Bliv klogere på frafaldet på vvs- energiuddannelsen

For at finde mulige forklaringer på frafaldet af elever og lærlinge på vvs-energiuddannelsen har fagligt udvalg bedt konsulentfirmaet Moos-Bjerre om at udarbejde en data- og interviewundersøgelse der sætter spot på gennemførelse og frafaldsårsager.

Udgangspunktet for analysen er et komplet dataspor for de elever og lærlinge, der startede på grundforløb 2 i 2016. Det giver mulighed for følge den enkeltes uddannelsesforløb fra optagelse på grundforløb 2 og til den enkelte enten faldt fra eller gennemførte vvs-energiuddannelsen.  

Der er mange interessante konklusioner i analysen, og den giver et godt billede af, hvor der kan sættes ind både på den enkelte skole og mere strukturelt for at nedbringe frafaldet på uddannelsen. 

En observation er, at frafaldet for årgang 2016 på vvs-energiuddannelsen er lige stort på grundforløb 2 (19%) og på hovedforløbet (19%). Her er der altså grund til at være opmærksom på risikoen for at lærlinge stopper på uddannelsen selv om de har en uddannelsesaftale med en virksomhed. 

En markant konklusion er, at det faglige niveau fra grundskolen i dansk, fysik og matematik, har stor betydning for, i hvor høj grad eleven/lærlingen bliver på vvs-og energiuddannelsen.  

Analysen giver også et billede af, at der på tværs af erhvervsskolerne er relativt stor forskel på lærlinges frafald. Der er altså nogle skoler, der ser ud til at have fundet en nøgle til at fastholde elever på grundforløb og videre over på hovedforløbet. 

Dataanalysen er desuden suppleret med 10 interviews med frafaldne elever og lærlinge i perioden 2021-2023 for at få sat nogle ord på deres oplevelser på uddannelsen. og hvad der kunne forklare deres frafald.   

Læs hele analysen og bliv klogere på flere frafaldsmønstre for vvs-energilærlinge ved at klikke på billedet nedenfor eller her.

Fagligt udvalg vil efter sommerferien tage en dialog med erhvervsskolerne om, hvilke indsatser der kan være med til at mindske frafaldet på uddannelsen.