TESTSIDE: El-branchens Kompetenceudviklingsfond

El-branchens Kompetenceudviklingsfond giver mulighed for tilskud til efteruddannelse for både virksomheder og medarbejdere.

For at kunne søge om tilskud fra fonden, er det en betingelse, at:

 • Din arbejdsgiver bekræfter, at kurset afholdes efter aftale med arbejdsgiveren.
 • Din arbejdsgiver er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne eller har en tiltrædelsesoverenskomst med Dansk El-forbund.
 • Du er ansat efter overenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-forbund.
 • Du har været ansat i virksomheden i mindst 9 måneder på ansøgningstidspunktet.
 • Du ikke er opsagt på ansøgningstidspunktet.

Medarbejdere kan søge om tilskud til selvvalgt efteruddannelse.

Virksomheder kan søge om tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse og aftalt akademiuddannelse.

Ved selvvalgt efteruddannelse og aftalt akademiuddannelse skal der søges tilskud inden kurset/modulet påbegyndes. Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Fra 1. januar 2020 er følgende kurser og uddannelser omfattet af fonden:

Har du brug for hjælp?

Så ring og tal med Lene Sund Laursen på telefon 31663026

Der er telefontid tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:00-15:00

Du kan også skrive en mail til fond@evu.dk

Herunder kan de se, hvad du kan få tilskud til. Længere nede på siden finder du svar på de mest almindelige spørgsmål.

Selvvalgt efteruddannelse

AMU-kurser: Fonden yder et tilskud på 85% af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges VEU-refusion og evt. refusionen modregnes i tilskuddet fra fonden.

Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Hvis medarbejderen har uforbrugte kursusdage, kan den enkelte medarbejder overføre sin ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.

Akademimoduler: Fonden yder tilskud på 85% af bruttolønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges SVU og tilskud fra omstillingsfonden (max. 10.000 kr. årligt), som i givet fald modregnes i tilskuddet fra fonden.

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt.

Læs mere om selvvalgt efteruddannelse.

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse

AMU-kurser: Fonden yder tilskud på 400 kr. pr. medarbejder pr. dag til medarbejders deltagelse i AMU-kurser. Der er ingen begrænsninger i antal kursusdage, der kan søges tilskud til.

Akademimoduler: Ved medarbejderes deltagelse i akademimoduler dækkes kursusgebyr evt. fratrukket tilskud fra omstillingsfonden (10.000 kr. årligt).

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt.

Læs mere om virksomhedsplanlagt efteruddannelse.

Automatisk tilskud til AMU-kurser

Hvis medarbejderen, der skal på kursus, er medlem af DEFs a-kasse, foregår ansøgning og udbetaling af tilskud helt automatisk:

 • Tilmeld medarbejderen til kurset på efteruddannelse.dk
 • Når kurset er afhold, får du automatisk udbetalt tilskud fra fonden såvel som VEU-godtgørelse

Hvis medarbejderen ikke er medlem af DEFs a-kasse, skal du søge om tilskud fra El-branchens Kompetenceudviklingsfond her på siden.

Tilskuddet udbetales fra 1. januar 2020 af EVU.

Aftalt akademiuddannelse

Fonden yder tilskud på 85 % af bruttolønnen modregnet evt. SVU og tilskud fra Omstillingsfonden samt 85 % af kursusgebyret.

Der ydes tilskud til enkeltmoduler og moduler i én af de akademiuddannelser, der er på positivlisten.

Det er en betingelse for tilskud, at medarbejderen har opsparet ret til selvvalgt uddannelse på det tidspunkt, der søges om tilskud til aftalt uddannelse.

Der kan maksimalt gives tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året.

Der kan ikke samtidigt udbetales tilskud til både selvvalgt akademiuddannelse og aftalt akademiuddannelse. Ligesom der ikke kan udbetales tilskud til mere end 20 ECTS-point indenfor et år.

Læs mere om aftalt akademiduddannelse

Find svar på dine spørgsmål

Medarbejdere kan søge om tilskud til:

 • Deltagelse i AMU-kurser og akademimoduler ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges inden kurset/modulet påbegyndes.
 • Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU før tilskuddet fra fonden udbetales.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Virksomheden kan søge om tilskud til:

 • Deltagelse i AMU-kurser for medarbejdere, der ikke er medlem af DEF, ved ansøgning til EVU.
 • Deltagelse i akademimoduler ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges om tilskud når kurset er gennemført. Dokumentationen skal sendes via EVU’s digitale selvbetjeningssystem senest en måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Ved selvvalgt efteruddannelse skal du søge om tilskud før kurset afholdes.

Hvis der er tale om virksomhedsplanlagt efteruddannelse er tidsfristen senest en måned efter udgangen af det kvartal, kurset afholdes i.

Du skal selv søge i fonden, og må ikke søge for dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. El-branchens Kompetenceudviklingfond har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Du skal opgive dit private registrerings- og kontonummer. Din virksomhed udbetaler ikke løn til dig under kursusperioden og du får dækket op til 85% af din løn af fonden.

Der må ikke være et overlap mellem selvvalgte og virksomhedsplanlagte uddannelser.

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

El-kompetencefonden kan give tilskud til faglig opdatering af elektrikere, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i mindst tre år, og som efterfølgende fortsat er ansat i virksomheden.

Læs mere om tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter.

Luk menu