LUU velkomstfolder

Formålet med velkomstfolderen er at vejlede nye LUU-medlemmer om, hvor det helt konkret er muligt at øve indflydelse gennem det lokale uddannelsesudvalg.

Pjecen indeholder blandt andet en beskrivelse af udvalg­ets opgaver, gode råd til afholdelse af møder og oplysninger om, hvordan LUU-medlemmer kan få mere viden og inspiration til arbejdet.