Til LUU

I denne sektion finder du en lang række dokumenter og links med information, der vedrører arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg som temaoplæg og LUU oversigt. Elbranchen har en god og lang tradition for at have aktive og yderst velfungerende lokale uddannelsesudvalg (LUU) på erhvervsskolerne.

Medlemmer af LUU er nøglepersoner i elbranchens kvalitetssikring af elektrikeruddannelsen. LUU-medlemmer bidrager nemlig med uundværlig indsigt i de vilkår, som elbranchen har rund omkring i de forskellige lokalområder.

Det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er ligeledes et vigtigt organ for erhvervsskolen. LUU rådgiver erhvervsskolen i spørgsmål om elektrikeruddannelsen, og arbejder for at sikre et godt samarbejde mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.

Udvalget består af tre repræsentanter fra Dansk El-Forbund og tre repræsentanter fra TEKNIQ Arbejdsgiverne, som er udpeget for en 4-årig periode. Den lokale erhvervsskole repræsenteres i LUU af tilforordnede fra skolens ledelse, lærere og elever. I udvalget sidder desuden en tilforordnet fra EVU, el- og vvsbranchens uddannelsessekretariat. 

Luk menu