Regler for virksomhedsplanlagt efteruddannelse

Hvem kan få tilskud?

Virksomheder, der er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne eller virksomheder med tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund (DEF), kan få tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse af medarbejdere, der er omfattet af elektrikeroverenskomsten eller funktionæroverenskomsten på elområdet. Medarbejderen skal være omfattet af en overenskomst mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Fonden kan også yde tilskud til lærlinges uddannelse i fritiden. 

Ansøgning foregår digitalt.

Virksomheder kan få tilskud

Virksomhederne kan få tilskud til medarbejdere, der deltager i:

Brancherelevante AMU-kurser og andre kurser kan gennemføres som fysisk undervisning, fjernundervisning, blended learning eller som onlinekurser.

En del akademimoduler kan gennemføres som fysisk undervisning eller som blended learning.

Sådan beregnes tilskuddet

Tilskud til onlinekurser

Ved virksomhedsansøgte onlinekurser og kurser tilrettelagt som fjernundervisning, kan virksomheden få dækket kursusgebyret og kursusmaterialer, hvis det er virksomheden, der køber et online kursus til medarbejderen. Ved kurser og moduler der gennemføres som blended learning dækker fonden også kursusudgifter samt udgifter til kursusmaterialer.

Tilskud til elbranchens AMU-kurser

Elbranchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til alle elbranchens AMU-kurser – undtagen L-AUS-kurser. Fonden yder også tilskud til en række AMU-kurser, der ligger uden for elbranchens egne kurser, men som er relevante for elektrikere og for elbranchen.

Her finder du en liste over, hvilke andre brancherelevante AMU-kurser, der gives tilskud til.

Tilskuddet udgør 400,- kr. pr. medarbejder pr. kursusdag.

Tilskuddet udbetales automatisk til virksomheden for medarbejdere, der er medlem af Dansk El-forbund, når kurset er gennemført.

Har virksomheden haft medarbejdere på AMU-kursus, hvor der ikke er modtaget automatisk tilskud fra fonden, skal virksomheden søge om tilskud via denne formular.

Særligt vedrørende jobrotation

Hvis din/dine medarbejdere har deltaget i et AMU-kursus i forbindelse med en jobrotationsordning, der ikke udløser VEU-godtgørelse, modtager virksomheden ikke automatisk tilskud fra fonden. I stedet for skal du sende en mail til fond@evu.dk med oplysning om kontaktperson i virksomheden.

Tilskud til akademi­moduler

Elbranchens Kompetenceudviklingsfond yder pt. tilskud til følgende akademimoduler i akademiuddannelserne:

  • AU i El-installation
  • AU i Energiteknolog
  • AU i Automation og drift
  • AU i Informationsteknologi

Men tjek altid listen over hvilke akademiuddannelser, der gives tilskud til. Du finder positivlisten over akademikurser på her.

Bemærk, at fonden ikke yder tilskud til delautorisationsuddannelserne.

Tilskuddet til deltagelse i akademimoduler udgør den del af kursusgebyret, som ikke dækkes af VEU-omstillingsfonden.

Søg tilskud før uddannelsen starter

Virksomheden skal søge tilsagn til akademimoduler på forhånd for at være sikker på, at fonden yder tilskud. Hvis der ikke er søgt tilsagn inden kursets afholdelse, skal du kontakte EVU på telefon eller sende en e-mail til: fond@evu.dk

Ansøgning om tilsagn til akademimoduler foregår elektronisk. Du kan søge tilsagn her.

Virksomheden skal efterfølgende dokumentere, at medarbejderen har gennemført uddannelsen. Dokumentationen skal uploades via linket i kvitteringsmailen senest en måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.

Der kan maksimalt søges om tilskud til to akademimoduler om året pr. medarbejder.

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Kompetenceudviklingsfonden mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra Omstillingsfonden søges på erhvervsakademiet i forbindelse med tilmelding til akademimodulet og udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om VEU-omstillingsfonden.

VEU-godtgørelse

Når en medarbejder deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, er der mulighed for få VEU-godtgørelse.

Hvis medarbejderen får løn under kurset, er det arbejdsgiver, der får udbetalt godtgørelsen. 

Udover VEU-godtgørelsen kan medarbejderen få tilskud til befordring for afstanden mellem bopæl og kursussted.

Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på www.veug.dk

SVU - voksenuddannelsesstøtte

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver mulighed for at efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden.

SVU kan udbetales til medarbejderen eller arbejdsgiveren, som kompensation for løn – eller som erstatning for arbejdskraft. 

Har din medarbejder fravær fra arbejdspladsen uden løn, vil SVU-støtten blive udbetalt til medarbejderen selv. Betaler du løn under din medarbejders fravær, vil støtten blive udbetalt til arbejdspladsen som skattefri refusion. Det er dog et krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten.

Obligatorisk pension til arbejdsgivere

Når SVU bliver udbetalt til en arbejdsgiver, bliver der ikke indbetalt til deltagerens Obligatoriske Pension. I stedet for bliver bidraget til virksomheden sammen med SVU-beløbet.

Betingelser for uddannelsen og medarbejderen

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at sende en medarbejder på kursus med SVU, skal du være opmærksom på, at både uddannelsen og medarbejderen skal opfylde visse betingelser, for at der kan gives SVU til kurset.

Der findes ikke en samlet liste over uddannelser, der giver mulighed for SVU. Det skyldes, at SVU-ordningen er en rammelovgivning, og det er op til uddannelsesstederne selv at vælge, om de ønsker at udbyde uddannelser, der kan falde ind under rammen.

Er du i tvivl, om en konkret uddannelse giver mulighed for SVU, bør du kontakte det uddannelsessted, som udbyder uddannelsen.

Læs mere om SVU på svu.dk.

Har du brug for hjælp?

Så ring og tal med Lene Sund Laursen på telefon 31663026

Der er telefontid tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:00-15:00

Du kan også skrive en e-mail til fond@evu.dk