Skills – information og regler

Her kan du læse mere om de formelle krav og udvælgelseskriterier til Skills.

Det faglige udvalg har igen i 2024 tilmeldt vvs-energiuddannelsen til DM i Skills, der afvikles i Roskilde den 18. til 20. april 2024.

I 2025 er Danmark vært for EuroSkills, som afholdes i Herning d. 8. til 14. september 2025, og her deltager vvs-energiuddannelsen i konkurrencefaget Plumbing and Heating.

Det betyder, at konkurrencen til DM i Skills 2024 indrettes efter den opgavestruktur, som anvendes i EuroSkills.

De formelle krav til deltagere m.v. kan læses nedenfor.

DM Skills er blevet en god tradition for faget, og mesterskabet er noget både lærlinge og mestre stræber efter og har opmærksomhed på. Derfor er det også blevet mere vigtigt, at skole- og regionsmesterskaber afvikles professionelt, og at det er de dygtigste lærlinge, der deltager i mesterskaberne.

Indmelding af datoer & skoler for de Regionale Skillsmesterskaber 2023 (DM i Skills 2024) til EVU:

Så snart I har en aftale om skole- & dato, så vil vi meget gerne have en melding herom, så vi kan få allokeret dommere.

Tilbagemelding til Lene Gonnsen på lgo@evu

Krav til lærlingen

De formelle krav, der skal være opfyldt den dag DM i Skills starter d. 18. april 2024, er:

 • Lærlingen er på specialet vvs-energispecialist eller EUX-vvs-energispecialist
 • Lærlingens fødselsdato skal være 1. januar 2000 eller senere
 • Lærlingen skal have gennemført H2 til april 2024
 • Lærlingen bør være blandt de 4 lærlinge på skolen med højest karaktergennemsnit i de uddannelsesspecifikke fag
 • Lærlingen skal være under uddannelse og tidligst være udlært 1. januar 2025
 • Lærlingen må gerne tidligere have deltaget i DM i Skills
 • Lærlingen og virksomheden skal være indforstået med, at en deltagelse i skolemesterskabet kan føre til en deltagelse i DM Skills og Euro Skills
Mere om lærlingen

Formålet med mesterskaberne er dels at synliggøre vvs-energiuddannelsen som en spændende og attraktiv uddannelse for unge, forældre og virksomheder, og dels at fungere som udstillingsrum for vejledere og elever i grundskolens afgangsklasser. Derudover skal konkurrencerne motivere og udfordre særligt talentfulde og dygtige elever.

 

Derfor kan det være en god idé i forbindelse med udvælgelse af lærlinge at opfylde følgende:

 

 • Udstråle faglig dygtighed og være stolt af sit fag
 • Være en rigtig god håndværker, det håndværksmæssige arbejde skal ligge helt i top, lærlingen skal på dette område have opbakning fra sin virksomhed
 • Kan arbejde effektivt i pressede situationer med tilskuere og tidsgrænser.
 • Være indstillet på og have tid til at stille op til DM i Skills
 • Være indstillet på de dertil hørende PR-forpligtelser mht. at få taget billeder og film undervejs i DM-konkurrencen og stille op til interviews

 

Lærlingen er desuden kendetegnet ved:

 

 • at have overblik
 • at lærlingen kan planlægge sit arbejde
 • at lærlingen har logisk sans
 • at lærlingen har ordenssans
Krav til praktikvirksomheden
 • For at opnå deltagelse i konkurrencen, er det en forudsætning, at virksomheden accepterer lærlingens deltagelse i skolemesterskab, regionsmesterskab og DM i skills
 • Virksomheden forventes at støtte lærlingens deltagelse i træningsforløb på skolen inden deltagelse i DM i skills. Hvis der anvendes erhvervsrettet påbygning, kan uddannelsesaftalen tilsvarende forlænges efter aftale mellem lærling og virksomhed
 • Virksomheden forventes at give lærlingen frihed til deltagelse i skole- og regions- mesterskaber samt evt. efterfølgende DM i Skills
Krav til skolerne

Opgaveindhold:

Som forberedelse til Euroskills 2025 vil vi opfordre til at der indtænkes flere af nedenstående opgaveelementer i de regionale mesterskaber og om muligt i skolemesterskaberne i efteråret.

 

Hvis der er mulighed for det vil en konkurrence over to dage kvalificere deltagerne bedre (ikke mindst ved de regionale mesterskaber i 2023).

 

DM i Skills 2024 vil indeholde følgende opgaveelementer:

 

 • Rør buk
 • Vandinstallation
 • Indregulering og opsætning af styring af varmeanlæg
 • Gulvvarme
 • Anlægsforståelse – der vil være en mundtlig overhøring

 

Niveauet svarer til minimum H3.

Skole-/lokale mesterskaber
 • Kandidater til regionsmesterskab skal findes ved afholdelse af skole-/lokalt mesterskab
 • Det er vigtigt at inddrage alle potentielle kandidater til deltagelse, og at få informeret alle lærlinge og virksomheder om muligheden for deltagelse, og dermed også dem der ikke lige er på skoleophold på tidspunktet for skolemesterskabet. Det vigtigste er at finde de dygtigste deltagere
 • Det er den enkelte skole, der selvstændigt planlægger og afvikler skolemesterskabet, LUU tages med på råd
 • Uddannelsens censorer bedømmer opgaven. TEKNIQ-censor skal rekvireres igennem EVU, B&R censor gennem den lokale kreds

 

Tilbagemelding om dato for skole-/lokale mesterskaber meddeles EVU

Det regionale mesterskab

Der afvikles regionale mesterskaber i Skills for unge vvs-energilærlinge hvert år på en erhvervsskole.

 

Rammerne for det regionale mesterskab

 

 • Regionsmesterskaber skal afholdes senest 30. oktober
 • Det er skolerne i den enkelte region, der bliver enige om, hvem der skal være vært for det regionale mesterskab i Skills
 • Alle hovedforløbsskoler i regionen har ret til at stille med mindst hver én kandidat
 • Den afviklende skole planlægger og afvikler det regionale mesterskab i Skills i samarbejde med LUU, og regionens skoler og LUU’er bliver enige om antallet af deltagere ved de regionale mesterskaber, og udpeger 1., 2. og 3. plads
 • Det er den afviklende skole, der har ansvaret for, at mesterskabet bliver afviklet på en forsvarlig måde
 • Uddannelsens censorer bedømmer opgaven. TEKNIQ-censor skal rekvireres igennem EVU, B&R censor gennem den lokale kreds
 • Til brug for markedsføringen af skolemesterskaberne og de regionale mesterskaber i Skills, skal de skoler, der afvikler mesterskaberne fremsende oplysninger til EVU om dato for det regionale mesterskab
 • Så snart det er muligt, skal EVU ligeledes modtage følgende oplysninger om lærlingenes: fødselsdato, adresse, virksomhed, erhvervsskole, udlært dato, samt om der evt. er særlige hensyn (sygdom, allergi, kost el.lign.)
 • Skolerne afholder al økonomi vedr. skole- og regionsmestermesterskabet

Hvem, der skal have afvikle regionsmesterskabernes og hvornår, meldes til EVU senest med udgangen af august 2023.

Krav for deltagelse i Euroskills 2025
 • Fødselsdato 1. januar 2000 eller senere
 • Tidligst udlært 1. januar 2025
 • Skal kunne kommunikere ubesværet på engelsk
 • Deltageren skal være robust til at kunne arbejde under det store pres det er ved international konkurrence
 • Deltageren og lærestedet skal være indstillet på en del formel- og selvstændig træningsaktivitet i 2024/2025, og dermed viljen til at bruge tid og kræfter på ambitiøs deltagelse