Modulprøver

Her finder du prøverammer for modulprøver på elektrikeruddannelsen.

Prøverammerne herunder skal i kombination med den enkelte skoles fagspecifikke eksaminationsgrundlag*, udgøre rammerne for prøven.

* Den enkelte skole har frihed til at definere den opgave og de produkter, der skal udgøre eksaminationsgrundlaget. Dette skal skolen gøre ud fra modulets indhold og de væsentlige mål for modulprøven.

I de 13 vejledninger er der følgende områder der er generiske, og gennemgående: afsnit 1.1 – 1.7 + 2.4 – 2.5. Det er således afsnit 2.2 & 2.3, der specifikt adresserer det enkelte modul. Herudover er der i afsnit 3 vedlagt modulets målepinde, kopieret fra Den Store Blå.

Bedømmelsesformen af uddannelsesspecifikke fag, herunder valgfrie specialefag (moduler), på elektrikeruddannelsen er standpunktskarakterer og derfor er de prøver, der er beskrevet i uddannelsesordningen, og som indgår i fagene, en del af skoleundervisningen.

Jf. § 53, stk. 1., pkt.7 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser skal der i den lokale undervisningsplan (LUP) beskrives bedømmelsesplan, herunder eksaminationsgrundlag og bedømmelsesgrundlag, dvs. at det beskrives, hvordan prøven indgår i det enkelte uddannelsesspecifikke fag, herunder valgfrie specialefag før faget afsluttes med en standpunktskarakter.

Den karakter, der gives til prøven, er en prøvekarakter, der indgår i grundlaget for at afgive en standpunktskarakter. Standpunktskarakteren kan ikke blive 2 eller derover, medmindre prøven er bestået.

Modulprøve 2.1

Modulprøve 2.2

Modulprøve 2.3

Modulprøve 2.4

Modulprøve 2.5

Modulprøve 2.6

Modulprøve 2.7

Modulprøve 2.8

Modulprøve 2.9

Modulprøve 2.10

Modulprøve 2.11

Modulprøve 2.12

Modulprøve 2.13

Modulprøve 2.15

Modulprøve 2.16