Skills – information og regler

Her kan du læse mere om de formelle krav og udvælgelseskriterier til Skills.

Danmarksmesterskaberne for elektriker- og vvs-energilærlinge og en lang række andre håndværks-, service- og industrifag afholdes den 28. – 30. april i Høng på Sjælland. 

I løbet af 2021 afholder de enkelte erhvervsskoler egne mesterskaber. Vinderen går videre til det regionale mesterskab. Det er vinderne fra de regionale mesterskaber, der kæmper mod hinanden ved DM i SKILLS.

vvs-energiuddannelsen på Skills

Skills er blevet en god tradition for faget og mesterskabet er noget både lærlinge og mestre stræber efter og har opmærksomhed på. Derfor er det også blevet mere vigtigt at skole- og regionsmesterskaber afvikles seriøst og efter en fast procedure, således at vi undgår misforståelser blandt konkurrenter og deres mestre.

I forbindelse med udvælgelsen af lærlinge til DM i Skills afvikles der først skolemesterskaber, herefter regionsmesterskaber og vinderne herfra deltager i DM i Skills.

Generelle betingelser

De formelle krav, der skal være opfyldt den dag DM-Skills starter i 2022:

Krav til lærlingen:

 • Lærlingen er på specialet vvs-energispecialist
 • Lærlingen må endnu ikke være fyldt 25 år, før DM er afsluttet (30.april 2022)
 • Lærlingen skal være under uddannelse og derved tidligst er udlært den dag DM i Skills slutter.
 • Lærlingen skal kunne løse opgaver svarende til H3 niveau såsom varme-, vand- og afløbsinstallationer samt indregulering af installationerne. -Herunder skal lærlinge kunne; bukke diverse rørtyper i stål, aluminium og kobber, samle rør og fittings i diverse fabrikater og indstille en varmestyring.
 • Lærlingen må ikke tidligere have deltaget i DM i skills.

Krav til praktikvirksomheden:

 • Praktikvirksomheden skal acceptere lærlingens deltagelse.
 • Praktikvirksomheden skal støtte lærlingens deltagelse, og det anbefales at lærlingen tilbydes et træningsforløb inden deltagelse i DM i skills.
 • Praktikvirksomheden skal være indstillet på at bakke eleven op ved at give den fornødne frihed og løndækning ved deltagelse i både lokale og evt. efterfølgende danmarksmesterskaber.

Krav til skolerne

Skolemesterskaber:

 • Kandidater til regionsmesterskab skal findes ved afholdelse af skolemesterskab.
 • Det er vigtigt at inddrage alle potentielle kandidater til deltagelse, og at få informeret alle lærlinge og virksomheder om muligheden for deltagelse, og dermed også dem der ikke lige er på skoleophold på tidspunktet for skolemesterskabet. -Det vigtigste er at finde de dygtigste deltagere.
 • Skolen udvikler selv opgave til skolemesterskabet og inddrager LUU i opgave type og afvikling.
 • Det er den enkelte skole, der selvstændigt planlægger og afvikler skolemesterskabet, LUU tages med på råd og LUU-medlemmerne skal have mulighed for at komme med gode ideer til opgaven samt være med til at kvalitetssikre opgaverne.
 • Uddannelsens censorer bedømmer opgaven.

Tilbagemelding om dato for skolemesterskaber meddeles EVU

Det regionale mesterskab:

Der afvikles regionale mesterskaber i Skills for unge VVS-energilærlinge hvert år på en erhvervsskole i:

 • Nord- og Midtjylland: Herningsholm, Aarhus Tech, Techcollege, Mercantec
 • Syddanmark: Hansenberg, EUC Syd, Rybners, Syddansk Erhvervsskole
 • Sjælland og øerne: EUC Sjælland, Roskilde Tekniske skole, CELF
 • Storkøbenhavn: TEC, U-Nord

 Rammerne for det regionale mesterskab

 • Det er skolerne i den enkelte region, der bliver enige om, hvem der skal være vært for det regionale mesterskab i Skills.
 • Alle hovedskoler i regionen har ret til at stille med mindst hver én kandidat.
 • Den afviklende skole planlægger og afvikler det regionale mesterskab i Skills i samarbejde med LUU, og regionens skoler og LUU’er bliver enige om antallet af deltagere ved de regionale mesterskaber, og udpeger 1., 2. og 3. plads. 
 • Det er den afviklende skole, der har ansvaret for, at mesterskabet bliver afviklet på en forsvarlig måde.
 • Censorer fra de deltagende skolers censorkorps bedømmer opgaverne.
 • Det regionale mesterskab i Skills skal være afviklet inden den 30. oktober 2021.
 • Til brug for markedsføringen af skolemesterskaberne og de regionale mesterskaber i Skills, skal de skoler, der afvikler mesterskaberne fremsende oplysninger til EVU om dato for det regionale mesterskab.
 • Så snart det er muligt, skal EVU ligeledes modtage følgende oplysninger om lærlingenes: fødselsdato, adresse, virksomhed, erhvervsskole, udlært dato, samt om der evt. er særlige hensyn (sygdom, allergi, kost el.lign.).
 • Skolerne afholder al økonomi vedr. skole- og regionsmestermesterskabet.

Hvem der skal have afvikle regionsmesterskabernes og hvornår meldes til EVU senest med udgangen af juni 2021.

Mere om lærlingen:

Formålet med mesterskaberne er dels at synliggøre VVS-energiuddannelsen som en spændende og attraktiv uddannelse for unge, forældre og virksomheder, og dels at fungere som udstillingsrum for vejledere og elever i grundskolens afgangsklasser. Derudover skal konkurrencerne motivere og udfordre særligt talentfulde og dygtige elever.

Derfor kan det være en god idé i forbindelse med udvælgelse af lærlinge at opfylde følgende: 

 • Udstråle faglig dygtighed, og være stolt af sit fag.
 • Være en rigtig god håndværker, det håndværksmæssige arbejde skal ligge helt i top, lærlingen skal på dette område have opbakning fra sin virksomhed.
 • Kan arbejde effektivt i pressede situationer med tilskuere og tidsgrænser.
 • Være indstillet på- og have tid til at stille op til DM i Skills.
 • Være indstillet på de dertil hørende PR-forpligtelser mht. at få taget billeder og film undervejs i DM-konkurrencen, og stille op til interviews. 

Lærlingen er desuden kendetegnet ved: 

 • at have overblik
 • at lærlingen kan planlægge sit arbejde
 • at lærlingen har logisk sans
 • at lærlingen har ordenssans