Til LUU

I denne sektion finder du en lang række dokumenter og links med information, der vedrører arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg som temaoplæg og LUU oversigt. El-branchen har en god og lang tradition for at have aktive og yderst velfungerende lokale uddannelsesudvalg (LUU) på erhvervsskolerne.

Medlemmer af LUU er nøglepersoner i el-branchens kvalitetssikring af elektrikeruddannelsen. LUU-medlemmer bidrager nemlig med uundværlig indsigt i de vilkår, som el-branchen har rundt omkring i de forskellige lokalområder.

Det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er også et vigtigt organ for erhvervsskolen. LUU rådgiver erhvervsskolen i spørgsmål om elektrikeruddannelsen og arbejder for at sikre et godt samarbejde mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.

Udvalget består af tre repræsentanter fra Dansk El-Forbund og tre repræsentanter fra TEKNIQ Arbejdsgiverne, som er udpeget for en 4-årig periode. Den lokale erhvervsskole repræsenteres i LUU af tilforordnede fra skolens ledelse, lærere og elever. I udvalget sidder desuden en tilforordnet fra EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat.