Tilskud til lærlinges fritidsuddannelse

Lærlinge kan få støtte til fritidsuddan­nelser fra Elbranchens kompetenceudviklingsfond

Som led i overenskomstforhandlingerne er det aftalt, at lærlinge, der er ansat i virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne eller har tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund, kan få tilskud fra Elbranchens kompetenceudviklingsfond til fri­tidsuddannelse.

For at være berettiget til tilskud skal lærlingen have været ansat i den samme virksomhed i mindst 6 måneder. Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden. Fonden yder tilskud til op til 10 dages fritidsuddannelse årligt, hvilket svarer til 74 timer.

Hvilke kurser kan jeg deltage i og få tilskud til?

Lærlinge kan søge om tilskud til de samme uddannelsesaktiviteter, som udlærte svende. Kravet er at det skal være el-branche­relevant. El-brancherelevante kurser kan både være almene kurser som for eksempel engelsk så vel som personlige og faglige kurser. 

Fonden giver et tilskud på op til 2.000 kr. pr. dag til kursusgebyr, materialer og evt. transport. I særlige tilfælde kan fonden yde et større tilskud pr. dag, hvis der er en særlig begrundelse for at søge netop dette kursus.
Uddannelsen skal foregå i fritiden. Fonden yder derfor ikke støtte til løntab, men alene til betaling af kursusafgift og evt. kursusmaterialer.

Sådan søger du om støtte til fritidsuddannelse

Find det kursus, som du gerne vil deltage i. Husk, at du altid skal søge om tilskud fra kompetencefonden, inden du tilmelder dig kurset.

Gå ind på www.evu.dk/selvbetjening. Her opretter du en brugerprofil, og når du har oprettet den, er du klar til at søge om tilskud.

Log ind og vælg blanketten ”Akademimoduler”. Udfyld den elektroniske blanket med alle oplysninger – skriv ”0” i timeløn for at indikere, at du søger om støtte til fritidsuddannelse. Du får en kvitteringsmail, når du har indsendt din ansøgning. Af denne mail fremgår dit sagsnummer. Gem den, da du kan få brug for den senere.

Du får svar på din ansøgning om tilskud inden for 10 dage. Når du har fået tilsagn, tilmelder du dig kurset. Fonden kan forudbetale kursusafgiften direkte til kursusudbyderen, men du kan også selv betale kursusafgiften og få den refunderet, når du har deltaget i kurset. Når kurset er afsluttet, sender du dit kursusbevis som dokumentation for, at du har deltaget i kurset, sammen med dine kontooplysninger. Herefter udbetales din godtgørelse fra fonden.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til EVU.

Luk menu