Vvs-branchens akademimoduler

Her finder du listen over de akademi-moduler, som Vvs-kompetencefonden giver tilskud til.

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til moduler på fire akademiuddannelser. Du kan se, hvilke på listen nedenfor.

Når du søger tilskud fra fonden til et akademimodul, er det et krav, at du samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Fonden yder tilskud til

AU- vvsinstallation

VVS- fuld autorisation:
Grundlæggende vvs- tekniske begreber
Sanitet
Varmeinstallation bolig
Kvalitet, sikkerhed og miljø (vvs)
Varmeinstallation bygning
Gasteknisk teori
Gasfejlfinding
Afgangsprojekt- akademiuddannelses i vvs- installation
(Der ydes ikke tilskud til del-autorisationsprøven)

Valgfri fagmoduler:
Bygningsautomatik funktionsafprøvning (vvs)
Bygningsautomatik koordination (vvs)
Bygningsautomatik systemkendskab (vvs)

Indeklima i større bygninger (vvs)
Større komfortanlæg med køl (vvs)

Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen (vvs)
Projektledelse og entreprisestyring (vvs)
Virksomhedsdrift i installationsbranchen (vvs)
Salg og kundeforståelse (vvs)

AU- energiteknologi

Obligatoriske fagmoduler:
Fagmodul A: Energiformer
Fagmodul B: Bygningskonstruktioner og energianlæg
Fagmodul C: Energiforbrug og indeklima i komplekse bygninger
Fagmodul D: Energirigtig projektering med fokus på økonomi og miljø
Afgangsprojekt- akademiuddannelse i energiteknologi

Valgfrie fagmoduler:
Ventilationsteknik- måling og indregulering
Energikonsulent 1- enfamilehuse
Energioptimering af procesanlæg
Bedrebolig- rådgiver

VE- installatør- solvarmeanlæg
VE- installatør- varmepumper
VE- installatør- biomassekedler og- ovne

AU-salg og markedsføring

Valgfrie fagmoduler:
Salgspsykologi og grundlæggende salg

Sådan søger du tilskud

For at få tilskud til akademiuddannelse er der en række krav og betingelser. Dem kan du læse om på kompetencefondens hjemmeside.

Luk menu