Vvs-branchens akademimoduler

Her finder du listen over de akademi-moduler, som Vvs-kompetencefonden giver tilskud til.

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til moduler på fire akademiuddannelser. Du kan se, hvilke på listen nedenfor.

Når du søger tilskud fra fonden til et akademimodul, er det et krav, at du samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Fonden yder tilskud til

AU – vvsinstallation

VVS – fuld autorisation:

 • Grundlæggende vvs- tekniske begreber
 • Sanitet
 • Varmeinstallation bolig
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (vvs)
 • Varmeinstallation bygning
 • Gasteknisk teori
 • Gasfejlfinding
 • Afgangsprojekt- akademiuddannelses i vvs- installation
 • (Der ydes ikke tilskud til del-autorisationsprøven)

Valgfri fagmoduler:

 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning (vvs)
 • Bygningsautomatik koordination (vvs)
 • Bygningsautomatik systemkendskab (vvs)
 • Indeklima i større bygninger (vvs)
 • Større komfortanlæg med køl (vvs)
 • Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen (vvs)
 • Projektledelse og entreprisestyring (vvs)
 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen (vvs)
 • Salg og kundeforståelse (vvs)

AU – Energiteknologi

Obligatoriske fagmoduler:

 • Fagmodul A: Energiformer
 • Fagmodul B: Bygningskonstruktioner og energianlæg
 • Fagmodul C: Energiforbrug og indeklima i komplekse bygninger
 • Fagmodul D: Energirigtig projektering med fokus på økonomi og miljø
 • Afgangsprojekt- akademiuddannelse i energiteknologi

Valgfri fagmoduler:

 • Ventilationsteknik- måling og indregulering
 • Energikonsulent 1- enfamilehuse
 • Energioptimering af procesanlæg
 • Bedrebolig- rådgiver
 • VE- installatør- solvarmeanlæg
 • VE- installatør- varmepumper
 • VE- installatør- biomassekedler og- ovne

AU – Automation og drift (industri)

Obligatoriske fagmoduler:

 • Udvikling af automatiske styringer
 • Regulering af procesanlæg
 • bilag 4.3.
 • Maskinteknologi, industri
 • SCADA, netværk og databaser

Valgfri fagmoduler:

 • Objektorienteret SCADA
 • Udvidet regulering
 • Opbygning og dimensionering af tavler
 • Robotteknologi
 • S88
 • Maskinteknologi med hydralik, pnematik, servostyring og motorer
 • Internet of Things i anvendelse
 • Drift og vedligehold

AU – Innovation, produkt og produktion

Obligatoriske fagmoduler:

 • Projektledelse
 • Værdikæden i praksis
 • Innovation i praksis
 • koncepudvikling og forretningsmodeller
 • Produktionsoptimering
 • Kvalitetsoptimering

Valgfri fagmoduler:

 • Anvendt økonomi
 • Iværksætteri i praksis
 • Konstruktion
 • Kvalitetsstyring i praksis
 • Materialestyring
 • Miljø ogf sikkerhed
 • Organisering
 • Produktionsplanlægning
 • Produktionsledelse
 • Produktudvikling
 • Teknisk dokumentation
 • Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser
 • Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis

AU – salg og markedsføring

Valgfrie fagmoduler:

Salgspsykologi og grundlæggende salg

Sådan søger du tilskud

For at få tilskud til akademiuddannelse er der en række krav og betingelser. Dem kan du læse om på kompetencefondens hjemmeside.