Vvs-branchens akademimoduler

Her finder du listen over de akademi-moduler, som Vvs-kompetencefonden giver tilskud til.

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til moduler på fire akademiuddannelser. Du kan se, hvilke på listen nedenfor.

Når du søger tilskud fra fonden til et akademimodul, er det et krav, at du samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Fonden yder tilskud til

AU – Vvsinstallation

Der ydes ikke tilskud til del-autorisationsprøven

VVS – fuld autorisation:

 • Grundlæggende vvs- tekniske begreber (10 ECTS)
 • Sanitet (10 ECTS)
 • Varmeinstallation bolig (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (vvs) (5 ECTS)
 • Varmeinstallation bygning (5 ECTS)
 • Gasteknisk teori (5 ECTS)
 • Gasfejlfinding (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt- akademiuddannelses i vvs- installation (10 ECTS)

Valgfri fagmoduler:

 • Bygningsautomatik  funktionsafprøvning (vvs) (5 ECTS) 
 • Bygningsautomatik koordination (vvs) (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik systemkendskab (vvs) (10 ECTS)
 • Indeklima i større bygninger (vvs) (10 ECTS)
 • Større komfortanlæg med køl (vvs) (10 ECTS)
 • Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen (vvs) (10 ECTS)
 • Projektledelse og entreprisestyring (vvs) (10 ECTS)
 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen (vvs) (10 ECTS)
 • Salg og kundeforståelse (vvs) (10 ECTS)

AU – Energiteknologi

Obligatoriske fagmoduler:

 • Fagmodul A: Energiformer (10 ECTS)
 • Fagmodul B: Bygningskonstruktioner og energianlæg (10 ECTS) 
 • Fagmodul C: Energiforbrug og indeklima i komplekse bygninger  (10 ECTS)
 • Fagmodul D: Energirigtig projektering med fokus på økonomi og miljø (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt- akademiuddannelse i energiteknologi (10 ECTS)

Valgfri fagmoduler:

 • Ventilationsteknik- måling og indregulering (5 ECTS) 
 • Energikonsulent 1- enfamilehuse (10 ECTS)
 • Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Bedrebolig- rådgiver (10 ECTS)
 • VE- installatør- solvarmeanlæg (5 ECTS)
 • VE- installatør- varmepumper (5 ECTS)
 • VE- installatør- biomassekedler og- ovne (5 ECTS)

AU – Automation og drift (industri)

Obligatoriske fagmoduler:

 • Udvikling af automatiske styringer (10 ECTS)
 • Regulering af procesanlæg (10 ECTS)
 • bilag 4.3. 
 • Maskinteknologi, industri (10 ECTS)
 • SCADA, netværk og databaser (10 ECTS)

Valgfri fagmoduler:

 • Objektorienteret SCADA (5 ECTS)
 • Udvidet regulering (5 ECTS)
 • Opbygning og dimensionering af tavler (5 ECTS)
 • Robotteknologi (5 ECTS)
 • S88 (5 ECTS)
 • Maskinteknologi med hydralik, pnematik, servostyring og motorer (5 ECTS)
 • Internet of Things i anvendelse (5 ECTS)
 • Drift og vedligehold (5 ECTS)

AU – Innovation, produkt og produktion

Obligatoriske fagmoduler:

 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Værdikæden i praksis (10 ECTS)
 • Innovation i praksis (10 ECTS)
 • konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS)
 • Produktionsoptimering (10 ECTS)
 • Kvalitetsoptimering (10 ECTS)

Valgfri fagmoduler:

 • Anvendt økonomi (5 ECTS)
 • Iværksætteri i praksis (10 ECTS)
 • Konstruktion (10 ECTS)
 • Kvalitetsstyring i praksis (5 ECTS)
 • Materialestyring (10 ECTS)
 • Miljø ogf sikkerhed (5 ECTS)
 • Organisering (5 ECTS)
 • Produktionsplanlægning (10 ECTS)
 • Produktionsledelse (5 ECTS)
 • Produktudvikling (10 ECTS)
 • Teknisk dokumentation (5 ECTS)
 • Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (5 ECTS)
 • Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis (5 ECTS)

AU – salg og markedsføring

Valgfrie fagmoduler:

 • Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)

Sådan søger du tilskud

For at få tilskud til akademiuddannelse er der en række krav og betingelser. Dem kan du læse om på kompetencefondens hjemmeside.