Skills – information og regler

Her kan du læse mere om de formelle krav og udvælgelseskriterier til Skills.

Danmarksmesterskaberne for elektriker- og vvs-energilærlinge og en lang række andre håndværks-, service- og industrifag afholdes den 02. – 04. februar 2023 i Fredericia. 

I løbet af 2022 afholder de enkelte erhvervsskoler egne mesterskaber. Vinderen går videre til det regionale mesterskab. Det er vinderne fra de regionale mesterskaber, der kæmper mod hinanden ved DM i SKILLS.

Skills er blevet en god tradition for faget og mesterskabet er noget både lærlinge og mestre stræber efter og har opmærksomhed på. Derfor er det også blevet mere vigtigt at skole- og regionsmesterskaber afvikles seriøst og efter en fast procedure, således at vi undgår misforståelser blandt konkurrenter og deres mestre.

I forbindelse med udvælgelsen af lærlinge til DM i Skills afvikles der først skolemesterskaber, herefter regionsmesterskaber og vinderne herfra deltager i DM i Skills.

Generelle betingelser

De formelle krav, der skal være opfyldt, er under udformning og vil blive opdateret på hjemmesiden ultimo juni 2022.