Vvs-energibranchens akademimoduler

Her finder du en oversigt over de af branchens akademimoduler, der kan tages som fjernundervisning.

Erhvervsakademier, der har oprettet fjernundervisning på brancherelevante akademimoduler

Fag fra AU i VVS-installation.

Indhold:

 • Lærer at vurdere arbejdsmiljømæssige problemstillinger og miljøforhold samt kvalitetsbehov. Modulet giver dig redskaberne til at udvikle, opbygge, implementere, vedligeholde og anvende relevante styresystemer til sikring af kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljø i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og branchekrav.
 • Kvalitetssikre og udarbejde en vedligeholdelsesplan for installation, projekt og entreprise og formidle planer til relevante brugere.

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

Første modul på AU i Energiteknologi, start d. 7/4:

Modulet kørerfuldt online indtil Københavns Erhvervsakademi kan åbne igen for almindelig tilstedeværelse.

Indhold:

 • Du får forudsætninger for at rådgive kunden om valg af det bedst egnede varmepumpeanlæg. Det indebærer bl.a., at du får viden om bygningers varmesystem og kendskab til geotermiske ressourcer.

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

100% online

Indhold:

 • Anvende værktøjer og metoder til at opbygge en projektorganisation. Du får således kompetencer og værktøjer til at håndtere rollen både som rådgiver og som projekt- eller entrepriseleder.
 • Værktøjer indenfor planlægning, organisering og ledelse, som både bruges ved projekter og entrepriser.
 • Projektmodeller og styringsprocesser
 • Projektarbejdsformens metoder og redskaber samt gruppedynamiske arbejdsprocesser
 • Procedurer og regler i forbindelse med tilbudsgivning og indgåelse af aftaler
 • Moderne kalkulationsmetoder og prisberegning

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

100 % online forløb. Holdstart 22. og 29. april.

Modulet giver kursisten certifikat til at ens virksomhed kan få del i en kommende tilskudsordning for varmepumper. Har man ikke certifikatet kan virksomheden ikke tilbyde kunderne installationer med tilskud. Kører 100% online indtil vi igen kan åbne. Kan evt. godt holdes 100% online uanset hvad.

 • Forudsætninger for at rådgive kunden om valg af det bedst egnede varmepumpeanlæg. Det indebærer bl.a., at du får viden om bygningers varmesystem og kendskab til geotermiske ressourcer.
 • Projektere, dimensionere og montere mindre varmepumpeanlæg luft/vand og væske/vand samt aflevere til kunden. Beregne varmefordelingsanlæggets effekt og egnethed til at arbejde sammen med radiatorsystemer. Du skal på forhånd være bekendt med beregning af bygningers varmetab.
 • Kendskab til lovgivning på området, herunder byggelovgivning, støjreglement, autorisationslovgivningen og jordvarmebekendtgørelsen.
 • Beregne anlæggets produktion på baggrund af europæiske teknologistandarder for området.

Modulet certificerer dig som VE installatør for varmepumper, men ikke F-gas certifikat til håndtering af kølemiddel.

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

Smartlearning er et samarbejde om fjernundervisning mellem erhvervsakademierne, som har lang og god erfaring på området.

Indhold:

 • at skabe dine egne løsninger i skyen – som f.eks. dit eget cloud baserede website med cloud baseret SQL server og en storage account
 • hvordan man nemt, hurtigt og effektivt kan skabe, skalere og lukke løsninger i skyen
 • hvordan forskellige cloud teknologier kan samarbejde i en samlet løsning
 • at skabe flotte og overskuelige visuelle oversigter over fejl, omkostninger mv. på dine løsninger
 • Serverless Computing, der danner trend i større og mindre virksomheders migrering til cloud

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

Smartlearning er et samarbejde om fjernundervisning mellem erhvervsakademierne, som har lang og god erfaring på området.

Indhold:

 • udføre langsigtet salg gennem bl.a. salgsstrategier, salgsplanlægning, projektsalg og risikostyring i salg
 • bruge CRM som værktøj, og at tilpasse det til din salgspraksis og dine kunder
 • lægge en udførlig plan for salgsaktiviteter, og hvordan du fører den ud i praksis
 • analysere købers virksomhed og skabe indblik i deres værdikæde
 • skabe salg gennem netværk og sociale medier

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

Delvis lønrefusion – amu og akademimoduler

Der er mulighed for at få dækket en del af lønudgifterne til både amu-kurser og akademimoduler via VEU-godtgørelse eller Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Virksomheder, der ikke har hjemsendt medarbejdere på nogen ordninger

(altså hverken på arbejdsfordeling, hjemsendelse, eller lønkompensation via trepartsaftalen)

 • Virksomhederne kan få VEU-godtgørelse, I 2020 er satsen for VEU-godtgørelse 119,05 kr. pr. time (4.405 kr. pr. uge). Det svarer til 100 % af dagpengesatsen, når medarbejdere deltager i AMU eller 2.643 kr. (SVU) pr. uge ved 37 timer til uddannelse på videregående niveau, ved deltagelse på akademimoduler.

 • Omstillingsfonden kan yde tilskud til akademimoduler, den enkelte medarbejder kan maximalt få tilskud på 10.000 kr. Tilskud fra Omstillingsfonden ydes til aktiviteter/moduler, der påbegyndes den 1. august 2018 eller senere og gælder til og med 2021. Omstillingsfonden udmøntes efter først-til-mølle-princippet.
Luk menu