Den Store Blå

Den blå bog er lavet til dem som arbejder med elektrikeruddannelsen, enten som skuemester eller lokalt uddannelsesudvalgsmedlem eller andet. Det er en håndbog som skal tjene til inspiration og vejledning til jer i arbejdet ude på skolerne med at få kørt elektrikeruddannelsen i stilling.

Klik på billedet herunder for at læse eller downloade Den Store Blå, eller find enkelte afsnit i listen under billedet.

Rammer for elektrikeruddannelsens grundforløbsprøve GF2

Rammer for elektrikeruddannelsens H1-svendeprøve

Rammer for elektrikeruddannelsens modulprøver

Rammer for elektrikeruddannelsens svendeprøver

Skuemesterguide

Tidligere versioner