser.

Nej, der er ikke grund til at blive bekymret for, at det bliver meget svært at bestå prøverne. Prøverne er lavet, så dem, der har haft de rigtige forudsætninger for at tage kurset og har fulgt med i undervisningen, også kan bestå. Det er kun meningen, at dem, der er kommet ind på et kursus med forkerte forudsætninger eller ikke har fulgt med, skal dumpe.

Næsten. Det er på langt de fleste, og vi regner med, at der kommer prøver til resten i løbet af 2020.

Det er lærere hos AMU-udbyderne og andre med faglig indsigt, der har lavet prøverne. De faglige organisationer har haft dem til gennemsyn, inden de blev endelig godkendt.

EVU følger brugen af prøverne og reviderer og udskifter dem efterhånden som der er brug for det.

Hvis det skulle ske, at man dumper, så kan man enten gå til omprøve inden for 10 dage eller tage kurset om. Man kan stadig få godtgørelse, hvis man er dumpet, så skal man bare have et tilstedeværelsesbevis, som skolen udleverer.

Man kan altid ringe til den skole, hvor man skal på kursus. De kender prøverne til de enkelte fag og kan vejlede om sværhedsgrad, forhåndskvalifikationer og mulighed for hjælp til prøven.