Løn og arbejdsforhold under uddannelse

Hvis du ønsker at vide mere om lønforholdene for elektrikerlærlinge, kan du hente de aktuelle satser i de seneste overenskomster mellem hhv. Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne samt Dansk El-Forbund og Dansk Industri. Lønsatserne fra overenskomsten kan læses på Dansk El-Forbunds hjemmeside def.dk.

Oplysninger om SU kan findes på hjemmesiden om Statens Uddannelsesstøtte på www.su.dk