Virksomhedsplanlagt efteruddannelse

Begrænset mulighed for at søge tilskud til akademimoduler i resten af 2020

El-branchens kompetenceudviklingsfond indfører med virkning fra den 14. september en begrænsning for ansøgninger og bevilling af tilskud til efteruddannelse på akademiniveau.

Begrænsningen sker, fordi fonden har modtaget mange ansøgninger i 2020, og fordi VEU-omstillingsfonden har begrænsede midler. Det betyder, at El-kompetenceudviklingsfonden risikerer en øget udgift.

For at overholde de økonomiske rammer i fonden kan der fra den 14. september og indtil årets udgang, derfor kun ansøges om tilskud til ét modul på akademiniveau.

De øvrige tilskudsmuligheder i El-branchens kompetenceudviklingsfond påvirkes ikke.

Hvem kan få tilskud? 

Virksomheder, der er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne eller virksomheder med tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund (DEF), kan få tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse af medarbejdere, der er omfattet af elektrikeroverenskomsten eller funktionæroverenskomsten på elområdet. Medarbejderen skal være omfattet af en overenskomst mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Fonden kan også yde tilskud til lærlinges uddannelse i fritiden. Det kan du læse mere om her.

Ansøgning sker via den digitale elkompetencefond  – dog udbetales tilskud automatisk, når der er tale om AMU-kurser – se afsnittet “Tilskud til elbranchens AMU-kurser”.

Virksomhederne kan få tilskud til medarbejdere, der deltager i:


Tilskud til elbranchens AMU-kurser

Elbranchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til alle elbranchens AMU-kurser – undtagen L-AUS-kurser.

Tilskuddet udgør 400,- kr. pr. medarbejder pr. kursusdag.

Sådan gør du:

Hvis medarbejderen, der skal på kursus, er medlem af DEF’s a-kasse, foregår ansøgning og udbetaling af tilskud til AMU-kurser helt automatisk:

 1. Dine medarbejdere tilmeldes kurset via amukurs.dk eller efteruddannelse.dk.
 2. Når kurset er afholdt, får virksomheden automatisk udbetalt tilskud fra fonden såvel som VEU-godtgørelse.

Hvis medarbejderen ikke er medlem af DEF’s a-kasse, skal du søge om tilskud fra fonden i den digitale El-kompetence­fond.

Bemærk vedrørende jobrotation:
Hvis din/dine medarbejdere har deltaget i et AMU-kursus i forbindelse med en jobrotationsordning, der ikke udløser VEU-godtgørelse, modtager virksomheden ikke automatisk tilskud fra fonden. I de tilfælde kan du søge om tilskud på her.


Tilskud til andre branche­relevante AMU-kurser

Elbranchens Kompetenceudviklingsfond yder også tilskud til en række AMU-kurser, der ligger uden for elbranchens egne kurser, men som er relevante for elektrikere og for elbranchen.

Her finder du en liste over, hvilke andre brancherelevante AMU-kurser, der gives tilskud til.

Tilskuddet til virksomheder ved virksomhedsplanlagte AMU-kurser udgør 400,- kr. pr. medarbejder pr. kursusdag.

Sådan gør du:

Hvis medarbejderen, der skal på kursus, er medlem af DEF’s a-kasse, foregår ansøgning og udbetaling af tilskud til AMU-kurser helt automatisk:

 1. Dine medarbejdere tilmeldes kurset via efteruddannelse.dk.
 2. Når kurset er afholdt, får du automatisk udbetalt tilskud fra fonden såvel som VEU-godtgørelse.

Hvis medarbejderen ikke er medlem af DEF’s a-kasse, skal du søge om tilskud fra fonden i den digitale El-kompetence­fond.

Bemærk vedrørende jobrotation:
Hvis din/dine medarbejdere har deltaget i et AMU-kursus i forbindelse med en jobrotationsordning, der ikke udløser VEU-godtgørelse, modtager virksomheden ikke automatisk tilskud fra fonden. I de tilfælde kan du søge om tilskud her.


Tilskud til akademi­moduler

Elbranchens Kompetenceudviklingsfond yder pt. tilskud til følgende akademimoduler i akademiuddannelserne:

 • AU i El-installation
 • AU i Energiteknolog
 • AU i Automation og drift
 • AU i Informationsteknologi

Men tjek altid listen over hvilke akademiuddannelser, der gives tilskud til. Du finder positivlisten over akademikurser på her.

Bemærk, at fonden ikke yder tilskud til delautorisationsuddannelserne.

Tilskuddet til deltagelse i akademimoduler udgør den del af kursusgebyret, som ikke dækkes af VEU-omstillingsfonden.

Virksomheden kan søge om godkendelse på forhånd for at være sikker på, at fonden yder tilskud. Virksomheden skal efterfølgende dokumentere, at medarbejderen har gennemført uddannelsen. Dokumentationen skal sendes via EVU’s digitale selvbetjeningssystem senest en måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.

Der kan maksimalt søges om tilskud til to akademimoduler om året pr. medarbejder.

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Kompetenceudviklingsfonden mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra omstillingsfonden søges ved tilmelding til akademimodulet på erhvervsakademiet.

Tilskuddet fra omstillingsfonden udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

Læs mere om VEU-omstillingsfonden på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Sådan gør du:

Virksomheden anmoder om at få udbetalt tilskud fra fonden via www.evu.dk/selvbetjening og kan forvente svar i løbet af 10 arbejdsdage:

 1. Log ind på Selvbetjening
 2. Klik på kompetencefondsblanketten ”Akademimoduler”.
 3. Udfyld formularen, herunder hvilken akademimodul, der er tale om og upload kursusbevis.
 4. Klik send.
 5. Virksomheden modtager en kvittering på ansøgningen via e-mail.
Luk menu