TESTSIDE: El-branchens Kompetenceudviklingsfond

El-branchens Kompetenceudviklingsfond giver mulighed for tilskud til efteruddannelse for både virksomheder og medarbejdere.

Fonden giver tilskud til selvvalgt efteruddannelse, virksomhedsplanlagt efteruddannelse og aftalt akademiuddannelse. Vi kalder det aftalt akademiuddannelse, fordi virksomheden og medarbejderen i fællesskab kan planlægge medarbejderens efteruddannelse på akademiniveau over en længere periode. Virksomheden og medarbejderen kan fx planlægge en akademiuddannelse i el-installation over tre år.

Kriterier for tilskud

For at kunne søge om tilskud fra fonden er det en betingelse, at:

  • ansøger er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller er omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten, der er tegnet med Dansk El-Forbund

For selvvalgt efteruddannelse er det udover ovenstående en betingelse at:

  • ansøger har minimum 9 måneders anciennitet
  • ansøger ikke er opsagt
  • at arbejdsgiver bekræfter, at deltagelse i kurset sker efter aftale med virksomheden.

For at få tilskud til AMU-kurser, er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse (link).

For at få tilskud til akademi-moduler, er det en forudsætning, at der søges SVU (link) samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden (link). Hvis du får afslag på tilskud fra VEU-omstillingsfonden, skal du bede erhvervsakademiet om at blive skrevet på ventelisten.

Særligt for lærlinge

Lærlinge har mulighed for at søge tilskud til fritidsuddannelse, hvis vedkommende har været ansat i den samme virksomhed i mindst 6 måneder. Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden. 

Fra 1. januar 2020 er følgende kurser og uddannelser omfattet af fonden:

Læs mere om, hvad du kan få i tilskud og hvordan du søger længere nede på siden.

Selvvalgt efteruddannelse

Tilskud til selvvalgt efteruddannelse skal søges inden kurset afholdes. Tilsagn om tilskud fra El-kompetencefonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet.

AMU-kurser: Fonden yder et tilskud på 85% af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag.

Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Hvis medarbejderen har uforbrugte kursusdage, kan den enkelte medarbejder overføre sin ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.

Eventuel VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet.

Akademimoduler: Fonden yder tilskud på 85% af bruttolønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2000 kr. pr. dag.

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året – uanset om der søges tilskud til selvvalgt eller aftalt akademiuddannelse.

Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet.

Læs mere om selvvalgt efteruddannelse.

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse

Tilskud til akademi-moduler, skal søges senest en måned efter udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen var på kursus.

AMU-kurser: Fonden yder tilskud på 400 kr. pr. medarbejder pr. dag til medarbejders deltagelse i AMU-kurser.

Der er ingen begrænsninger i antal kursusdage, der kan søges tilskud til.

Tilskuddet udbetales automatisk, når medarbejderen har gennemført kurset.

Akademimoduler: Ved medarbejderes deltagelse i akademimoduler dækkes kursusgebyr fratrukket eventuelt tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder.

Læs mere om virksomhedsplanlagt efteruddannelse.

Aftalt akademiuddannelse

Tilskud til aftalt akademiuddannelse skal søges inden kurset afholdes. Tilsagn om tilskud fra El-kompetenceudviklingsfonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet.

Fonden yder tilskud på 85 % af bruttolønnen samt 85 % af kursusgebyret. Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet.

Det er en betingelse for tilskud, at medarbejderen har opsparet ret til selvvalgt uddannelse på det tidspunkt, der søges om tilskud til aftalt uddannelse.

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året – uanset om der søges om selvvalgt eller aftalt akademiuddannelse.

Læs mere om aftalt akademiduddannelse

Har du brug for hjælp, eller mangler der et kursus på positivlisterne?

Så ring og tal med Lene Sund Laursen på telefon 31663026

Der er telefontid tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:00-15:00

Du kan også skrive en mail til fond@evu.dk

Herunder kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål.

Find svar på dine spørgsmål

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

El-kompetencefonden kan give tilskud til faglig opdatering af elektrikere, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i mindst tre år, og som efterfølgende fortsat er ansat i virksomheden.

Læs mere om tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter.

Du skal opgive dit private registrerings- og kontonummer. Din virksomhed udbetaler ikke løn til dig under kursusperioden og du får dækket op til 85% af din løn af fonden.

Der må ikke være et overlap mellem selvvalgte og virksomhedsplanlagte uddannelser.

Du skal selv søge i fonden, og må ikke søge for dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. El-branchens Kompetenceudviklingfond har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Luk menu